W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kawka 2015

Wersja strony w formacie XML
UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłasza nabór wniosków  o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr LVIII/1486/14 Rady Miejskiej Wrocławia z 22 maja 2014r.

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Wrocławia w roku 2015 na realizację ww. zadania wynosi  5.126.942,00 zł. 

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

 1. trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:
  a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  b) ogrzewanie gazowe,
  c) ogrzewanie elektryczne,
  d) odnawialne źródło energii,
  przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji;
 2. podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
 3. instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, związaną z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
 4. termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym, o której mowa w pkt. 1.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia. 

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji.

Wzory wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji oraz protokołów realizacji zadania stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, Wrocław, pok. 403.

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2015 (załącznik nr 1 do Ogłoszenia) można składać od dnia ogłoszenia naboru do 30 września 2015 r.
Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wnioski można składać

 • w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia,
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10,
   pok. 403
 • lub przesłać na adres:
  Wydział Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski Wrocławia,
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10;
  50-031 Wrocław.


Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane. 
Jeżeli jest więcej niż jeden Wnioskodawca należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji. (załączniki nr 2 lub 3 do Ogłoszenia)
Po zakończeniu realizacji zadań objętych umową o udzielenie dotacji, nie później jednak niż do dnia 30 października 2015 r., Dotowany przedłoży wniosek o rozliczenie dotacji. (załącznik nr 4 do Ogłoszenia). 

Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane, w tym protokoły realizacji zadania sporządzone na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki nr 5, 6 i 7 do niniejszego Ogłoszenia.

INFORMACJE: 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w:
 • Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10 pok. 403 
 • lub pod numerami telefonu: 71 777 91 00 i 71 777 77 77

Pobierz regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, realizowane na terenie Wrocławia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane