Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Opłata skarbowa – złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Podatki, opłaty

Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Zespół ds. Opłaty Skarbowej 
ul. W. Bogusławskiego 8,10
II piętro, pok. 204 i 205

Dodatkowo dokumenty można składać za pośrednictwem jednostki merytorycznej (innego organu) w której dokonywana była czynność lub w:

 • COP
  ul. Kotlarska 41
 • COM I
  ul. G.Zapolskiej 4
  sala obsługi nr 3, stanowisko 18 i 19
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  stanowisko nr 13
 • Kancelaria Ogólna
  pl. Nowy Targ 1-8
  parter, pok. 5


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podatnika.
Od 01 stycznia 2016 r. identyfikator podatkowy (PESEL dla osób fizycznych lub NIP dla pozostałych podmiotów) jest obligatoryjnym elementem podania w myśl art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej.  

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I i  COM II
  poniedziałek 8:00 – 15:15
  wtorek 8:00 – 15:15
  środa 8:00 – 15:15
  czwartek 8:00 – 15:15
  piątek 8:00 – 15:15
 • COP
  poniedziałek 08:00 – 17:15
  wtorek 8:00 – 17:15
  środa 8:00 – 17:15
  czwartek 8:00 – 17:15
  piątek 8:00 – 17:15
 • Wydział Podatków i Opłat
  poniedziałek 7:45 – 15:45
  wtorek 7:45 – 15:45
  środa 7:45 – 15:45
  czwartek 7:45 – 15:45
  piątek 7:45 – 15:45


Uwagi:

 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
 • Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek na podstawie którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.
 • Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podatnik (wnioskodawca, inwestor). A także pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podatnika.
 • Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, gotówką w Punktach Obsługi Bankowej Banku PKO Bank Polski S.A lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej (koszty porto).
 • Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.


UWAGA! ZMIANY W ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTW OD 2016 R.
Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe formularze, na których  można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.
Istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (z wyjątkiem złożenia deklaracji). Pełnomocnictwo ogólne mocodawca obowiązany jest zgłosić w formie elektronicznej do Ministra Finansów – Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Pełnomocnictwo ogólne można również zgłosić za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Składanie pełnomocnictw ogólnych (ich zmiana i odwołanie) nie podlega opłacie skarbowej.

Obecnie obowiązujące pełnomocnictwa składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów, tj.:

 • do doręczeń - druk PPD-1 - do pobrania na dole strony
 • szczególne - druk PPS-1 - do pobrania na dole strony
 • zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń- druk OPD-1 - do pobrania na dole strony
 • zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego - druk OPS-1 - do pobrania na dole strony."


Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

 • rejestracja w systemie kolejkowym w siedzibie COP lub COM I / COM II
 • rejestracja wizyty przez internet na stronie Rezerwacji wizyt


Opłaty:

Bez opłat za wyjątkiem składanych wniosków o zwrot opłaty skarbowej przez pełnomocników Strony.

 • 17,00 zł za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii.

Opłatę można uiścić bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gmina Wrocław PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 lub wpłacić w Punktach Obsługi Bankowej Banku PKO Bank Polski S.A.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej – od ręki

Zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy wymagającej prowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Tryb odwoławczy:
Zwrot opłaty skarbowej następuje po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu lub decyzji stwierdzającej nadpłatę.

Od decyzji podatkowej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia w terminie 14 dni od dnia  doręczenia. Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna:


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek
 • oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej (w przypadku składania wniosku o zwrot opłaty skarbowej przez pełnomocnika Strony)

Załączniki

OPS-1 pdf, 167 kB metryczka
OPD-1 pdf, 151 kB metryczka
PPS-1 pdf, 174 kB metryczka
PPD-1 pdf, 148 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij