W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl


Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl


Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr X dnia 13 czerwca 2019 r., godz. 11:00

Wersja strony w formacie XML
Porządek obrad
X sesji Rady Miejskiej Wrocławia
13 czerwca 2019 r., godz. 11:00
Sala im. Ignacego Jana Paderewskiego
Sukiennice 9 we Wrocławiu


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Raport o stanie miasta Wrocławia za 2018 rok.

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Łukasz Medeksza
- opinie klubów radnych,
- opinie komisji Rady,
- debata z udziałem mieszkańców Wrocławia
- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Wrocławia wotum zaufania - druk nr 272/19
Raport
Projekt uchwały druk nr 272/19
Wynik głosowania druk nr 272/19

IV. Dyskusja i głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Wrocławia.

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Wrocławia za 2018 rok – druk nr 274/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
1)  Wystąpienie Skarbnika Miasta Wrocławia - Marcina Urbana
2)  Opinie w sprawie sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu Miasta za 2018 rok:
- opinia Komisji Rewizyjnej,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- opinie klubów radnych,
- opinie komisji Rady,
- dyskusja.
3)  Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu miasta Wrocławia za 2018 rok - druk nr 274/19
Projekt uchwały druk nr 274/19
Wynik głosowania druk nr 274/19

2. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – druk nr 273/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
1)  Wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Sergiusz Kmiecik
2)  Wystąpienie Prezydenta Wrocławia - Jacka Sutryka
3)  Opinie:
- opinie klubów radnych,
- dyskusja.
4)  Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – druk nr 273/19
Projekt uchwały druk nr 273/19
Wynik głosowania druk nr 273/19

V. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXII/1446/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie dotacji udzielanych publicznym
i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne - druk nr 277/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 277/19
Uzasadnienie druk nr 277/19
Wynik głosowania druk nr 277/19

2. Projekt uchwały w sprawie przeniesienia siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 – druk nr 278/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 278/19
Uzasadnienie druk nr 278/19
Wynik głosowania druk nr 278/19

3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kreatywności TALENT we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 117
i nadania statutu – druk nr 279/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 279/19
Uzasadnienie druk nr 279/19
Wynik głosowania druk nr 279/19

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 rok - druk nr 275/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Pluta
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 275/19
Wynik głosowania druk nr 275/19

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 rok - druk nr 276/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Pluta
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 276/19
Wynik głosowania druk nr 276/19

5A. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - druk nr 281/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwoścci, Klub Radnych KOALICYJNY KLUB OBYWATELSKI,
  Klub Radnych .Nowoczesna, Klub Radnych „Sojusz dla Wrocławia”,Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 281/19
Wynik glosowania wprow. druk nr 281/19
Wynik glosowania druk nr 281/19


6. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników - druk nr 271/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 271/19
Wynik głosowania druk nr 271/19

VI. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem projektu stanowiska w sprawie wprowadzenia przepisów powszechnie obowiązujących, które pozwolą na większy poziom odzysku i recyklingu opakowań plastikowych - druk nr 267B/19

- wnioskodawca - Klub Radnych .Nowoczesna
- referuje - Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Jolanta Niezgodzka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 267B/19
Uzasadnienie druk nr 267B/19
Wynik głosowania druk nr 267B/19

VII. Przyjęcie protokołu sesji nr IX/19.

VIII. Interpelacje i zapytania.

IX. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane