W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Głosowanie korespondencyjne

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Obecnie wnioski o głosowanie korespondencyjne mogą składać osoby, które w dniu głosowanie podlegać będą obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

Podstawą do wysłania pakietu wyborczego wyborcy, który oświadcza, że w dniu głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, jest informacja od Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który to potwierdzi.

Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 26 czerwca 2020 r.

Wzór wniosku - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju - plik do pobrania

Sposób złożenia wniosku:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  pl. Nowy Targ 1-8
  hol główny, prawa strona
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:15.
 • za pośrednictwem platformy e-PUAP,
 • wykorzystując profil zaufany


Uwaga!
Zgłoszenia nie mogą być składane poprzez e-mail, telefaksem i telefonicznie.

Zgłoszenie ustne polega na tym, że wyborca podaje swoje dane w obecności przyjmującego zgłoszenie urzędnika i osobiście to zgłoszenie podpisuje.


Informacje ogólne
dot. głosowania korespondencyjnego są udzielane pod nr tel.  71 777 72 18,  777 77 77

Ponadto na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze:

 • złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców - usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
 • złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
  Usługi te dostępne są w serwisie gov.pl, na stronie Skorzystaj z usługi wyborczej


Dodatkowo - w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi głosowania korespondencyjnego - dla osób mieszkających w Polsce - uruchomiona został usługa:


UWAGA!
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego - 2 - głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona);
 • imię ojca;
 • datę urodzenia;
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
 • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
 • wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy:
 • umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich oraz zespołach domów studenckich, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu;
 • umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich;
 • niepełnosprawni, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania;
 • którzy otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania w wybranym przez siebie obwodzie.

Głosowania korespondencyjnego nie przeprowadza się także we wskazanych przez Ministra Spraw Zagranicznych obwodach głosowania w państwach, w których ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie możliwości prowadzenia głosowania w takiej formie. Informacja w tym zakresie będzie dostępna na stronie internetowej właściwego konsula.


Szczegóły z załącznikach


Osoby, które zgłosiły zamiar odbioru pakietu w Urzędzie Miejskim Wrocławia mogą to zrobić osobiście oraz - w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej - jest dopuszczalne, aby przygotowany przez gminę pakiet wyborczy w imieniu wyborcy odebrała osoba trzecia posiadająca stosowne upoważnienie. (art. 5 ust 4 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r.).
Upoważnienie musi posiadać wszystkie elementy, jak w przypadku upoważnień do odbioru zaświadczeń o prawie do głosowania (tj. wskazanie swojego imienia (imion) i nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odbioru).
Urząd gminy wydając pakiet osobie upoważnionej musi ją wylegitymować (można zatrzymać upoważnienie lub wykonać kserokopię).
Jest to nowa interpretacja PKW z dnia 13 czerwca 2020 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego