Wspólne
Punkty Obsługi Bankowej Tłumacz języka migowego
Elektroniczny system kolejkowy
Elektroniczna rekrutacja
Nunmery kont bankowych Wyszukiwarki dokumentów
Opłaty za dokumenty komunikacyjne

Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu


Kategoria spraw:

Dowód osobisty

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 2/4
  okienka 1-5 
  tel. +48  71 777 82 04, 777 82 05
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  okienko 5
  tel. +48 71 777 86 12
 • COM IV
  al. M. Kromera 44
  okienka 1,2
  tel. +48 71 777 93 48,  777 84 70

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Wyjątki od powyższej reguły stanowią następujące przypadki:

 • dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd,
 • dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 lat niemającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd,
 • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,
 • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd,
 • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd. 

W przypadku niemożności osobistego odbioru dowodu osobistego, z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, należy poinformować o tym Urząd Miejski Wrocławia, który zapewni odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I i COM II
  poniedziałek 8:00 – 17:15
  wtorek 8:00 – 17:15
  środa 8:00 – 17:15
  czwartek 8:00 – 17:15
  piątek 8:00 – 17:15
 • COM IV
  poniedziałek 8:00 – 15:15
  wtorek 8:00 – 15:15
  środa 8:00 – 15:15
  czwartek 8:00 – 15:15
  piątek 8:00 – 15:15

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • część B formularza - druku ścisłego zarachowania, otrzymany przy składaniu wniosku,
 • wymieniany dowód osobisty - celem jego unieważnienia,
 • dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca, który nabył obywatelstwo polskie - celem zwrotu tego dokumentu do wystawcy.

Rozmiar:

Data dodania:

Uwagi:

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Na niżej podanej stronie można sprawdzić czy dowód osobisty jest już do odbioru w urzędzie:
www.um.wroc.pl/do

Opłaty:

bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

30 dni

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r., Nr 47, poz. 384).


Podmiot udostępniający:

Urząd Miejski Wrocławia

Wytworzył / Odpowiada:

Krzysztof Filiks

Data wytworzenia informacji:

2011.10.18

Opublikował:

Katarzyna Świsulska

Data publikacji:

2012.07.12 10:32:38

Historia dokumentu