Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Nadawanie cech identyfikacyjnych na nadwoziu i podwoziu (ramie) oraz wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Rejestracja pojazdów

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Rejestracji Pojazdów
faks + 48 71 777 78 16
Informacja działu:
tel. + 48 71 777 77 77

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej
  parter, pok. 14
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  parter, pok. 14


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Właściciel pojazdu lub pełnomocnik ubiegający się o nadanie cech identyfikacyjnych lub tabliczki znamionowej

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 8:00 - 15:15
wtorek 8:00 - 15:15
środa 8:00 - 15:15
czwartek 8:00 - 15:15
piątek 8:00 - 15:15

Uwagi:
Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu (art. 66a Dz.U.  2012 r, poz. 1137 z późn. zm. Prawo o ruchu drogowym)

 1. zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM"
 2. w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej
 3. odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
 4. nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
 5. w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu
 6. w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy
 7. zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona

Okoliczności, o których mowa w pkt 6 i 7 powinny być stwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy Prawo o ruchu drogowym; opinia powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania.

Organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje, w drodze decyzji, zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej, zwanej dalej "tabliczką zastępczą", w przypadku:

 • braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej
 • utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określania cech identyfikacyjnych pojazdu


Opłaty:

 • opłata skarbowa za nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej – 10 zł
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł

Opłatę skarbową można wpłacać w Punktach Obsługi Bankowej lub na konto Urzędu Miejskiego:  PKO BANK POLSKI S.A.  nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego), za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.  Dz. U.z 2017 poz.128);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322 z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21.10.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1401);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych lub tabliczki znamionowej zastępczej;
 • oryginał dowodu rejestracyjnego;
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 • oryginał opinii rzeczoznawcy samochodowego oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym , jeżeli cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku;
 • oryginał dowodu własności ramy, podwozia, jeżeli dokonano wymiany tych elementów na odpowiednio ramę, podwozie bez numeracji fabrycznej;
 • dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 • dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 • prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, jeżeli cecha identyfikacyjna pojazdu uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi oraz opinię rzeczoznawcy samochodowego;
 • oświadczenie (dot. wykonanie pojazdu marki SAM);
 • opinia rzeczoznawcy samochodowego jeżeli jest wymagana;
 • oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) - dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną (do wglądu);
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

 Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

Załączniki

Wniosek pdf, 58 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij