W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XLI dnia 22 czerwca 2017 r., godz. 11:00

Porządek obrad
XLI sesji Rady Miejskiej Wrocławia
22 czerwca 2017 roku, godz. 11:00
Sala 200, Sukiennice 9
we Wrocławiu

I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 

III. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

IV. Sprawozdanie z pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk

V. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

VA. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia- druk nr 980A/17

- wnioskodawca – Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje – Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna – Komisja Statutowa

Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania


1. Wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 967/17

- wnioskodawca – Grupa Radnych Rady Miejskiej Wrocławia 
- referuje – Radna Rady Miejskiej Wrocławia- Agnieszka Kędzierska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały

2. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 978/17

- wnioskodawca – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej Wrocławia
- referuje - Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - Robert Pieńkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa 
Projekt uchwały

3. Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017 - 2020 – druk nr 952/17

II czytanie

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków – Agata Chmielowska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały (plik do pobrania również na dole strony)
Uzasadnienie
Załącznik

Wynik głosowania

4. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/770/17 w sprawie przystąpienie Miasta Wrocławia do organizacji
„ICLEI - The International Council for Local Environmental Initiative” – druk nr 966/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju – Agnieszka Cybulska-Małycha
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

5. Zmieniająca uchwałę nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław  – druk nr 969/17
       
- wnioskodawca – Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz 
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, 
  Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, 
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

6. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok – druk nr 977/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

7. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok – druk nr 976/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Bzowego
we Wrocławiu - druk nr 974/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

9. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wzgórza Partyzantów
we Wrocławiu- druk nr 972/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

10. Przystąpienia do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zachodniego odcinka ulicy Fabrycznej we Wrocławiu - druk nr 971/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

11. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie placu gen. Tadeusza Kościuszki i ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu- druk nr 970/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

12. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Włościańskiej we Wrocławiu
- druk nr 975/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

13. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku wodnego w rejonie
ulicy Borowskiej we Wrocławiu - druk nr 973/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

14. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie placu Bzowego
– druk nr 964/17


- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia – Marcin Krzyżanowski
- referuje – Radny Rady Miejskiej Wrocławia – Marcin Krzyżanowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały

Punkt zreferowany, ale nie poddany pod głosowanie

15. Zmiany nazw ulic na terenie Wrocławia – druk nr 837a/17
 
- wnioskodawca – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
- referuje – Radny Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Marcin Krzyżanowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

16. Zmiany nazwy ulicy na terenie Wrocławia – druk nr 930a/17
 
- wnioskodawca – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
- referuje – Radny Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Marcin Krzyżanowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

17. Zmiany nazwy ulicy na terenie Wrocławia – druk nr 934/17 - punkt wycofany z porządku obrad
 
- wnioskodawca – Komisja Kultury i Nauki 
- referuje – Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki – Jerzy Władysław Skoczylas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
  Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

18. Zmiany nazwy ulicy na terenie Wrocławia – druk nr 933/17
 
- wnioskodawca – Grupa Radnych Rady Miejskiej Wrocławia 
- referuje – Radny Rady Miejskiej Wrocławia – Jerzy Władysław Skoczylas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

19. Wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
– druk nr 963/17


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
20. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia – druk nr 968/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania
Wynik głosowania

21. Głosowanie nad wydaniem obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych
i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Obwieszczenie
Uzasadnienie

Wynik głosowania

VI. Przyjęcie protokołu sesji XXXVIII/17.

VII. Interpelacje i zapytania.

VIII. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego