W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XVII dnia 18 grudnia 2019 r., godz. 11:00

XML

Treść

Porządek obrad
XVII sesji Rady Miejskiej Wrocławia
18 grudnia 2019 roku, godz. 11:00
Sala im. Ignacego Jana Paderewskiego
Sukiennice 9 we Wrocławiu


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania
Wynik głosowania

III. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 
- druk nr 510/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 510/19
Uzasadnienie druk nr 510/19
Wynik głosowania druk nr 510/19


2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia
oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian
w tym planie i ich zatwierdzania - druk nr 511/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 511/19
Uzasadnienie druk nr 511/19
Wynik głosowania druk nr 511/19

3. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Miasta na 2020 rok - druk nr 480/19
II czytanie

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
1)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
2)  przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
3)  opinie klubów,
4)  opinie poszczególnych komisji,
5)  dyskusja,
6)  stanowisko Prezydenta Wrocławia w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów
oraz wniosków mniejszości i przedstawienie ewentualnej autopoprawki do projektu uchwały budżetowej,
7)  głosowanie zgłoszonych wniosków mniejszości,
8)  głosowanie projektu uchwały budżetowej.
Projekt uchwały druk nr 480/19
Wynik głosowania druk nr 480/19

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 481/19
II czytanie

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 481/19
Wynik głosowania druk nr 481/19

5. Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 i 2020 rok - druk nr 496/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Bartłomiej Świerczewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 496/19
Wynik głosowania druk nr 496/19

6. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych Miasta Wrocławia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - druk nr 499/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 499/19
Uzasadnienie druk nr 499/19
Wynik głosowania druk nr 499/19

7. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wrocław, w roku szkolnym 2019/2020
- druk nr 500/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 500/19
Uzasadnienie druk nr 500/19
Wynik głosowania druk nr 500/19

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/1139/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Działań Twórczych „Światowid" we Wrocławiu - druk nr 501/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 501/19
Uzasadnienie druk nr 501/19
Wynik głosowania druk nr 501/19

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LVII/1478/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans oraz utworzenia instytucji kultury Narodowego Forum Muzyki i nadania jej statutu - druk nr 502/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Kultury - Jerzy Pietraszek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 502/19
Uzasadnienie druk nr 502/19
Wynik głosowania druk nr 502/19

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/601/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
oraz nadania statutu - druk nr 505/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Centrum Usług Informatycznych - Tymoteusz Przybylski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 505/19
Wynik głosowania druk nr 505/19

11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/218/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych - druk nr 503/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Anna Józefiak - Materna
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji,   
  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 503/19
Uzasadnienie druk nr 503/19
Wynik głosowania druk nr 503/19

12. Projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Długołęka realizacji zadania własnego Gminy Wrocław w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gostyńskiej - druk nr 504/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - Sławomir Gonciarz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 504/19
Uzasadnienie druk nr 504/19
Wynik głosowania druk nr 504/19

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Długołęka na realizację zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gostyńskiej - druk nr 506/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - Sławomir Gonciarz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 506/19
Uzasadnienie druk nr 506/19
Wynik głosowania druk nr 506/19

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/869/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia
- druk nr 507/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - Sławomir Gonciarz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 507/19
Uzasadnienie druk nr 507/19
Wynik głosowania druk nr 507/19

15. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników
- druk nr 493/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 493/19
Wynik głosowania druk nr 493/19

16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miejskiej Wrocławia ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników - druk nr 494/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje  - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 494/19
Wynik głosowania druk nr 494/19

17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok - druk nr 495/19

- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Sergiusz Kmiecik
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia,   
  Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rewizyjna
Projekt uchwały druk nr 495/19
Wynik głosowania druk nr 495/19

18. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Gądów-Popowice Płd.
- druk nr 488/19


- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 488/19
Wynik głosowania druk nr 488/19

19. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Gądów-Popowice Płd.
- druk nr 489/19


- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 489/19
Wynik głosowania druk nr 489/19

20. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Leśnica - druk nr 490/19

- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 490/19
Wynik głosowania druk nr 490/19

21. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Stare Miasto - druk nr 492/19

- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 492/19
Wynik głosowania druk nr 492/19

22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej
we Wrocławiu - druk nr 498/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 498/19
Wynik głosowania druk nr 498/19

23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty
dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych i określenia wysokości opłaty dodatkowej - druk nr 497/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 497/19
Wynik głosowania druk nr 497/19

24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Niedźwiedziej i Starogranicznej
we Wrocławiu - druk nr 512/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 512/19
Wynik głosowania druk nr 512/19

25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Niedźwiedziej i Starogranicznej
we Wrocławiu - druk nr 513/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 513/19
Wynik głosowania druk nr 513/19

IV. Przyjęcie protokołów sesji nr XV/19 i XVI/19.

V. Interpelacje i zapytania.

VI. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane