W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Instrukcje głosowania korespondencyjnego (ponowne głosowanie, 12 lipca 2020 r.)

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA
Instrukcja głosowania korespondencyjnego
Instrukcja głosowania korespondencyjnego dla osób, którym pakiet doręczono do drzwi lokalu (osoby niepełnosprawne)
Instrukcja głosowania korespondencyjnego dla wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

Instrukcja głosowania korespondencyjnego (zwykłe)


1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:

 1. kopertę zwrotną;
 2. kartę do głosowania;
 3. kopertę na kartę do głosowania;
 4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
 5. niniejszą instrukcję.

Pakiet wyborczy może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca zwrócił się o jej przesłanie zgłaszając zamiar głosowania korespondencyjnego.

2. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się na karcie do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „X” są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

3. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić.
Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania w niej się znajdująca nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej.
Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli na kopercie zwrotnej nie ma adresu obwodowej komisji wyborczej, wpisuje go wyborca.

5. Następnie należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
Wyborca musi upewnić się, że na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone są:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer ewidencyjny PESEL;
 3. własnoręczny podpis.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem i numerem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą:

 1. zaklejoną kopertę z kartą do głosowania,
 2. wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

należy zakleić i najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem innej osoby:

 1. wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej znajdującej się na terenie Wrocławia, lub
 2. dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Miejskiego Wrocławia Pl. Nowy Targ 1-8 (godz. 8,00-15.15).


Wyborca może w dniu głosowania, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców (gdzie głosuje).


Instrukcja głosowania korespondencyjnego dla osób, którym pakiet doręczono do drzwi lokalu


1.Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:

 1. kopertę zwrotną;
 2. kartę do głosowania;
 3. kopertę na kartę do głosowania;
 4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
 5. niniejszą instrukcję.

Pakiet wyborczy może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca zwrócił się o jej przesłanie zgłaszając zamiar głosowania korespondencyjnego.

2. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się na karcie do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „X” są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

3. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania w niej się znajdująca nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli na kopercie zwrotnej nie ma adresu obwodowej komisji wyborczej, wpisuje go wyborca.

5. Następnie należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
Wyborca musi upewnić się, że na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone są:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer ewidencyjny PESEL;
 3. własnoręczny podpis.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem i numerem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Wyborca, któremu pakiet wyborczy został doręczony do drzwi lokalu może kopertę zwrotną w ciągu 10 minut od odbioru pakietu wrzucić do mobilnej skrzynki nadawczej Poczty Polskiej.

Jeśli wyborca nie skorzysta z tej możliwości, wówczas kopertę zwrotną zawierającą:

 1. zaklejoną kopertę z kartą do głosowania,
 2. wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

należy zakleić i najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem innej osoby:

 1. wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, lub
 2. dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).


Wyborca może w dniu głosowania, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.


Instrukcja głosowania korespondencyjnego dla wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych


1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:

 1. kopertę zwrotną;
 2. kartę do głosowania;
 3. kopertę na kartę do głosowania;
 4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
 5. niniejszą instrukcję.

Pakiet wyborczy może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca zwrócił się o jej przesłanie zgłaszając zamiar głosowania korespondencyjnego.

2. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony
w informacji znajdującej się na karcie do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „X” są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

3. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania w niej się znajdująca nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli na kopercie zwrotnej nie ma adresu obwodowej komisji wyborczej, wpisuje go wyborca.

5. Następnie należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
Wyborca musi upewnić się, że na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone są:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer ewidencyjny PESEL;
 3. własnoręczny podpis.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem i numerem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą:

 1. zaklejoną kopertę z kartą do głosowania,
 2. wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

wyborca oddaje oczekującemu przedstawicielowi Poczty Polskiej lub upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miejskiego Wrocławia

1.       Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:

1)       kopertę zwrotną;

2)       kartę do głosowania;

3)       kopertę na kartę do głosowania;

4)       oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

5)       niniejszą instrukcję.

Pakiet wyborczy może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca zwrócił się o jej przesłanie zgłaszając zamiar głosowania korespondencyjnego.

2.       Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony
w informacji znajdującej się na karcie do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „X” są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

3.       Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartędo głosowania spowoduje, że karta do głosowania w niej się znajdująca nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

4.       Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli na kopercie zwrotnej nie ma adresu obwodowej komisji wyborczej, wpisuje go wyborca.

5.       Następnie należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o osobistym
i tajnym oddaniu głosu.

Wyborca musi upewnić się, że na formularzu oświadczenia o osobistym
i tajnym oddaniu głosu umieszczone są:

1)imię i nazwisko;

2)numer ewidencyjny PESEL;

3)własnoręczny podpis.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem i numerem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Wyborca, któremu pakiet wyborczy został doręczony do drzwi lokalu może kopertę zwrotną w ciągu 10 minut od odbioru pakietu wrzucić do mobilnej skrzynki nadawczej Poczty Polskiej.

Jeśli wyborca nie skorzysta z tej możliwości, wówczas  kopertę zwrotną zawierającą:

1)       zaklejoną kopertę z kartą do głosowania,

2)       wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

należy zakleić i najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem innej osoby:

1)       wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, lub

2)       dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

Wyborca może w dniu głosowania, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego