W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia

XML

Treść

12 sierpnia 2020 r. wszedł w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia uchwalony uchwałą Nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 4465). Uchwała ta zastępuje uchwałę nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia.W dniu

Konieczność uchwalenia nowej uchwały w sprawie Regulaminu wynikała ze zmiany przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy Regulamin poszerza zakres selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o frakcję bioodpadów, które będą zbierane w pojemnikach i workach koloru brązowego. Mieszkańcy będą sukcesywnie wyposażani w pojemniki służące do zbierania tej frakcji odpadów. Ustalono częstotliwość pozbywania się bioodpadów na co najmniej 1 raz w tygodniu oraz zmieniono częstotliwość pozbywania się odpadów papieru i szkła. W uchwale określono warunki uznania, że odpady zbierane są w sposób selektywny, zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sposoby i częstotliwość pozbywania się odpadów, wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów oraz zasady kompostowania bioodpadów na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Wprowadzono wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie podejmowania przez mieszkańców działań zmierzających do ograniczenia ilości i objętości powstających odpadów.

W zakresie wymagań dotyczących mycia i napraw pojazdów samochodowych wprowadzono zapis dotyczący obowiązku używania środków ulegających biodegradacji podczas mycia pojazdów samochodowych poza myjniami. Do katalogu zakazanych napraw pojazdów poza warsztatami samochodowymi dodano naprawy lakiernicze.

W związku z utrzymującą się na znacznym poziomie populacją szczurów, poszerzono obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz wydłużono okresy deratyzacji z 14 dni do 1 miesiąca. Zapisy uzupełniono o obowiązek przeprowadzania deratyzacji każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Wprowadzono obowiązek usuwania przez osoby wykorzystujące zwierzęta do celów usługowo – rekreacyjnych, zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta. W zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych wprowadzono zakaz nielegalnego odprowadzania nieczystości ciekłych i pompowania ich na tereny zewnętrzne.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane