W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Grow Green - Wrocław zwyciężył w projekcie Horizon 2020

Horizon 2020 - Demonstrating innovative nature-based solutions in cities

Konkurs zrealizowany w systemie dwuetapowym z uwagi na „wielkość” projektów czyli wysokość dofinansowania. Do pierwszego etapu startowało 45 projektów z całej Europy, do drugiego etapu wybrano 13 z nich, ostatecznie tylko 4 projekty dostały dofinansowanie

Projekt został przedstawiony w aplikacji o tytuł Zielonej Stolicy Europy jako jedno z planowanych działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Wygrana w konkursie Horizon 2020, jest dla Komisji Europejskiej dowodem wiarygodności Wrocławia co do planów przedstawianych w aplikacji o tytuł Zielonej Stolicy Europy.
W skład konsorcjum projektowego weszło 23 partnerów z 9 państw. Projekt ma 3 liderów Manchester, Walencja i Wrocław. We Wrocławiu projekt realizują: Miasto, Uniwersytet Przyrodniczy oraz ARAW.

Całkowita wartość projektu to  ok. 13 mln € (> 56 mln zł) .
Wrocław na realizację projektu otrzyma > 2,7 mln € (> 12 mln zł).


Zidentyfikowane problemy:
Wszystkie miasta uczestniczące w projekcie doświadczyły problemów, sytuacji kryzysowych, związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi nasilającymi się z powodu postępujących zmian klimatu. Wszystkie mają ograniczone możliwości działania w obszarach zwartej zabudowy, gdzie potrzebne są „inteligentne”, przyjazne, działania. Dlatego wspólnie poszukują rozwiązań systemowych, efektywnych ekonomicznie, opartych o szeroko pojętą ideę zrównoważonego rozwoju, uwzględniając aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne dla miast przyszłości, w których trzeba będzie robić coraz więcej przy mniejszej ilości dostępnych zasobów.

Cel:
Celem projektu jest sprawdzenie możliwości stosowania rozwiązań opartych na tzw. usługach środowiskowych, umożliwiających lokalne zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych, stworzenie oaz zieleni, dających schronienie przed upałem, zapewniając zacienienie i lokalne obniżenie temperatury zwiększające odporność miasta na zmiany klimatu.

We Wrocławiu w ramach projektu powstaną eksperymentalne rozwiązania w części Ołbina, czyli w dzielnicy z intensywną zabudową śródmiejską, gdzie mieszka wiele osób, potrzebujących kontaktu z zielenią w bliskim sąsiedztwie swojego domu.

Lokalizacja:
Rejon ulic Nowowiejskiej, B. Prusa, I. Daszyńskiego i Jedności Narodowej.

Działania:
wyznaczenie obszaru projektu spełniającego kryteria konkursowe – MOTYL

Lewe skrzydło:

 • wybór lokalizacji demonstratorów przy zaangażowaniu mieszkańców i współpracy z ekspertami,
 • dobór wskaźników do monitorowania projektu i przygotowanie bazy danych,
 • projektowanie demonstratorów we współpracy z ekspertami i z uwzględnieniem różnych mechanizmów partycypacyjnych (maratony projektowe, konkursy, itp...),
 • realizacja demonstratorów.

Prawe skrzydło:

 • studium przypadku - ewolucja miasta-ogrodu na przykładzie Wielkiej Wyspy.

Motyl:

 • monitoring rezultatu,
 • komunikacja i propagowanie wiedzy o projekcie i jego wynikach,
 • współpraca z partnerami projektu.


Efekt projektu:

 • stworzenie innowacyjnego wzorcowego systemu mikrozieleni w mieście, zbudowanego z następujących elementów: parki kieszonkowe, zielone ulice i inne rozwiązania z zakresu zielonej infrastruktury,
 • opracowanie metod lokalnego zagospodarowania wód opadowych i przeciwdziałania wyspie ciepła,
 • lokalna poprawa jakości życia mieszkańców - zwiększenie dostępności zielonej przestrzeni publicznej, poprawa jakości powietrza,
 • przygotowanie rekomendacji dla innych miast europejskich jak korzystać z systemów mikrozieleni w celu zwiększania odporności na zmiany klimatu.

Zaangażowanie mieszkańców:
 • 1 etap - wybór mikrozieleni: mieszkańcy zgłaszali propozycje lokalizacji i rozwiązań poprzez stronę Internetową: http://www.wroclaw.pl/srodowisko/zglos-propozycje, a my korzystaliśmy z ich wiedzy o lokalnych problemach. Głosowanie wykazało, jak bardzo mieszkańcy czują się zaangażowani i jak bardzo oczekują takich projektów. W sumie zgłoszono 129 propozycji.
 • 2 etap - współ-projektowanie mikrozieleni: podczas tego etapu zostaną utworzone grupy projektowe składające się z przedstawicieli: specjalistów z różnych dziedzin, w tym architektów krajobrazu, urbanistów, naukowców środowiska, socjologów pracujących razem ze studentami ww. dziedzin oraz mieszkańców. Jedna grupa będzie pracowała nad jednym lub dwoma demonstratorami, jeśli będą zlokalizowane blisko siebie.
 • 3 etap –„dziedzictwo”: uczestnictwo od najwcześniejszych etapów umożliwi mieszkańcom poczucie przywiązania do miejsca.


Wsparcie naukowe:

 • 1 etap - wybór lokalizacji i najlepsza konfiguracja systemu zostały dokonane przy współpracy z ekspertami w dziedzinie klimatologii, jakości powietrza, gospodarki wodnej, urbanistyki i architektury krajobrazu.
 • 2 etap - współ-projektowanie mikrozieleni: eksperci (jw.) będą nadzorować prace projektowe w celu zapewnienia jak najlepszych funkcji środowiskowych i społecznych oraz oddziaływania systemu i jego wpływu na lokalne zwiększenie odporności na zmiany klimatu.
 • 3 etap – „dziedzictwo”: eksperci pomogą opracować rekomendacje i wytyczne w swoich dziedzinach oraz zadbają o integrację wyników projektu z programami nauczania akademickiego.


Efekty smart projektu:

 • monitoring projektu
 • partycypacja społeczna
 • narzędzia statystyczne


Rola partnerów:
Uniwersytet Przyrodniczy:

 • koordynacja monitoringu środowiskowego – bioróżnorodność, woda, jakość powietrza, emisje CO2 i hałas,
 • uczestnictwo w projektowaniu i realizacji demonstratorów,
 • współpraca przy opracowaniu rekomendacji,
 • współpraca przy analizie aspektów ekonomicznych związanych z wdrażaniem testowanych rozwiązań na większą skalę.

ARAW:

 • monitoring społeczny,
 • promocja i komunikacja.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego