W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 7 i 21 listopada 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 7 i 21 listopada 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wspieranie (dofinansowanie) zadań w ramach programu inicjatyw lokalnych

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia

Komórka odpowiedzialna Wydział Inżynierii Miejskiej

Informacja

W związku ze stanem epidemii OBSŁUGA KLIENTÓW odbywa się w godz. od 8.00 do 15.15 w COM-ach, w COP i w USC. NIECZYNNY nadal jest punkt przy al. Karkonoskiej. Obsługa klientów w sprawach rejestracji pojazdów, praw jazdy,  meldunkowych, dowodów osobistych oraz rejestracji działalności gospodarczej w COM I i COM II  odbywa się do godz. 17.15. W sobotę - 7 i 21 listopada 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Inżynierii Miejskiej
Dział Planowania i Koordynowania Inwestycji
ul. G. Zapolskiej 4
IV piętro, pok. 405

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

 • Rada Osiedla
 • mieszkańcy (np. społeczne komitety, wspólnota mieszkaniowa)
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 22 stycznia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustawy.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:45—15:45

Uwagi:

 1. udział wnioskodawców w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może być wniesiony w następujących formach:
  - świadczenia pieniężnego
  - świadczenia rzeczowego
 2. wnioski w zakresie inicjatywy lokalnej składane do Gminy Wrocław rozpatruje Prezydent Wrocławia. Prezydent może powołać zespoły do oceny wniosków oraz ustalić zasady ich pracy. Kryteria  oceny wniosków zawarte są w załączniku nr 2 do ww. uchwały
 3. po rozpatrzeniu wniosku  zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 2 do ww. uchwały, wnioskodawca powiadamiany jest, w terminie określonym w KPA, o sposobie jego załatwienia
 4. o kolejności  realizacji  wniosku decydują ilość uzyskanych punktów oraz możliwości finansowe Miasta
 5. zakwalifikowane wnioski będą oceniane po uchwaleniu budżetu Miasta na najbliższy rok budżetowy
 6. wnioski te poddaje się dodatkowej ocenie wg kryteriów określonych w załączniku nr 2 do ww. uchwały
 7. wnioski nie zakwalifikowane do realizacji, w ramach uchwalonego budżetu, nie są rozpatrywane  przy kwalifikowaniu wniosków na rok kolejny
 8. warunkiem realizacji wniosku jest zawarcie umowy, o której mowa w art. 19 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/1554/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 r.:- Szczegółowe kryteria oceny wniosków inwestycyjnych o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Realizacja zadania trwa minimum 2 lata:

 • pierwszy rok - opracowanie dokumentacji projektowej
 • drugi rok - realizacja zadania


Tryb odwoławczy:
Przysługuje. Należy napisać pismo do Zespołu do oceny wniosków inwestycyjnych o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z zakresu budowy, rozbudowy i  przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą zaadresowane na sekretariat Wydziału Inżynierii Miejskiej. Wszelkie decyzje dotyczące zadań prowadzonych w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych podejmowane są kolegialnie na posiedzeniach Zespołu do oceny wniosków inwestycyjnych o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie nr 10816/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 października 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków inwestycyjnych o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z zakresu budowy, rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ze zmianami wniesionymi Zarządzeniem nr 117/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 30.12.2011 r., Zarządzeniem nr 3113/11 Prezydenta Wrocławia z dnia  23.11.2011 r. oraz Zarządzeniem nr 6064/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.12.2016 r.) na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 3 ust. 2 Uchwały nr LIV/1554/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek inwestycyjny o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z zakresu budowy, rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Załączniki

Wniosek doc, 43 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane