W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Wrocław nagrodzony za gospodarkę odpadami

14 października w Warszawie przedstawiciele władz miasta oraz spółki Ekosystem odebrali nagrodę w konkursie ECO-MISTO 2015 przyznaną Wrocławiowi za gospodarkę odpadami.


 
Jury przyznało Wrocławiowi nagrodę ECO-MIASTO 2015 za kompleksowe działania w zakresie gospodarki odpadami, zwracając szczególną uwagę na oryginalna akcję użyczania kompostowników mieszkańcom oraz szerokie działania edukacyjne.

Było mi niezmiernie miło odebrać z rąk Pierra Buhlera, Ambasadora Francji w Polsce prestiżową nagrodę. Łącznie do konkursu zgłosiło się 38 miast. W naszej kategorii startowało 20, zostawiliśmy w tyle między innymi Warszawę Poznań czy Kraków– mówi Lech Filipiak, dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji, któremu podlega Wydział Środowiska i Rolnictwa.

Wśród akcji kierowanych do mieszkańców miasto kładzie nacisk na działania kierowane do dzieci i wspierające segregację i prawidłowe postępowanie z odpadami. Wyróżnić można kampanie „Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci”, przygotowane przez Ekosystem książeczki „Zuzia porządkuje świat” i „Adaś pomaga dziadkowi” kierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, oraz kampanie edukacyjno-informacyjne w lokalnych mediach i środkach transportu.

Efekty działań prowadzonych przez miasto są widoczne, obecnie poziom segregacjo odpadów wynosi ponad 20%, przy początkowym poziomie ok. 5% na początku funkcjonowania znowelizowanej ustawy „śmieciowej”.

Wśród Jury znaleźli się m.in. przedstawiciele NFOŚiGW, KAPE (Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i przedstawiciele Politechniki Warszawskiej. 

Działania edukacyjne podejmowane przez Urząd Miejski Wrocławia oraz inne jednostki miejskie już przynoszą rezultaty. Systematycznie obserwujemy wzrost ilości odpadów zbieranych selektywnie od 8,9% w 2011r. do ok. 20 % w roku obecnym 2014. Rośnie też ilość odpadów zbieranych w punktach selektywnego zbieranina odpadów.

Kontynuując powyższe działania mamy nadzieję na stały wzrost świadomości mieszkańców oraz dalszy wzrost ilości odpadów zbieranych selektywnie.

Organizatorem projektu i konkursu ECO-MIASTO jest Ambasada Francji w Polsce wraz z partnerami – Renault Polska, SAUR Polska, EDF Polska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, firmami Saint-Gobain, Schneider Electric, DK Energy, TIRU oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii.

http://eco-miasto.pl/wybrano-laureatow-konkursu-eco-miasto-2015/

Przykładowe działania miasta

 „Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci”

 Od 2004r. realizowana jest kampania edukacyjna skierowana do wrocławskich placówek oświatowych „Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci” Projekt zakłada realizację działań ekologicznych poprzez budowę sieci placówek promujących ekologię pod patronatem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Edukacji oraz Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Głównym zadaniem programu jest edukacja dzieci, aby poprzez nie dotrzeć do ich rodziców i dziadków. Odbyło się już IX edycji programu, z których każda poświęcona jest zasadom postępowania z odpadami - segregacji i recyklingu. Ostatnia, IX edycja została poświecona zasadom postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, a aktualna, już X, odbywa się pod hasłem „Ekologiczni przez cały rok” Koordynatorem projektu jest Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży. Z roku na rok w akcji bierze udział coraz więcej szkól i przedszkoli. W pierwszych edycjach było to kilkanaście, a w ostatnich corocznie ponad 60. Zakończenie każdej edycji odbywa się w trakcie Gali Finałowej, organizowanej w Parku Staromiejskim. Podczas gali odbywa się konkurs na strój z recyklingu. Dla potrzeb programu utworzono stronę internetową, gdzie można znaleźć wszystkie niezbędne informacje http://wduss.edupage.org/. W Edycja w roku szkolnym 2015-2016 będzie poświęcona ograniczaniu powstawania odpadów.

Dzieci dla klimatu

Założeniem projektu jest kształtowanie i wypracowanie odpowiednich postaw ekologicznych dzieci poprzez ich edukację w zakresie sposobów oszczędzania energii. Dzieci uczestniczące w programie, podczas zajęć w szkole, poznają środowiskowe, społeczne i ekonomiczne skutki korzystania z dóbr naturalnych wykorzystywanych w energetyce. Dzięki praktycznym zadaniom poznają zagadnienia związane z produkcją, zużywaniem i oszczędzaniem energii w domu i szkole. Tak jak w przypadku innych projektów i w tym pośrednimi adresatami programu są dorośli - rodzice i nauczyciele. Partnerem programu jest organizacja Climate-KIC, która działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, ograniczania zużywania energii i surowców, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz szeroko pojętej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz firma Biosystem S.A., która wspiera program przez pomoc w zbiórce zużytych baterii.

Odbiorcami projektu są uczniowie szkół podstawowych w wieku 6-13 lat i jest prowadzony na trzech poziomach: klasy I, klasy II i III, klasy IV-VI. Obecna edycja obejmująca rok szkolny 2014/2015 ma charakter pilotażowy i uczestniczy w niej 10.szkół.

W ramach projektu odbywa się liga klas, wnosząca element współzawodnictwa, w ramach której uczniowie przygotowują ekokalendarze i piktogramy prezentujące dobre zachowania związane 

z oszczędzaniem wody i energii, komiks o oszczędzaniu energii, makiety przedstawiające proces produkcji energii. Klasy współzawodniczą również w zbieraniu odpadów – nakrętek i baterii.

Działania podejmowane przez inne jednostki miejskie:

Od 2012r. prowadzona jest w ramach projektu segreguj.wroc.pl akcja polegająca na spotkaniach funkcjonariuszy Patrolu Ekologicznego Straży Miejskiej Wrocławia z dziećmi w placówkach oświatowych poświęconych zasadom bezpieczeństwa, postępowania z odpadami, selektywnej zbiórki oraz przeciwdziałania tworzeniu tzw. dzikich wysypisk odpadów oraz obowiązkom osób utrzymujących zwierzęta domowe.

Specjalnie z myślą o dzieciach spółka miejska Ekosystem, realizująca w imieniu miasta zadania w zakresie gospodarowania odpadami, wdała książeczki „Zuzia porządkuje świat”, która w prosty i zabawny sposób w wierszowanej historyjce uczy dzieci segregacji odpadów oraz „Adaś pomaga dziadkowi”, która w formie komiksu uczy jak postępować z odpadami problemowymi, np. zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz pokazuje gdzie można oddać różne odpady.

Również z myślą o najmłodszych powstała specjalna strona internetowa „Ekosystem dla dzieci”, gdzie można znaleźć kolorowanki, gry uczące segregacji, oraz puzzle i układanki , a także cykl filmów „Eko Janek”, dostępny także na miejskich stronach internetowych.

W ramach projektu segreguj.wroc.pl nawiązano współpracę z EIT + Humanitarium Ogrody Doświadczeń, poprzez dofinansowanie organizacji warsztatów ekologicznych w multimedialne aplikacje i gry dotyczące zagadnień selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów.

Program udostępniania mieszkańcom kompostowników

Wydział Środowiska i Rolnictwa w 2012r. rozpoczął realizację programu udostępniania mieszkańcom kompostowników do kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. Program skierowany jest do mieszkańców Wrocławia, użytkowników ogródków przydomowych oraz do placówek oświatowych położonych na terenie miasta.

Celem programu jest edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego kompostowania odpadów, promocja kompostowania odpadów na własne potrzeby, zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi, a tym samym ograniczenie ilości kierowanych do składowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Wrocławia:

O użyczenie kompostownika, może wystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia lub placówka oświatowa, który/która dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich, dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji, ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu oraz zobowiąże się do składania sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w okresie obowiązywania umowy.

Obecnie udostepnilismy mieszkańcom już ok. 800 sztuk kompostowników typu TERMO -700. Każdy z tych kompostowników umożliwia przekompostowanie ok. 1200 kg odpadów.

Chętni wraz z kompostownikiem otrzymują instrukcję kompostowania oraz instrukcję wyliczania masy przekompostowanych odpadów.

Kampania informacyjno- edukacyjna Ekosystem sp. z o.o

Na przełomie 2012r. i 2013r. rozpoczęła działalność miejska spółka celowa, powołana w celu wdrożenia nowych zasad gospodarowania odpadami – Ekosystem Sp. z o.o. Od początku swojej działalności spółka rozpoczęła kampanię edukacyjną skierowana do mieszkańców dotyczącą między innymi zasad selektywnego zbierania odpadów oraz głównym założeniom nowego systemu, obowiązkom mieszkańców wynikającym z wejścia w życie przepisów znowelizowanej ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach kampanii zrealizowano cykle informacyjno–edukacyjne w lokalnych mediach.

Równolegle realizowano kampanię informacyjną za pomocą ulotek, broszur i poradników – przygotowano niemal 1 mln 200 tys. ulotek i materiałów informacyjnych.

Kampania edukacyjna kontynuowana jest również w 2015r. poprzez działania:

  • Dystrybucja ulotek informujących o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Wrocławia. Ulotki przekazywane są mieszkańcom razem z korespondencją seryjną kierowaną do właścicieli nieruchomości oraz poprzez inne podmioty takie jak zarządcy, wspólnoty, rady osiedli, straż miejską, miejskie biblioteki publiczne. 
  • Cały czas dystrybuowane są książeczki o segregacji („ Zuzia porządkuje świat”, „Adaś pomaga dziadkowi”) kierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Materiały informacyjne były przekazywane mieszkańcom Wrocławia również poprzez sampling w ZOO oraz kinie Helios. 
  • Przygotowany oraz rozdystrybuowany został poradnik o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi kierowany do wrocławskich seniorów. 
  • Utworzono podstronę dla dzieci, na której umieszczane są materiały kierowane do dzieci, dotyczące segregacji odpadów. Strona cały czas jest aktualizowana oraz wzbogacana o nowe treści. 
  • W lokalnej prasie publikowane są artykuły dotyczące m.in. zasad odbioru odpadów wielkogabarytowych, zasad funkcjonowania PSZOK-ów, segregacji odpadów komunalnych, konieczności ograniczania powstawania odpadów komunalnych. 
  • W lokalnych rozgłośniach radiowych cały czas emitowane są spoty informujące o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Wrocławia. 
  • W ramach kampanii informacyjnej na powierzchniach reklamowych znajdujących się wewnątrz z taboru MPK, umieszczone zostały plakaty informujące o zasadach dotyczących segregacji odpadów komunalnych. 
  • Kosze miejskie typu „foka” zostały oznakowane piktogramem inforumującym, że przeznaczone są również na nieczystości pochodzenia zwierzęcego, stanowiące odpady zmieszane. Ekosystem w swoich materiałach edukacyjnych przypomina o konieczności sprzątania nieczystości po zwierzętach domowych. 
  • Zmodernizowana została mapa znajdująca się na stronie ekoststem.wroc.pl, mająca na celu ułatwienie mieszkańcom znalezienia najbardziej dogodnego dla siebie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. Udostępniono również mieszkańcom aplikację Kiedy wywóz. 
  • Prowadzone są działania edukacyjne polegające na edukowaniu dzieci poprzez zabawę np. w trakcie imprez organizowanych na terenie Wrocławia.


Kampania informacyjno - edukacyjna „Nasze środowisko” Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Sp. z o.o.

Kampania obejmuje pięć obszarów tematycznych dotyczących postępowania z odpadami:

1. Pozbywanie się odpadów niebezpiecznych oraz inwentaryzacja i usuwanie azbestu (siedmiominutowy reportaż dotyczący Programu usuwania oraz inwentaryzacji azbestu, pięćdziesięciosekundowy spot dotyczący programu usuwania azbestu, 5 filmów dotyczących pozbywanie się materiałów niebezpiecznych - żarówki, lekarstwa, baterie, oleje, płyny silnikowe, farby-rozpuszczalniki - po 3 minuty każdy, 14 emisji materiału o programie usuwania azbestu oraz 7 emisji o materiałach niebezpiecznych na antenie TVP Wrocław)

2. Budowanie odpowiedzialności mieszkańców podczas odpoczynku nad wodą "Bądź Eko nad rzeką" (trzydziestosekundowy spot, 36 emisji programu na antenie TVP Wrocław)

3. Segregacja śmieci: szkło, opakowania, papier, gabaryty, odpady zielone, zmieszane ( 5 spotów trzydziestosekundowych dotyczących każdej z frakcji - 36 emisji programu na antenie TVP Wrocław)

4. Małe śmieci "Gdzie to wyrzucić?" - książka, gazeta, długopis, styropian, popiół, obierki, bombka, kubek… itp.. (21 trzydziestosekundowych materiałów programowych dotyczących długopisu, styropianu, popiołu, obierek, bombek, żarówek, kubków, szyb, szkło żaroodpornego, dezodorantu, termometru rtęciowego, przeterminowanych leków, zużytych baterii, butelek po oleju silnikowym, farb i rozpuszczalników, opakowań po jogurcie, zwiędłych roślin, opakowań po płynie do mycia naczyń, sprzętu AGD i RTV, kopert bąbelkowych, opakowań po batonach - 111 emisji tych programów na antenie TVPWrocław)

5. Kampania informacyjna dotycząca zasad pozbywania się elektro-odpadów małych oraz dużych. Akcja ma zwrócić uwagę mieszkańców na konieczność selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych – w trakcie realizacji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego