Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: konkurs na najlepszą realizację architektoniczną w roku 2017

zamówienie na konkurs na najlepszą realizację architektoniczną w roku 2017

nr sprawy XXVIII edycja konkursu „Piękny Wrocław”

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia konkurs

rodzaj przetargu Konkursy

termin składania ofert

zamówienie na: Kompleksowa organizacja Wystawy czasowej „1918-2018: Sto lat Niepodległości. Polska-Światu”

zamówienie na Kompleksowa organizacja Wystawy czasowej „1918-2018: Sto lat Niepodległości. Polska-Światu”

nr sprawy ZP/PN/5/2018/BWZ

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych, Al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. nr 134

zamówienie na: Pojazdy gastronomiczne (handel całoroczny)

przedmiot Pojazdy gastronomiczne (handel całoroczny)

nr sprawy losowanie miejsc w celu prowadzenia sprzedaży w miejscach przeznaczonych do handlu poza zorganizowanymi placami targowymi na terenie miasta Wrocławia

tryb zamówienia losowanie

rodzaj przetargu Losowanie miejsc do handlu

data

zamówienie na: Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera

zamówienie na Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera

nr sprawy ZP/PN/73/2017/WOU

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. Kromera 44 51-163 Wrocław pok. nr 138

zamówienie na: Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych.

zamówienie na Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych.

nr sprawy Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych - ZMIANA TETRMINU SKŁADANIA OFERT

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia konkurs

termin składania ofert

zamówienie na: Wykonanie remontów bieżących w zakresie instalacji elektrycznych oraz usuwania skutków awarii elektrycznych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia

zamówienie na Wykonanie remontów bieżących w zakresie instalacji elektrycznych oraz usuwania skutków awarii elektrycznych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia

nr sprawy ZP/PN/75/2017/WOU

zamawiający Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. M.Kromera 44 pok. 139

zamówienie na: Wykonywanie remontów bieżących w zakresie instalacji sanitarnych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia

zamówienie na Wykonywanie remontów bieżących w zakresie instalacji sanitarnych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia

nr sprawy ZP/PN/1/2018/WOU

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych, Al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. nr 134

zamówienie na: Świadczenie usługi w zakresie serwisowania oprogramowania PABS i aplikacji zarządzającej ADMIN oraz hosting danych wprowadzonych do programu

zamówienie na Świadczenie usługi w zakresie serwisowania oprogramowania PABS i aplikacji zarządzającej ADMIN oraz hosting danych wprowadzonych do programu

nr sprawy ZP/PN/2/2018/WFI

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych, Al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. nr 135

zamówienie na: Wykonywanie remontów bieżących w zakresie robót blacharsko-dekarskich w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia

zamówienie na Wykonywanie remontów bieżących w zakresie robót blacharsko-dekarskich w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia

nr sprawy ZP/PN/76/2017/WOU

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych Al. Kromera 44 51-163 Wrocław pok. nr 132

zamówienie na: Wykonanie remontów w zakresie robót budowlanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia we Wrocławiu

zamówienie na Wykonanie remontów w zakresie robót budowlanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia we Wrocławiu

nr sprawy ZP/PN/78/2017/WOU

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. Kromera 44 51-163 Wrocław pok. nr 138

zamówienie na: Wykonanie usługi przeprowadzenia dezynsekcji i deratyazcji w szkołach i placówkach światowych prowadzonych przez Gminę Wrocław

zamówienie na Wykonanie usługi przeprowadzenia dezynsekcji i deratyazcji w szkołach i placówkach światowych prowadzonych przez Gminę Wrocław

nr sprawy ZP/PN/70/2017/WFI

zamawiający Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. 138

zamówienie na: Druki informacyjno-reklamowe i promocyjne wraz z projektami graficznymi

zamówienie na Druki informacyjno-reklamowe i promocyjne wraz z projektami graficznymi

nr sprawy ZP/PN/79/2017/BPM

zamawiający Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. Kromera 44 51-163 Wrocław pok. nr 139

zamówienie na: Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia

zamówienie na Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia

nr sprawy ZP/PN/74/2017/WOU

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wroclawia, Wydział Zamówień Publicznych, al.M. Kromera 44. 51-163 Wroclaw pokój 135

zamówienie na: otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn. Edukacja zdrowotna osób z obrzękiem limfatycznym i zagrożonych jego występowaniem

zamówienie na otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn. Edukacja zdrowotna osób z obrzękiem limfatycznym i zagrożonych jego występowaniem

nr sprawy Edukacja zdrowotna osób z obrzękiem limfatycznym i zagrożonych jego występowaniem

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia konkurs

termin składania ofert

zamówienie na: Przebudowa drewnianej klatki schodowej na pomieszczenia archiwum podręcznego w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4.

zamówienie na Przebudowa drewnianej klatki schodowej na pomieszczenia archiwum podręcznego w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4.

nr sprawy ZP/PN/72/2017/WOU

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych Al. Kromera 44 51-163 Wrocław pok. nr 132

zamówienie na: otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn. PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL WRAZ ZE WSPARCIEM PROGRAMU LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO ORAZ PROGRAMU BEZPŁATNEGO TESTOWANIA HIV.

zamówienie na otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn. PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL WRAZ ZE WSPARCIEM PROGRAMU LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO ORAZ PROGRAMU BEZPŁATNEGO TESTOWANIA HIV.

nr sprawy działania profilaktyczno-terapeutyczne (dla osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych odsubstancji psychoaktywnych) oraz program bezpłatnego testowania HIV

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia konkurs

termin składania ofert

zamówienie na: otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn. REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU.

zamówienie na otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn. REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM UZALEŻNIENIEM I UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU.

nr sprawy realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego (dla osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od alkoholu)

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia konkurs

termin składania ofert

zamówienie na: otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn.PROWADZENIE CENTRUM REDUKCJI SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM

zamówienie na otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn.PROWADZENIE CENTRUM REDUKCJI SZKÓD ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM

nr sprawy prowadzenie Centrum Redukcji Szkód Zdrowotnych i Społecznych

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia konkurs

termin składania ofert

zamówienie na: Konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Rozszerzenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych

zamówienie na Konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Rozszerzenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych

nr sprawy Rozszerzenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia konkurs

termin składania ofert

zamówienie na: Konkurs na wybór realizatora zadania pn. Edukacja zdrowotna w przeciwdziałaniu najczęściej występującym zagrożeniom zdrowotnym i chorobom cywilizacyjnym wśród mieszkańców Wrocławia

zamówienie na Konkurs na wybór realizatora zadania pn. Edukacja zdrowotna w przeciwdziałaniu najczęściej występującym zagrożeniom zdrowotnym i chorobom cywilizacyjnym wśród mieszkańców Wrocławia

nr sprawy Edukacja zdrowotna w przeciwdziałaniu najczęściej występującym zagrożeniom zdrowotnym i chorobom cywilizacyjnym wśród mieszkańców Wrocławia

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia konkurs

rodzaj przetargu Konkursy

termin składania ofert

zamówienie na: Konkurs na wybór realizatora zadania pn. EDUKACJA ZDROWOTNA I WSPARCIE PSYCHICZNE OSÓB CHORYCH NA CUKRZYCĘ ORAZ ICH RODZIN/OPIEKUNÓW

zamówienie na Konkurs na wybór realizatora zadania pn. EDUKACJA ZDROWOTNA I WSPARCIE PSYCHICZNE OSÓB CHORYCH NA CUKRZYCĘ ORAZ ICH RODZIN/OPIEKUNÓW

nr sprawy EDUKACJA ZDROWOTNA I WSPARCIE PSYCHICZNE OSÓB CHORYCH NA CUKRZYCĘ ORAZ ICH RODZIN/OPIEKUNÓW

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia konkurs

rodzaj przetargu Konkursy

termin składania ofert

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij