Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zezwolenie na transport odpadów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska i Rolnictwa

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. W. Bogusławskiego 8,10
Sekretariat, IV piętro,  pok. 403
tel. +48 71 777 91 00

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Podmiot zamierzający prowadzić działalność polegającą na transporcie odpadów

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 7:45—15:45
wtorek 7:45—15:45
środa 7:45—15:45
czwartek 7:45—15:45
piątek 7:45—15:45

Uwagi:

 • Prezydent Miasta Wrocławia jest właściwy do wydania zezwolenia na transport odpadów w przypadku miejsca siedziby lub zamieszkania wnioskodawcy na terenie gminy Wrocław.
 • Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów nie dotyczy wytwórcy odpadów, który transportuje wytworzone przez siebie odpady.


Opłaty:
Opłata skarbowa:

 • od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł
 • od zezwoleń  – 616 zł

Opłatę można wpłacić w Punktach Obsługi Bankowej lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gmina Wrocław PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy:
Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem 01.06.2017 r. ostateczną decyzją lub postanowieniem:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Postępowania wszczęte po 31.05.2017 r.:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji;
 • w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję;
 • z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 


Podstawa prawna:

 • Art. 28, art. 29 i art. 35  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);
 • Art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2012 r.  w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r . poz. 1923);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).


Wymagane wnioski i dokumenty:

Pisemny wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić transport odpadów zawierający:

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do   transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
 • oznaczenie obszaru prowadzenia działalności;
 • wskazanie sposobu i środków transportu odpadów;
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów;
 • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów.

Załączniki do wniosku:

 • w przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym;
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z potwierdzeniem  aktualnych badań technicznych;
 • w przypadku lasingu lub dzierżawy pojazdów, kserokopie tych umów;
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij