Wspólne
Punkty Obsługi Bankowej Tłumacz języka migowego
Elektroniczny system kolejkowy
Elektroniczna rekrutacja
Nunmery kont bankowych Wyszukiwarki dokumentów
Opłaty za dokumenty komunikacyjne

Zaświadczenia, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz decyzje o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne oraz zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi


Kategoria spraw:

Prawo jazdy

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Dział Uprawnień Kierowców
ul. G. Zapolskiej 4
parter, pokój 4
tel.+ 48 71 777 77 63
faks +48 71 777 76 00

Składanie wniosków o wydanie zaświadczenia na egzamin sprawdzający kwalifikacje i odbiór zaświadczenia/skierowania oraz odbiór prawa jazdy po okresie zatrzymania.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

O wydanie zaświadczenia na egzamin oraz zwrot prawa jazdy wnioskuje strona osobiście lub przez pełnomocnika. Decyzje o skierowaniu na egzamin badania lekarskie, badanie psychologiczne wydawane są z urzędu.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 8:00 - 15:15
wtorek 8:00 - 15:15
środa 8:00 - 15:15
czwartek 8:00 - 15:15
piątek 8:00 - 15:15

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Do wydania zaświadczenia na egzamin sprawdzający kwalifikacje niezbędne są następujące dokumenty:

 •  dowód osobisty, 
 • podanie o wydanie zaświadczenia na egzamin sprawdzający kwalifikacje, 
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej . 

Do wydania zatrzymanego prawa jazdy po upływie środka karnego zakazu kierowania pojazdami niezbędne są następujące dokumenty: 

 • wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, 
 • dowód osobisty, 
 • podanie o zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
 •  dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł.

Rozmiar:

Data dodania:

170 kB

Uwagi:

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Opłaty:

 • za wydanie zaświadczenia - 17 zł 
 • opłata ewidencyjna przy zwrocie zatrzymanego prawa jazdy - 0,50 zł 

Opłaty można wnieść w Punktach Obsługi Bankowej lub na rachunek bankowy 

 • za wydanie prawa jazdy PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452
 • opłata ewidencyjna PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 60 1020 5226 0000 6102 0417 4702

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Maksymalny czas oczekiwania wynosi 2 dni.

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji przysługuje tryb odwoławczy – zgodnie z k.p.a strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005.108.908 ze zmianami),
 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.( Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1005),


Podmiot udostępniający:

Urząd Miejski Wrocławia

Wytworzył / Odpowiada:

Iwona Jasińska

Data wytworzenia informacji:

2011.10.13

Opublikował:

Mirosława Mączka

Data publikacji:

2012.07.12 10:36:14

Historia dokumentu