Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Kluby, stowarzyszenia, organizacje

Komórka odpowiedzialna Wydział Partycypacji Społecznej

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Partycypacji Społecznej
ul. G. Zapolskiej 4

 • I piętro, pok. 124
 • I piętro, pok. 120 (kancelaria)

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Przedstawiciel lub wszyscy członkowie Zarządu stowarzyszenia zwykłego

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 7:45–15:45
wtorek 7:45–15:45
środa 7:45–15:45
czwartek 7:45–15:45
piątek 7:45–15:45

Uwagi:
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego, bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać numer REGON (Główny Urząd Statystyczny)

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

 • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 • zrzeszać osób prawnych,
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.


Opłaty:

 • za wydanie zaświadczenia o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji - 17 zł

Opłatę można wpłacać w Punktach Obsługi Bankowej lub na konto: Gmina Wrocław PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia  i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa 
w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

Następnie przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie albo zarząd składają na piśmie
Prezydentowi Wrocławia poprzez Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dołączając:

 • regulamin działalności,
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę
  i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków Zarządu,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.


Wniosek o wpis złożony przez Zarząd powinien zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu.

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:

 1. wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia;
 2. uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego;


Jeżeli wniosek zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis  w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

Tryb odwoławczy:
W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek, o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • protokół wraz z uchwałami z zebrania założycielskiego,
 • lista założycieli,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe/członków Zarządu/członków organu kontroli wewnętrznej,
 • podpisany regulamin działalności,
 • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Załączniki

Wniosek doc, 33 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij