Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Budownictwa

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa
Centrum Obsługi Mieszkańca pl. Nowy Targ 1-8:

 • przyjmowanie wniosków i podań - sala 1b stanowisko 3 i 4,
 • wydawanie dokumentów - sala 1c stanowisko 5 i 6,
 • udostępnianie akt - sala 1a  stanowisko 1 i 2 oraz sala 1c stanowisko 7.


Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Wnioskodawcą może być strona, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów
  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:15,
 • udostępnianie akt
  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.


Uwagi:
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy możliwa jest po uzyskaniu zgody wszystkich stron postępowania.
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy, zmierzający do zmiany rodzaju obiektu budowlanego wykracza poza granice sprawy administracyjnej rozstrzygniętej pierwotną decyzją. W takim przypadku należy wystąpić o nową decyzję o warunkach zabudowy.
W przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko, informacje o prowadzonym postępowaniu zamieszczane są w BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia  oraz na tablicy przed siedzibą Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, a także w siedzibie właściwej terytorialnie Rady Osiedla.


Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Wpłata należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - 10 zł,
 • za pełnomocnictwo - 17 zł.


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji następuje średnio w czasie nie dłuższym niż  - 1 miesiąc, maksymalnie - 2 miesiące, licząc od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów.

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które powinno być złożone w kancelarii Wydziału Architektury i Budownictwa lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia i adresowane "Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia".

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1945).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 2096).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
Wypełniony wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Lista załączników do formularza Z4:

 • Zgoda wszystkich stron postępowania na zmianę decyzji.
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 • W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Wykaz działek  – w przypadku inwestycji liniowej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij