Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Archiwum Akt Niemieckich Stanu Cywilnego do 1945 r.- odpisy i zaświadczenia z niemieckich ksiąg stanu cywilnego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Akta stanu cywilnego

Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
Archiwum Akt Niemieckich
ul. Włodkowica 20
II piętro, pok. 27
tel. +48 71 777 91 53
e-mail: usc@um.wroc.pl 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego wydaje się na wniosek:

 • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony
 • wstępnego (rodzica, dziadka, babci)
 • zstępnego (dziecka, wnuka)
 • rodzeństwa
 • małżonka
 • przedstawiciela ustawowego
 • sądu lub innego organu państwowego

Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

W celu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Jeżeli osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego działa przez pełnomocnika, to zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.   Kodeksu postępowania administracyjnego/ tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 98 Poz.1071/  pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Jeżeli dokumenty wskazujące na stopień pokrewieństwa wnioskodawcy z osobą, której akt stanu cywilnego dotyczy, dokumenty z których wynika, iż wnioskodawca posiada interes prawny w pozyskaniu odpisu aktu stanu cywilnego danej osoby, dokumenty potwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub inne dokumenty przedkładane wraz z wnioskiem o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego sporządzone są w języku obcym, należy do nich dołączyć tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Obowiązek ten wynika z § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. ( Dz.U. Nr 136, poz. 884 z póź. zm.) w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów, który stanowi że, akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 8:00–16:15 
wtorek 8:00–16:15 
środa 8:00–16:15 
czwartek 8:00–16:15 
piątek 8:00–16:15

Uwagi:
Z akt stanu cywilnego zarejestrowanych do 1945r. we Wrocławiu  wydaje się  odpisy skrócone, wielojęzyczne i zupełne oraz zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku.

Odpisy i zaświadczenia z niemieckich ksiąg stanu cywilnego sporządzane są w języku polskim. Jedynie odpisy skrócone  na drukach wielojęzycznych zawierają opis w językach obcych.

W przypadku korespondencyjnego składania wniosku należy sprecyzować formę wydania odpisu (odpis skrócony, zupełny, międzynarodowy) oraz wskazać dokładny adres, na który dokument ma zostać przesłany.


Standesamt  in Wrocław besitzt die Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden aus den Jahren 1913-1945.

Für die Kontaktaufnahme stehen Ihnen folgende Wege zur Verfügung:
Anschrift:
Standesamt Wrocław
ul. P. Włodkowica 20
50-072 Wrocław
Telefon: 0048 71 777 91 53
Telefonische Erreichbarkeit:
Montag-Freitag:8-15:15,
Fax: 0048 71 777 91 52
e-mail: usc@um.wroc.pl

Geschäftszeiten:   
Montag 8:00 - 16.15
Dienstag 8.00 - 16.15
Mittwoch 8.00 - 16.15
Donnerstag 8.00 - 16.15
Freitag 8.00 - 16.15

Wer kann die Urkunde bekommen?
Die Familie in der ersten Reihe, im Verhältnis zu dieser Person, welcher die Urkunde  betrifft, kann einer Abschrift  erhalten.
Wenn die Person bevollmächtig ist braucht man die Vollmacht entweder im Original oder in Form von einer beglaubigten Fotokopie beifügen.
Alle Dokumente dir Bevollmächtigung beweisen und , die man im Fremdsprache in polnischer Amt vorliegt, soll man ins polnische per Dolmetscher übersetzen.

Die Angaben zu den Namen der Bertoffenen ( Kinder, Ehegatten, Verstorbene) sowie zum Datum und Ort des
jeweiligen Ereignisses (Geburt, Eheschließung, Sterbefall) sind für die Aussuchung und für die Urkundebeschaffung unerlässlich.

Daten der Person, über die eine Geburtsurkunde ausgestellt werden soll:

 • Familienname, Vorname, Geburtsdatum /Tag, Monat, Jahr/, Geburtsort, Familien- und Vornamen beider Eltern

Daten der Person, über die eine Heiratsurkunde ausgestellt werden soll:  

 • Angaben über die Ehefrau/der Ehe, Familienname des Mannes vor der Ehe, Name des Mannes, Geburtsdatum
  des Mannes, Familienname der Frau vor der Ehe, Name der Frau, Geburtsdatum der Frau, Heiratsdatum,
  Heiratsort.

Daten der Person, über die eine Sterbeurkunde ausgestellt werden soll:

 • Verstorbene/r Name, Verstorbene/r Vorname, Sterbedatum, Sterbeort

Opłaty:

 • odpis zupełny – 33 zł
 • odpis skrócony – 22 zł
 • odpis skrócony na druku wielojęzycznym – 22 zł
 • zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24 zł
 • za złożenie dokumentu stwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię-od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

Składając podanie osobiście w urzędzie opłatę uiszcza się przy stanowisku w momencie składania wniosku.

Składając wniosek korespondencyjnie opłatę należy wnieść na konto :
Gminy Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław 
KOD SWIFT: BPKOPLPW
Nr konta: PL 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2012r.Dz.U.poz. 1282).

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Odpisy z ksiąg stanu cywilnego wprowadzone do bazy komputerowej bazy danych wystawiane są bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 212, poz. 1264).

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek

jeśli odpis podlega opłacie skarbowej do wniosku należy dołączyć 

 • oryginał dowodu wpłaty - gdy wniosek przesyłany jest pocztą tradycyjną
 • elektroniczne potwierdzenie przelewu dołączone jako załącznik w formacie PDF do e-maila - gdy wniosek wysyłany jest pocztą elektroniczną

Załączniki

Wniosek xls, 22 kB metryczka
Antrag doc, 29 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij