W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Ulga na ogrzewanie dla NGO

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

NGO mogą uzyskać ulgę na ogrzewanie. Jakie obowiązki należy spełnić, aby ją uzyskać?

Ruszają dopłaty do ogrzewania – wnioski można składać do 7 października u swego dostawcy ciepła. Ustawa o wsparciu przewiduje różną wysokość dofinansowania w zależności od źródła ogrzewania. Ile wynoszą ulgi na ogrzewanie? Sprawdźcie, co należy zrobić, aby z nich skorzystać.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) weszła w życie 20 września 2022 r. Celem jej wprowadzenia jest ograniczenie negatywnych skutków kryzysu energetycznego, który powoduje dynamiczne wzrosty cen ciepła.

Ustawa nałożyła na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek stosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto:

  • dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy – 150,95 zł/GJ,
  • dla pozostałych źródeł – 103,82 zł/GJ.

Wsparcie ma obowiązywać od października 2022 do kwietnia 2023.

Kto może skorzystać z ulgi na ogrzewanie?

Średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą ustala się między innymi dla gospodarstw domowych oraz części wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Mechanizm dotyczy ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Wśród nich są również NGO.

Szczegółowe informacje odnośnie podmiotów uprawnionych do złożenia oświadczenia znajdują się w art. 4 ust. 1 pkt 4. ustawy (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001967/O/D20221967.pdf)

Jakie obowiązki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi?

W celu skorzystania z ulgi, do 7 października należy złożyć oświadczenie (https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania-mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata) u swojego dostawcy ciepła, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1975).

Złożenie oświadczenia po 7 października obowiązuje sprzedawcę ciepła do stosowania wobec uprawnionego podmiotu ulgi od kolejnego miesiąca. Jeśli jednak oświadczenie nie zostanie złożone w ciągu 21 dni od nabycia uprawnienia, sprzedawca ciepła będzie uprawniony do niestosowania wspomnianej ulgi.

Pomocne linki

Kopie oświadczeń do Wydziału Partycypacji Społecznej

Kopie lub skany oświadczeń o ubieganiu się o ulgę, należy dostarczyć do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dostarczyć można:

  • skan mejlowo (wss@um.wroc.pl)
    lub
  • kopię wysłać na adres wydziału: 50–031 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4 lub stacjonarnie do sekretariatu (p. 120, I piętro).

Wydział Partycypacji Społecznej informuje, że startując w konkursach na realizację zadań, nie będzie można zwiększać kosztów oferty o ceny energii bez uwzględnienia ulgi. Po stronie NGO jest dopełnienie formalności, aby móc z niej skorzystać.

Informacja dla NGO wynajmujących lokal od Zarządu Zasobu Komunalnego

Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu informuje:

W myśl zapisów ustawy została ustalona średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Aby ją dla Państwa uzyskać, Zarząd Zasobu Komunalnego jest zobowiązany do złożenia stosownych oświadczeń do sprzedawcy ciepła. Wysłaliśmy specjalną informację do Państwa na ten temat (wraz z oświadczeniem).

Dlatego też prosimy najpierw o weryfikację uprawnień do otrzymania ulgi ( art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy), a jeśli jest ona pozytywna o wypełnienie i podpisanie oświadczenia. Mogą to zrobić osoby do tego uprawomocnione w imieniu podmiotu będącego najemcą lokalu. Oświadczenie należy do ZZK w terminie do 04.10.2022 r. w formie papierowej lub drogą elektroniczną.

Złożenie oświadczenia stanowi warunek konieczny do uzyskania rozliczenia zużytego w lokalu ciepła wg średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Niezłożenie oświadczenia spowoduje brak takiej możliwości. Złożenie oświadczenia w terminie późniejszym niż wskazany umożliwi uzyskanie uprawnienia dopiero od miesiąca kolejnego następującego po dacie złożenia oświadczenia do ZZK.

W przypadku wyboru drogi elektronicznej prosimy o przesyłanie wypełnionych i podpisanych oświadczeń, jako skanu ( w formacie pdf lub jpg) W takim przypadku oryginał oświadczenia można dostarczyć w terminie późniejszym (listem lub osobiście do kancelarii ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3).
W przypadku braku możliwości złożenia oświadczenia drogą elektroniczną oświadczenie należy złożyć do dnia 04.10.2022 do godz. 14.00 osobiście bezpośrednio do pracownika prowadzącego sprawę.

W przypadku prowadzenia w lokalu innej działalności niż wskazana w p.1) oświadczenia lub podnajmu części lokalu na taką działalność należy określić procentowo część ciepła zużywanego na działalność wskazaną w p. 1) oświadczenia (tj. wymienioną w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy)

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Lokali Użytkowych prowadzącym Państwa sprawę.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego