W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XLIX dnia 21 grudnia 2017 r., godz. 11:00

Porządek obrad
XLIX sesji Rady Miejskiej Wrocławia
21 grudnia 2017 roku, godz. 11:00
Sala 200, Sukiennice 9
we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 

III. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. Zmieniająca uchwałę nr XXXIV/704/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok – druk nr 1231/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

2. Zmieniająca uchwałę nr XXXIV/705/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 1232/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

3. Wydatków budżetu Miasta, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 1233/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

4. Budżetu Miasta na 2018 rok – druk nr 1224/17

II czytanie
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
2) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów, 
3) opinie klubów,
4) opinie poszczególnych komisji,
5) dyskusja,
6) stanowisko Prezydenta Wrocławia w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów 
oraz wniosków mniejszości i przedstawienie ewentualnej autopoprawki do projektu uchwały budżetowej,
7) głosowanie zgłoszonych wniosków mniejszości,
5. Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 1225/17

II czytanie
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów 
Projekt uchwały
Wynik głosowania

Wynik głosowania

6. Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji  Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu
na lata 2018-2022 – druk nr 1230/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Prezes Zarządu MPWIK S.A. Wrocław – Witold Ziomek 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

7. Zgody na zbycie akcji Wrocławskiego Parku Technologicznego Spółka Akcyjna – druk nr 1229/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Wiceprezydent Wrocławia – Wojciech Adamski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
  Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Załącznik

Wynik głosowania

IV. Głosowanie nad wydaniem obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVIII/353/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu
Obwieszczenie

Wynik głosowania

V. Przyjęcie protokołu sesji XLVIII/17.

VI. Interpelacje i zapytania.

VII. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego