Wydział Architektury i Budownictwa

Wchodzi w skład

Departament Architektury i Rozwoju

Adres

pl. NOWY TARG 1-8; 50-141 Wrocław

Kontakt

Centrum Obsługi Mieszkańca
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:15

tel.: + 48 71 777 77 77 - Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca  
e-mail: wab@um.wroc.pl 
fax: +48 71 777 71 18

 Kancelaria Wydziału
- przyjmowanie wniosków i podań: sala 1b stanowisko 3 i 4
- wydawanie dokumentów: sala 1c stanowisko 5 i 6

Wzory obowiązujących druków w formacie.rtf
Wzory obowiązujących druków w formacie.pdf 

Informacja Wydziału - udziela informacji w zakresie:

pok. nr 10, 11:

1. Sposobu załatwiania spraw wynikających z działalności Wydziału, zgodnie z obowiązującymi ustawami i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
2. Dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
3. Etapu załatwiania spraw aktualnie rozpatrywanych w Wydziale.
4. Udostępniania informacji publicznej

sala 1a - stanowisko 1 i 2, sala 1c - stanowisko 7:
1. Etapu załatwiania spraw aktualnie rozpatrywanych w Wydziale.
2. Udostępnianie akt postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale Architektury i Budownictwa.
3. Udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Godziny pracy Informacji Wydziału:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
tel.: + 48 71 777 77 77 - Teleinformatyczne Centrum Obsługi MieszkańcaSekretariat Dyrektora Wydziału
pok. 234
tel. + 48 71 777 71 14

Sekretariat Zastępcy Dyrektora Wydziału ds. Architektoniczno-Budowlanych
pok. 229
tel. + 48 71 777 73 03

Sekretariat Zastępcy Dyrektora Wydziału ds.  Gospodarki Przestrzennej
pok. 229
tel. + 48 71 777 74 80

Kierownictwo

Dyrektor Wydziału - Architekt Miasta - Piotr Fokczyński
Godziny przyjęć w sprawie skarg i wniosków:
środa w godzinach od 14:30 do 16:30

Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Architektoniczno-Budowlanych - Gabriel Marek
Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Gospodarki Przestrzennej - Marta Jeżewska-Siemion
Godziny przyjęć w sprawie skarg i wniosków:
środa w godzinach od 10:00 do 15:00

Opis struktury jednostki

Zespół Architekta Miasta
Architekt Miasta: Piotr Fokczyński
tel. +48 71 777 71 14

Koordynator Projektu Plastycznego Wystroju Miasta: Beata Urbanowicz
tel.  +48 71 777 93 58

Zespół ds. Kadr
Kierownik Zespołu: Elżbieta Ziąber
tel. +48 71 777 73 11

DZIAŁ DS. OGÓLNYCH

Koordynator Projektu: Małgorzata Adamska
tel. +48 71 777 73 72

Sekcja Zaświadczeń o Samodzielności Lokali
Sekcja ds. Obsługi

Zespół Informacji i Przyjmowania Korespondencji
Kierownik Zespołu: Ewa Bartoszewska Stróżyk
tel. +48 71 777 74 60

Zespół Rejestrów i Dokumentacji
Kierownik Zespołu: Jolanta Juchniewicz-Bludów
tel. +48 71 777 73 97

DZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zespół Architektoniczno-Budowlany - 
Stare Miasto i Śródmieście - B1
Kierownik Zespołu: Aleksandra Nespiak
tel. +48 71 777 73 69

Zespół Architektoniczno-Budowlany -
Krzyki - B3
Kierownik Zespołu: Anna Wilczyńska
tel. +48 71 777 75 01

Zespół Architektoniczno-Budowlany -
Fabryczna - B4
Kierownik Zespołu: Anna Rukasz-Kałużna
tel. +48 71 777 73 74

Zespół Architektoniczno-Budowlany -
Psie Pole - B5
Kierownik Zespołu: Alicja Paraschidu
tel. +48 71 777 73 68

Zespół Architektoniczno-Budowlany
Inwestycji Liniowych - IB
Kierownik Zespołu: Elżbieta Moskała
tel. +48 71 777 74 42

DZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Zespół Lokalizacji Inwestycji -
Stare Miasto i Śródmieście - P1
Kierownik Zespołu: Marek Świder
tel. +48 71 777 73 92

Zespół Lokalizacji Inwestycji -
Krzyki - P3
Kierownik Zespołu: Joanna Skrzyńska-Jakubczyk
tel. +48 71 777 70 18

Zespół Lokalizacji Inwestycji -
Fabryczna - P4
Kierownik Zespołu: Elżbieta Cebo
tel. +48 71 777 74 27

Zespół Lokalizacji Inwestycji -
Psie Pole - P5
Kierownik Zespołu: Krzysztof Turowicz
tel. +48 71 777 88 70

Zespół Lokalizacji Inwestycji Liniowych - IP
Główny Specjalista: Grażyna Węgrzynowicz
tel. +48 71 777 71 45

Kompetencje i zadania

Uwagi

Wydział/Biuro realizuje zadania z kategorii

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45Podmiot udostępniający:

Urząd Miejski Wrocławia

Wytworzył / Odpowiada:

Piotr Fokczyński

Data wytworzenia informacji:

2011.06.20

Opublikował:

Dorota Węcłaś

Data publikacji:

2012.02.08 14:55:45

Historia dokumentu