Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Rejestracja pojazdu - pojazd zabytkowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Rejestracja pojazdów

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Rejestracji Pojazdów
fax + 48 71 777 78 16
Informacja działu:
tel. + 48 71 777 77 77

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  parter, okienka od 1  do 21
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  parter, okienka od 9 do 13
 • COM IV
  al. M. Kromera 44
  parter, 3 stanowiska obsługiwane przez grupę R
 • al. Karkonoska 45
  punkt rejestracyjny Działu – CM Polmozbyt
  W wpłat można dokonywać tylko przy użyciu karty płatniczej. 


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Wniosek składa właściciel lub pełnomocnik (za wyjątkiem indywidualnych przypadków, gdzie wymagane jest osobiste stawiennictwo w celu złożenia oświadczenia przez stronę).

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I,  COM II
  poniedziałek 8:00 – 17:15
  wtorek 8:00 – 17:15
  środa 8:00 – 17:15
  czwartek 8:00 – 17:15
  piątek 8:00 – 17:15
 • COM IV
  poniedziałek 8:00 – 15:15
  wtorek 8:00 – 15:15
  środa 8:00 – 15:15
  czwartek 8:00 – 15:15
  piątek 8:00 – 15:15
 • al. Karkonoska 45 (punkt rejestracyjny Działu – CM Polmozbyt)
  poniedziałek 8:00 – 15:00
  wtorek 8:00 – 15:00
  środa 8:00 – 15:00
  czwartek 8:00 – 15:00
  piątek 8:00 – 15:00

Uwagi:
Istnieje możliwość otrzymania wiadomości sms bądź e-maila o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie.
Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o nowy dokument.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury: 
Istnieje możliwość zarejestrowania wizyty przez internet na stronie Rezerwacji wizyt.

Opłaty:
Wysokość opłat jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz rodzaju tablic rejestracyjnych.

Przy dokonywaniu płatności przelewem w  tytule przelewu prosimy o wpisane nr VIN pojazdu.

Opłaty za czynności rejestracyjne dokonywane są w Punktach Obsługi Bankowej, kartą lub na konto:

 • opłata za tablice PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452
 • opłata ewidencyjna PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  60 1020 5226 0000 6102 0417 4702
 • opłata skarbowa  (za pełnomocnictwo - poza osobami zwolnionymi zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej) PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

UWAGA!
W punkcie przy al. Karkonoskiej  wpłat  można dokonywać tylko przy użyciu karty płatniczej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami klient otrzymuje tablice rejestracyjne i Pozwolenie czasowe na okres nieprzekraczający 30 dni.

Po upływie tego terminu odbierany jest dowód rejestracyjny (można wcześniej, jeśli wytwórnia wyprodukuje dowód rejestracyjny).

Rejestracja pojazdów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
Przysługuje tryb odwoławczy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.  Dz. U.z 2017 poz.128);
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz.23).


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o rejestrację;
 • dowód osobisty lub paszport  – w przypadku osób fizycznych;
 • imienne pełnomocnictwo - w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik;
 • dowód własności pojazdu zabytkowego;
 • dowód rejestracyjny wraz z tłumaczeniem (jeśli pojazd był wcześniej zarejestrowany za granicą);
 • oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, w przypadku braku dowodu rejestracyjnego;
 • uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub dokument potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów;
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku;
 • protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego wydany przez w/w podmioty;
 • tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był zarejestrowany w Polsce);
 • Polisa OC – zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1152), posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Przepisy w/w ustawy, tj. art. 84, 86 i 87 stanowią o tym, że na organach właściwych do rejestracji pojazdów  ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku  zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a jeżeli osoba kontrolowana nie okaże takiego dokumentu, to organ rejestrujący zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli


W przypadku rejestracji pojazdu zabytkowego sprowadzonego z zagranicy do powyższych dokumentów należy dołączyć dokumenty wyszczególnione na stronie Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (za wyjątkiem opłaty recyklingowej).
Dokumenty przedkładane przy rejestracji sporządzone w języku innym niż polski należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.

Załączniki

Wniosek doc, 39 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij