W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr LI dnia 15 lutego 2018 r., godz. 11:00

Porządek obrad 
LI sesji Rady Miejskiej Wrocławia
15 lutego 2018 roku, godz. 11:00
Sala 200, Sukiennice 9
we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania

III. Informacje Prezydenta Wrocławia na temat:

1) zestawienie ilości decyzji dotyczących ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanych z urzędu oraz na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego
przed zbyciem nieruchomości za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2) informacja o wydanych decyzjach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego w okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

3) zestawienie wniosków o wypłatę odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości wywołanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
Informacja

IV. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

   
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
Sprawozdanie

V. Roczne sprawozdanie z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za rok 2017

- referuje - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Stanisław Kosiarczyk

VI. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. Strategii rozwoju Wrocławia pod nazwą „Strategia Wrocław 2030” - druk nr 1247A/17
    II CZYTANIE

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Koordynator Projektu Biura Rozwoju Wrocławia - Andrzej Łoś
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Wynik głosowania

2. Formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów oraz członków najbliższej rodziny repatrianta zapraszanych przez Gminę Wrocław do osiedlenia się we Wrocławiu – druk nr 1283/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Sekretarz Miasta – Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej
i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

3. Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu - druk nr 1284/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Sekretarz Miasta – Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej
Projekt uchwały   
Wynik głosowania

4. Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce z Federacji Rosyjskiej - druk nr 1285/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Sekretarz Miasta – Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej
Projekt uchwały   
Wynik głosowania

5. Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce z Republiki Kazachstanu - druk nr 1286/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Sekretarz Miasta – Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej
Projekt uchwały
Wynik głosowania

6. Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu - druk nr 1287/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Sekretarz Miasta – Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej
Projekt uchwały
Wynik głosowania

7. Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu - druk nr 1288/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Sekretarz Miasta – Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej
Projekt uchwały
Wynik głosowania

8. Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce z Republiki Gruzji - druk nr 1289/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Sekretarz Miasta – Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej
Projekt uchwały
Wynik głosowania

9. Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantki z Federacji Rosyjskiej - druk nr 1290/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Sekretarz Miasta – Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej
Projekt uchwały
Wynik głosowania

10. Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu - druk nr 1291/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Sekretarz Miasta – Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej
Projekt uchwały
Wynik głosowania

11. Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantowi i jego rodzinie z Federacji Rosyjskiej
- druk nr 1292/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Sekretarz Miasta – Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej
Projekt uchwały
Wynik głosowania

12. Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantowi i jego rodzinie z Republiki Kazachstanu
- druk nr 1293/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Sekretarz Miasta – Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej
Projekt uchwały
Wynik głosowania

13. Podziału Wrocławia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu do Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 1303/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

14. Pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania ulic we Wrocławiu – druk nr 1304/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Elżbieta Urbanek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

15. Zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne – druk nr 1272/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji – Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

16. Strategii rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 - 2022" – druk nr 1273/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały
Wynik głosowania

17. „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2018 - 2020 – druk nr 1274/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

18. Wzniesienia we Wrocławiu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego – druk nr 1275/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

19. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Trzmielowickiej, Ratyńskiej i Wyboistej we Wrocławiu- druk nr 1269/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

20. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ronda ks. Jerzego Popiełuszki i linii kolejowej nr 292 we Wrocławiu - druk nr 1270/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

21. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bernardyńskiej, Klemensa Janickiego i Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu - druk nr 1271/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

22. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Motylkowej i Świt
we Wrocławiu - druk nr 1278/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

23. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Orlej,
Bolesława Ulanowskiego, Sokolej i Racławickiej we Wrocławiu - druk nr 1279/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

24. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Orlej i Racławickiej
we Wrocławiu - druk nr 1280/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

25. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie dworca Wrocław Nadodrze - druk nr 1281/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

26. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rakietowej
we Wrocławiu - druk nr 1282/18


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

27. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Żernickiej we Wrocławiu – druk nr 1302/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

28. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1295/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

29. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1296/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

30. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1297/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

31. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1298/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

32. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1299/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

33. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1300/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

34. Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1301/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

35. Nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia - druk nr 1294/18

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik glosowania

36. Nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia – druk 1228/17

- wnioskodawca – Komisja Kultury i Nauki Rady Miejskiej Wrocławia
- referuje – Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki – Jerzy Władysław Skoczylas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

37. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 1259/18
    
- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

38. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 1276/18
    
- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

39. Wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze – druk nr 1266/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

40. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Włościańskiej we Wrocławiu – druk nr 1265/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

41. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1261/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

42. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 1268/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa 
Projekt uchwały
Wynik głosowania

43. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego – druk nr 1260A/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

44. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  – druk nr 1267/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

45. Rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany obwodu szkoły podstawowej -  druk nr 1262/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

46. Rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały w sprawie Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych
„dwa plus trzy i jeszcze więcej” - druk nr 1263/18


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

47. Rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej -  druk nr 1264/18

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

VII. Głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach ogłoszenia tekstu jednolitego:

1) uchwały nr XXVIII/566/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
Obwieszczenie
Wynik głosowania

2) uchwały nr LIV/1598/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia
Obwieszczenie
Wynik głosowania

VIII. Przyjęcie protokołów sesji XLIX/17 i L/18.

IX. Interpelacje i zapytania.

X. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego