Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Wykonanie Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu – KBR 2018

zamówienie na Wykonanie Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu – KBR 2018

nr sprawy ZP/PN/61/2017/BZM

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych, Al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. nr 134

zamówienie na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem

zamówienie na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem

nr sprawy ZP/PN/68/2017/WOU

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wroclawia, Wydział Zamówień Publicznych, al.M. Kromera 44. 51-163 Wroclaw pokój 135

zamówienie na: Słowa mają moc – warsztaty efektywnej komunikacji i innowacyjności dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli

zamówienie na Słowa mają moc – warsztaty efektywnej komunikacji i innowacyjności dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli

nr sprawy ZP/US/67/2017/BRG

zamawiający Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia usługi społeczne

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 750 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. M.Kromera 44 pok. 139

zamówienie na: Dostawa 10 kompletów montażowych monitoringu wizyjnego z kamerą sieciową PTZ, niezbędnymi akcesoriami i osprzętem wraz z licencjami do oprogramowania Milestone XProtect Corporate 2017R2

zamówienie na Dostawa 10 kompletów montażowych monitoringu wizyjnego z kamerą sieciową PTZ, niezbędnymi akcesoriami i osprzętem wraz z licencjami do oprogramowania Milestone XProtect Corporate 2017R2

nr sprawy ZP/PN/66/2017/WBZ

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wroclawia, Wydział Zamówień Publicznych, al.M. Kromera 44. 51-163 Wroclaw pokój 135

zamówienie na: organizację 6 szkoleń dla beneficjentów RPO WD w 2017 r. (catering, wynajem sali, koszty trenera, materiały szkoleniowe) - pn. "Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka)"

zamówienie na organizację 6 szkoleń dla beneficjentów RPO WD w 2017 r. (catering, wynajem sali, koszty trenera, materiały szkoleniowe) - pn. "Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka)"

nr sprawy Zapytanie ofertowe na organizację 6 szkoleń dla beneficjentów RPO WD w 2017 r. (catering, wynajem sali, koszty trenera, materiały szkoleniowe) - pn. "Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa i montaż regałów metalowych stacjonarnych w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Komuny Paryskiej 39-41 we Wrocławiu.

zamówienie na Dostawa i montaż regałów metalowych stacjonarnych w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Komuny Paryskiej 39-41 we Wrocławiu.

nr sprawy ZP/PN/65/2017/WOU

zamawiający Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław Prowadzący postępowanie (adres do korespondencji): Wydział Zamówień Publicznych al. M. Kromera 44 51-163 Wrocław tel. 071 777 92 30 faks 071 777 92 29

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. Kromera 44 51-163 Wrocław pok. nr 139

zamówienie na: Ogłoszenie konkursowe - zapobieganie próchnicy

zamówienie na Ogłoszenie konkursowe - zapobieganie próchnicy

nr sprawy Ogłoszenie konkursowe na wybór realizatora/ów programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych"

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia konkurs

rodzaj przetargu Konkursy

termin składania ofert

zamówienie na: świadczenie usług biegłego rewidenta w zakresie kompleksowego badania sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczeniem umowy dotacji nr Nr DPT/BDG_II/POPT/51/17 z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

zamówienie na świadczenie usług biegłego rewidenta w zakresie kompleksowego badania sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczeniem umowy dotacji nr Nr DPT/BDG_II/POPT/51/17 z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

nr sprawy usługi biegłego rewidenta

zamawiający Gmina Wrocław

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miejskiego Wrocławia i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miejskiego Wrocławia

zamówienie na Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miejskiego Wrocławia i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miejskiego Wrocławia

nr sprawy ZP/PN/62/2017/WOU

zamawiający Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. M.Kromera 44 pok. 139

zamówienie na: Usługi w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb Gminy Wrocław

zamówienie na Usługi w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb Gminy Wrocław

nr sprawy ZP/PN/63/2017/WNS

zamawiający Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. 138

zamówienie na: Usługę sprzątania pomieszczeń, obsługę szatni oraz bieżący serwis porządkowy w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia w kompleksie budynków Sukiennice 8,9,10-13, Rynek Ratusz 7-9 i Rynek 13

zamówienie na Usługę sprzątania pomieszczeń, obsługę szatni oraz bieżący serwis porządkowy w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia w kompleksie budynków Sukiennice 8,9,10-13, Rynek Ratusz 7-9 i Rynek 13

nr sprawy ZP/PN/60/2017/WOU

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych Al. Kromera 44 51-163 Wrocław pok. nr 132

zamówienie na: Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 25.000.000 zł, w wysokości 55.000.000 zł i w wysokości 65.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2017 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

zamówienie na Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 25.000.000 zł, w wysokości 55.000.000 zł i w wysokości 65.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2017 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

nr sprawy ZP/PN/55/2017/WFN

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych, Al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. nr 134

zamówienie na: Zamówienie na dostawę 27 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania typu HP LaserJet Pro M521dn, lub równoważnego urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania, nie gorszej jakości niż HP. Urządzenia wielofunkcyjne do drukowania będą podłączone po sieci do komputerów i po USB do komputerów MSWA.

zamówienie na Zamówienie na dostawę 27 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania typu HP LaserJet Pro M521dn, lub równoważnego urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania, nie gorszej jakości niż HP. Urządzenia wielofunkcyjne do drukowania będą podłączone po sieci do komputerów i po USB do komputerów MSWA.

nr sprawy urządzenie wielofunkcyjne do drukowania

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: Przebudowa drewnianej klatki schodowej na pomieszczenia archiwum podręcznego w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4.

zamówienie na Przebudowa drewnianej klatki schodowej na pomieszczenia archiwum podręcznego w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4.

nr sprawy ZP/PN/59/2017/WOU

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych Al. Kromera 44 51-163 Wrocław pok. nr 132

zamówienie na: organizację 4 szkoleń dla beneficjentów RPO WD w 2017 r. (catering, wynajem sali, koszty trenera, materiały szkoleniowe) w podziale na 2 zadania: ZADANIE 1 - Prawo Zamówień Publicznych oraz zasada konkurencyjności w realizacji projektów RPO WD (2 szkolenia); ZADANIE 2 - Kwalifikowalność wydatków (2 szkolenia)

zamówienie na organizację 4 szkoleń dla beneficjentów RPO WD w 2017 r. (catering, wynajem sali, koszty trenera, materiały szkoleniowe) w podziale na 2 zadania: ZADANIE 1 - Prawo Zamówień Publicznych oraz zasada konkurencyjności w realizacji projektów RPO WD (2 szkolenia); ZADANIE 2 - Kwalifikowalność wydatków (2 szkolenia)

nr sprawy 4 szkolenia dla beneficjentów RPO WD w 2017 r.

zamawiający Gmina Wrocław

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 15 pracowników gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) pełniących funkcję koordynatorów gminnych pn.: „Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów” (wynajem sali wraz ze sprzętem, catering, koszty trenera oraz materiałów szkoleniowych, itp.).

zamówienie na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 15 pracowników gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) pełniących funkcję koordynatorów gminnych pn.: „Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów” (wynajem sali wraz ze sprzętem, catering, koszty trenera oraz materiałów szkoleniowych, itp.).

nr sprawy szkolenie dla 15 pracowników gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) pełniących funkcję koordynatorów gminnych

zamawiający Gmina Wrocław

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia w prasie codziennej o zasięgu wojewódzkim i lokalnym

zamówienie na Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia w prasie codziennej o zasięgu wojewódzkim i lokalnym

nr sprawy ZP/PN/58/2017/WOU

zamawiający Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław, Wydział Zamówień Publicznych al. M. Kromera 44 51-163 Wrocław

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. M. Kromera 44 51-163 Wrocław pok. nr 139

zamówienie na: Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 25.000.000 zł, w wysokości 57.730.757 zł i w wysokości 70.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2017 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

zamówienie na Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 25.000.000 zł, w wysokości 57.730.757 zł i w wysokości 70.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2017 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

nr sprawy ZP/PN/54/2017/WFN

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych, Al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. nr 134

zamówienie na: prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 90 ust. 1c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”

zamówienie na prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 90 ust. 1c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”

nr sprawy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Wrocław

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia konkurs

rodzaj przetargu Konkursy

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelara Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G.Zapolskiej 4, pok. 439

zamówienie na: Dostawę artykułów elektrycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego Wrocławia

zamówienie na Dostawę artykułów elektrycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego Wrocławia

nr sprawy ZP/PN/57/2017/WOU

zamawiający Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. M.Kromera 44 pok. 139

zamówienie na: otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu

zamówienie na otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu

nr sprawy Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia w wieku 65 +

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia konkurs

rodzaj przetargu Konkursy

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa artykułów piśmienno-biurowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia

zamówienie na Dostawa artykułów piśmienno-biurowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia

nr sprawy ZP/PN/56/2017/WOU

zamawiający Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. 138

zamówienie na: szacunkową ofertę cenową akredytowanego szkolenia pn: MS PowerPoint zgodnym z: Learn Microsoft PowerPoint 2010 Step by Step dla 26 nauczycieli (20 kobiet i 6 mężczyzn) z 13 wrocławskich szkół średnich.

zamówienie na szacunkową ofertę cenową akredytowanego szkolenia pn: MS PowerPoint zgodnym z: Learn Microsoft PowerPoint 2010 Step by Step dla 26 nauczycieli (20 kobiet i 6 mężczyzn) z 13 wrocławskich szkół średnich.

nr sprawy szkolenie MS PowerPoint

zamawiający Gmina Wrocław

rodzaj przetargu Inne

termin składania ofert

zamówienie na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem

zamówienie na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem

nr sprawy ZP/PN/51/2017/WOU

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wroclawia, Wydział Zamówień Publicznych, al.M. Kromera 44. 51-163 Wroclaw pokój 135

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij