W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XV dnia 21 listopada 2019 r., godz. 11:00

Wersja strony w formacie XML
Porządek obrad
XV sesji Rady Miejskiej Wrocławia
21 listopada 2019 roku, godz. 11:00
Sala im. Ignacego Jana Paderewskiego
Sukiennice 9 we Wrocławiu


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok
- druk nr 482/19

        
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Sportu i Rekreacji,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja do Spraw Polityki Senioralnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 482/19
Uzasadnienie druk nr 482/19
Wynik głosowania druk nr 482/19

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr III/28/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 483/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Sportu i Rekreacji,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Komisja do Spraw Polityki Senioralnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 483/19
Uzasadnienie druk nr 483/19
Wynik głosowania druk nr 483/19

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/147/07 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie poboru opłaty skarbowej
w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów i określeniu wysokości wynagrodzenia
za inkaso - druk nr 477/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 477/19
Uzasadnienie druk nr 477/19
Wynik głosowania druk nr 477/19

4. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk nr 476/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 476/19
Uzasadnienie druk nr 476/19
Wynik głosowania druk nr 476/19

5. Projekt uchwały w sprawie strategii rozwoju Wrocławia pod nazwą „Przedsiębiorczy Wrocław 2030” - druk nr 453/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Inicjatyw Gospodarczych,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji,
  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Inicjatyw Gospodarczych
Projekt uchwały druk nr 453/19
Uzasadnienie druk nr 453/19
Wynik głosowania druk nr 453/19

6. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Miasta na 2020 rok - druk nr 480/19
I CZYTANIE

1) przedstawienie przez Prezydenta Wrocławia projektu uchwały budżetowej
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
2) przedstawienie stanowisk klubów
3) dyskusja
Projekt uchwały druk nr 480/19
Wynik głosowania druk nr 480/19

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 481/19
I CZYTANIE

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych
Projekt uchwały druk nr 481/19
Wynik głosowania druk nr 481/19

8. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne - druk nr 474/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju - Katarzyna Szymczak-Pomianowska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 474/19
Uzasadnienie druk nr 474/19
Wynik głosowania druk nr 474/19

9. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na zadania służące poprawie efektywności energetycznej polegającej na wymianie okien zewnętrznych - druk nr 475/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju - Katarzyna Szymczak-Pomianowska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 475/19
Uzasadnienie druk nr 475/19
Wynik głosowania druk nr 475/19

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXV/781/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia - druk nr 459/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju - Katarzyna Szymczak-Pomianowska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 459/19
Uzasadnienie druk nr 459/19
Wynik głosowania druk nr 459/19

11. Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020 – 2025”- druk nr 458/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Wiceprezydent Wrocławia - Sebastian Lorenc
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Inicjatyw Gospodarczych,
  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 458/19
Wynik głosowania druk nr 458/19

12. Projekt uchwały w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław” na lata 2020-2035 - druk nr 479/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju - Wojciech Kaczkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 479/19
Uzasadnienie druk nr 479/19
Wynik głosowania druk nr 479/19

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia - druk nr 461/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 461/19
Uzasadnienie druk nr 461/19
Wynik głosowania druk nr 461/19

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/601/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
oraz nadania statutu - druk nr 460/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Centrum Usług Informatycznych - Tymoteusz Przybylski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 460/19
Wynik głosowania druk nr 460/19

15. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2020 r. - druk nr 444/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Wojciech Adamski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 444/19
Uzasadnienie druk nr 444/19
Wynik głosowania druk nr 444/19

16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXII/1586/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia warunków
oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wrocław
- druk nr 478/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Bartłomiej Świerczewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Sportu i Rekreacji,
  Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Sportu i Rekreacji
Projekt uchwały druk nr 478/19
Uzasadnienie druk nr 478/19
Wynik głosowania druk nr 478/19

17. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu - druk nr 449/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Bartłomiej Świerczewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji, Komisja Do Spraw Polityki Senioralnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 449/19
Uzasadnienie druk nr 449/19
Wynik głosowania druk nr 449/19

18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LIX/1375/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane
z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów niskoemisyjnych - druk nr 455/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Andrzej Mańkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 455/19
Uzasadnienie druk nr 455/19
Wynik głosowania druk nr 455/19

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji przez Gminę Wrocław Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 - druk nr 456/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Andrzej Mańkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji,  
  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 456/19
Uzasadnienie druk nr 456/19
Wynik głosowania druk nr 456/19

20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - druk nr 457/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Andrzej Mańkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji,   
  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 457/19
Uzasadnienie druk nr 457/19
Wynik głosowania druk nr 457/19

21. Projekt uchwały w sprawie programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia” - druk nr 454/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 454/19
Wynik głosowania druk nr 454/19

22. Projekt uchwały w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2020” - druk nr 448/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 448/19
Wynik głosowania druk nr 448/19

23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/247/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie - druk nr 445/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 445/19
Wynik głosowania druk nr 445/19

24. Projekt uchwały w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- druk nr 465/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 465/19
Uzasadnienie druk nr 465/19
Wynik głosowania druk nr 465/19

25. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Motylkowej i Świt we Wrocławiu - druk nr 470/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,     
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 470/19
Uzasadnienie druk nr 470/19
Wynik głosowania druk nr 470/19

26. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Lubczykowej, Rezedowej i Kardamonowej we Wrocławiu - druk nr 466/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 466/19
Uzasadnienie druk nr 466/19
Wynik głosowania druk nr 466/19

27. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Stacha Świstackiego i Krakowskiej we Wrocławiu - druk nr 467/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 467/19
Uzasadnienie druk nr 467/19
Wynik głosowania druk nr 467/19

28. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Romana Dmowskiego, Władysława Jagiełły i Mostowej we Wrocławiu
- druk nr 468/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 468/19
Uzasadnienie druk nr 468/19
Wynik głosowania druk nr 468/19

29. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Marszowickiej, Wilkszyńskiej i Krzelowskiej we Wrocławiu
- druk nr 469/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,    
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 469/19
Uzasadnienie druk nr 469/19
Wynik głosowania druk nr 469/19

30. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po północno - wschodniej stronie ulicy Kowalskiej we Wrocławiu - druk nr 446/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 446/19
Uzasadnienie druk nr 446/19
Wynik głosowania druk nr 446/19

31. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nowodworskiej we Wrocławiu - druk nr 471/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 471/19
Uzasadnienie druk nr 471/19
Wynik głosowania druk nr 471/19

32. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lechitów
i doliny Widawy we Wrocławiu - druk nr 472/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 472/19
Uzasadnienie druk nr 472/19
Wynik głosowania druk nr 472/19

33. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lotniczej,
Jerzego Bajana i Szybowcowej we Wrocławiu - druk nr 473/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,    
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 473/19
Uzasadnienie druk nr 473/19
Wynik głosowania druk nr 473/19

34. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 462/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 462/19
Uzasadnienie druk nr 462/19
Wynik głosowania druk nr 462/19

35. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 463/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 463/19
Uzasadnienie druk nr 463/19
Wynik głosowania druk nr 463/19

36. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 464/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 464/19
Uzasadnienie druk nr 464/19
Wynik głosowania druk nr 464/19

37. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr IV/66/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok - druk nr 486/19

- wnioskodawca - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Sergiusz Kmiecik
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia,   
  Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rewizyjna
Projekt uchwały druk nr 486/19
Wynik głosowania druk nr 486/19

38. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia - druk nr 443/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 443/19
Wynik głosowania druk nr 443/19

39. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego - druk nr 452/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 452/19
Wynik głosowania druk nr 452/19

40. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Kosmonautów, Jeleniogórskiej
i Starogajowej we Wrocławiu - druk nr 447/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 447/19
Wynik głosowania druk nr 447/19

41. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 438/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 438/19
Wynik głosowania druk nr 438/19

42. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 439/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 439/19
Wynik głosowania druk nr 439/19

43. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 440/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 440/19
Wynik głosowania druk nr 440/19

44. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 487/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 487/19
Wynik głosowania druk nr 487/19

45. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia - druk nr 441/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 441/19
Wynik głosowania druk nr 441/19

46. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
- druk nr 442/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 442/19
Wynik głosowania druk nr 442/19

47. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
- druk nr 484/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 484/19
Wynik głosowania druk nr 484/19

48. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
- druk nr 485/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 485/19
Wynik głosowania druk nr 485/19

49. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wrocław
- druk nr 450/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 450/19
Wynik głosowania druk nr 450/19

50. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zapewnienia osobom niepełnosprawnym pobierającym najniższe świadczenie emerytalno-rentowe bezpłatnego szerokopasmowego dostępu do Internetu - druk nr 451/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 451/19
Wynik głosowania druk nr 451/19

IV. Przyjęcie protokołu sesji nr XIV/19.

V. Interpelacje i zapytania.

VI. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane