Wydział Podatków i Opłat

Wchodzi w skład

Departament Finansów Publicznych

Adres

ul. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 8,10; 50-031 Wrocław

Kontakt

Sekretariat
pok. 225, II piętro 
tel. +48 71 777 81 39, 777 75 99
faks +48 71 777 77 44
e-mail: wpo@um.wroc.pl

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), informuję że administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław. Dane będą przetwarzane w celu realizacji dochodów własnych gminy na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.). Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa materialnego zobowiązań podatkowych, należności niepodatkowych oraz zobowiązań cywilnoprawnych. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Kierownictwo

Dyrektor Wydziału: Irena Matysiak
Zastępca Dyrektora Wydziału: Barbara Walkosz-Staśko

Opis struktury jednostki

Uwaga!
Sprawy księgowe (dot.m.in. wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu użytkowania wieczystego) znajdują się w zakresie działania Działu Księgowości Podatkowej oraz Działu Księgowości Dochodów, które wchodzą w skład Wydziału Księgowości.


Centrum Obsługi Podatnika
Kierownik: Mariola Graczyk
ul. Kotlarska 41, 
50-151 Wrocław 
pok.1, parter
tel. +48 71 777 84 23

 • informacja: tel. +48 71 777 88 02 do 05
 • zaświadczenia: tel. +48 71 777 88 01, 777 88 09

Uwaga!
Informacje i deklaracje podatkowe można składać osobiście w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 lub przesyłać na adres:
Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Podatków i Opłat
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego  
Kierownik Działu: Anna Walenciejczyk
ul. W. Bogusławskiego 8,10
pok. 103, I piętro
tel. +48 71 777 89 59

 • Sekcja Wymiaru - Osoby Fizyczne
  Stare Miasto
  pok. 121,
  tel. +48 71 777 82 30
  Śródmieście
  pok. 123,
  tel. +48 71 777 83 09, 777 83 21
  Krzyki
  pok. 119, 122,
  tel. +48 71 777 89 38, 777 82 08, 777 82 40
  Fabryczna
  pok. 120, 121
  tel. +48 71 777 82 41, 777 83 23, 777 82 30
  Psie Pole
  pok. 104,
  tel. +48 71 777 82 85, 777 81 40
 • Podatek rolny:
  - gospodarstwa rolne – osoby fizyczne
  pok. 102, tel.  48 71 777 82 54
  - gospodarstwa rolne i użytki rolne - osoby prawne
  pok. 102 tel.  48 71 777 82 54
  - użytki rolne - osoby fizyczne
  pok. 102, tel.  48 71 777 84 90
 • Podatek leśny
  - osoby prawne,
  pok. 102, tel. +48 71 777 82 54
  - osoby fizyczne,
  pok. 102, tel. +48 71 777 84 90

Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych oraz Podatku od Środków Transportowych
Kierownik Działu: Sebastian Skurzewski
ul. W. Bogusławskiego 8,10
pok. 126, I piętro
tel. +48 71 777 72 68

 • Sekcja Wymiaru Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych
  pok. 124, 125, 126, I piętro
  pok. 203, II piętro
  tel.+48 71 777 71 67, 777 71 35, 777 71 58, 777 71 59, 777 70 17, 777 70 25
 • Sekcja Wymiaru Podatku od Środków Transportowych. 
  - osoby fizyczne
  pok. 223, II piętro
  tel. +48 71 777 82 11, 777 71 51,  777 72 93
  - osoby prawne
  pok. 203, II piętro
  tel. +48 71 777 71 90, 777 94 05

Zespół Kontroli Podatkowej
ul. W. Bogusławskiego 8,10
pok. 116, 118
tel. 71 777 94 01
fax 71 777 94 07

Sekcja ds. Opłaty Skarbowej i Opłat Lokalnych
ul. W. Bogusławskiego 8,10
faks +48 71 777 73 23 

 • opłata skarbowa
  I piętro, pok. 105
  tel. +48 71 777 71 30, 777 83 60, 777 82 46, 777 71 40 

Dział Należności Cywilnoprawnych
al. Kromera 44                                                                                                                  
50-151 Wrocław
Kierownik Działu: Susan Darwish-Mirocha 
II piętro, pok. 235
tel. +48 71 777 81 07
faks +48 71 777 92 97

 • Opłaty z tytułu  użytkowania,  użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu gruntów Gminy Wrocław i Skarbu Państwa – osoby prawne
  II piętro, pok. 231
  tel. +48 71 777 88 79
 • Opłaty z  tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Wrocław – spółdzielnie mieszkaniowe 
  II piętro, pok. 233                                                                                                                   
  tel. +48 71 777 81 38
 • Fakturowanie 
  III piętro, pok. 233                                                                                                               
  tel. +48 71 777 81 38
 • Opłaty z tytułu  użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – osoby fizyczne
  III piętro, pok. 336
  tel. +48 71 777 75 26
  tel. +48 71 777 85 02
 • Opłaty z tytułu  użytkowania wieczystego gruntów Gminy Wrocław – osoby fizyczne
  II piętro, pok. 236 (opłaty roczne opodatkowane podatkiem VAT – całe miasto)
  tel. +48 71 777 74 07
  II piętro, pok. 233 (Stare Miasto, Psie Pole)  
  tel. +48 71 777 83 96
  II piętro, pok. 232 (Śródmieście)  
  tel. +48 71 777 82 32                                                                             
  II piętro, pok. 227 (Krzyki)  
  tel. +48 71 777 92 97
  II piętro, pok. 232 (Fabryczna)  
  tel. +48 71 777 84 17
 • Opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                         
  II piętro, pok. 231
  tel. +48 71 777 81 08
 • Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg (ustalenie innego terminu płatności)  dotyczących zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 
  II piętro, pok. 236
  tel. +48 71 777 84 01

Koordynator Programu ds. Interpretacji Prawa Podatkowego
ul. W. Bogusławskiego 8,10
tel. +48 71 777 74 54

Kompetencje i zadania

Uwagi

Wydział/Biuro realizuje zadania z kategorii

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45Podmiot udostępniający:

Urząd Miejski Wrocławia

Wytworzył / Odpowiada:

Dariusz Strus

Data wytworzenia informacji:

2011.06.20

Opublikował:

Dorota Węcłaś

Data publikacji:

2012.02.08 14:55:47

Historia dokumentu