Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Podatek leśny – złożenie deklaracji (osoby prawne)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Podatki, opłaty

Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  sala obsługi nr 3, stanowisko nr 18 i 19
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  stanowisko nr 14
 • COP
  ul. Kotlarska 41
  parter, stanowiska 2, 3, 7, 10


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Zgodnie z art. 165 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

Podatnikami podatku są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lasów
 • posiadaczami samoistnymi lasów
 • użytkownikami wieczystymi lasów
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego


Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I i  COM II
  poniedziałek 8:00 – 15:15
  wtorek 8:00 – 15:15
  środa 8:00 – 15:15
  czwartek 8:00 – 15:15
  piątek 8:00 – 15:15
 • COP
  poniedziałek 08:00 – 17:15
  wtorek 8:00 – 17:15
  środa 8:00 – 17:15
  czwartek 8:00 – 17:15
  piątek 8:00 – 17:15


Uwagi:
Informacje szczegółowe
 dotyczące podatku leśnego znajdują się w zakładce Podatki, opłaty lokalne.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.


Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

 • rejestracja w systemie kolejkowym w siedzibie COP lub COM I / COM II
 • rejestracja wizyty przez internet na stronie Rezerwacji wizyt


Opłaty:

 • złożenie deklaracji - bez opłat
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł w przypadku składania (podpisania) wniosku przez osobę reprezentującą podatnika. 

Opłatę skarbową można uiścić bezgotówkowo  na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 lub wpłacić  w Punktach Obsługi Bankowej

UWAGA! ZMIANY W ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTW OD 2016 R.
Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których będzie można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.

Obecnie obowiązujące pełnomocnictwa składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów, tj.:

 • do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P - do pobrania na dole strony),
 • szczególne (druk PPS-1 - do pobrania na dole strony)

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których udziela się pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.
Obecnie pełnomocnictwa: do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P), szczególne (druk PPS-1) oraz do doręczeń (druk PPD-1 - do pobrania na dole strony) składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów.
W przypadku złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przed dniem 1 stycznia 2016 r., nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa według nowego wzoru. Wcześniejsze pełnomocnictwa zachowają moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania.
Natomiast od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (z wyjątkiem złożenia deklaracji). Pełnomocnictwo ogólne mocodawca obowiązany jest zgłosić w formie elektronicznej do Ministra Finansów – Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Pełnomocnictwo ogólne można również zgłosić za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Składanie pełnomocnictw ogólnych (ich zmiana i odwołanie) nie podlega opłacie skarbowej.

Zmiana pełnomocnictwa:

 • zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej- druk OPL-1 - do pobrania na dole strony

 • zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń- druk OPD-1 - do pobrania na dole strony

 • zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego - druk OPS-1 - do pobrania na dole strony

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Złożenie deklaracji  - od ręki. 

 • Deklarację składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów. 
 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 
 • W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

W późniejszym etapie postępowania - załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Art. 139 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • akt notarialny lub umowa dzierżawy lub postanowienie Sądu,
 • formularz DL-1 - deklaracja na podatek leśny
 • formularz DL-1/A - część uzupełniająca dane o nieruchomościach leśnych
 • formularz DL-1/B - część uzupełniająca dane o zwolnieniach w podatku leśnym (w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu)


Uwaga!!!

Formularze należy drukować obustronnie.

Załączniki

DL-1 doc, 85 kB metryczka
DL 1A doc, 55 kB metryczka
DL-1B doc, 63 kB metryczka
PPD-1 pdf, 148 kB metryczka
PPS-1 pdf, 174 kB metryczka
UPL-1P pdf, 207 kB metryczka
OPL-1 pdf, 322 kB metryczka
OPD-1 pdf, 151 kB metryczka
OPS-1 pdf, 167 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij