Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: „Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 56.087.900 zł, w wysokości 65.000.000 zł i w wysokości 75.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2019 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych”

zamówienie na „Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 56.087.900 zł, w wysokości 65.000.000 zł i w wysokości 75.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2019 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych”

nr sprawy ZP/PN/51/2019/WFN

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wroclawia, Wydział Zamówień Publicznych, al.M. Kromera 44. 51-163 Wroclaw pokój 135

zamówienie na: realizację zadania publicznego

zamówienie na realizację zadania publicznego

nr sprawy Program profilaktyczno-terapeutyczny w zakresie specjalistycznej pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od alkoholu.

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia konkurs

rodzaj zamówienia Konkursy

termin składania ofert

zamówienie na: System zajętości miejsc parkingowych

zamówienie na System zajętości miejsc parkingowych

nr sprawy ZP/PN/49/2019/BSZ

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych, Al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. nr 134

zamówienie na: realizację zadania publicznego

zamówienie na realizację zadania publicznego

nr sprawy Przeprowadzenie badań społecznych w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia.

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia konkurs

rodzaj zamówienia Konkursy

termin składania ofert

zamówienie na: Wykonanie robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnica Świdnicka w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennice 12-15 we Wrocławiu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

zamówienie na Wykonanie robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnica Świdnicka w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennice 12-15 we Wrocławiu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

nr sprawy ZP/PN/47/2019/WOU

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wroclawia, Wydział Zamówień Publicznych, al.M. Kromera 44. 51-163 Wroclaw pokój 135

zamówienie na: Ograniczanie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia – Zadanie II

zamówienie na Ograniczanie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia – Zadanie II

nr sprawy Ograniczanie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia – Zadanie II

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: usługę polegającą na przygotowaniu i produkcji dwóch spotów informacyjno-promocyjnych promujących konkursy pronaborowe realizowane przez ZIT WrOF do emisji w pojazdach Komunikacji Miejskiej oraz pojazdach Kolei Dolnośląskich

zamówienie na usługę polegającą na przygotowaniu i produkcji dwóch spotów informacyjno-promocyjnych promujących konkursy pronaborowe realizowane przez ZIT WrOF do emisji w pojazdach Komunikacji Miejskiej oraz pojazdach Kolei Dolnośląskich

nr sprawy przygotowanie i produkcja dwóch spotów informacyjno-promocyjnych promujących konkursy pronaborowe realizowane przez ZIT WrOF do emisji w pojazdach Komunikacji Miejskiej oraz pojazdach Kolei Dolnośląskich

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa i montaż wyposażenia do lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów na terenie Wrocławiu

zamówienie na Dostawa i montaż wyposażenia do lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów na terenie Wrocławiu

nr sprawy ZP/PN/46/2019/WOU

zamawiający Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 207 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. 138

zamówienie na: Organizację obsługi wyjazdowej wizyty studyjnej w charakterze gości w ramach specjalizacji tematycznych Biura ZIT na zaproszenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (2 dni), zgodnie z planem wizyty, 12-13 września 2019 r.

zamówienie na Organizację obsługi wyjazdowej wizyty studyjnej w charakterze gości w ramach specjalizacji tematycznych Biura ZIT na zaproszenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (2 dni), zgodnie z planem wizyty, 12-13 września 2019 r.

nr sprawy Organizacja obsługi wyjazdowej wizyty studyjnej w charakterze gości w ramach specjalizacji tematycznych Biura ZIT na zaproszenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: sprzedaż używanego samochodu marki RENAULT ESPACE

przedmiot sprzedaż używanego samochodu marki RENAULT ESPACE

nr sprawy WOU/2/2019

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj zamówienia Licytacje, sprzedaż ruchomości

data

zamówienie na: Organizacja szkoleń dla pracowników Biura ZIT WrOF i Koordynatorów JST

zamówienie na Organizacja szkoleń dla pracowników Biura ZIT WrOF i Koordynatorów JST

nr sprawy ZP/PN/43/2019/BIT

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych, Al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. nr 134

zamówienie na: otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej

zamówienie na otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej

nr sprawy Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia w wieku 65 +

zamawiający Gmina Wrocław

tryb zamówienia konkurs

rodzaj zamówienia Konkursy

termin składania ofert

zamówienie na: Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Biura ZIT WrOF i Koordynatorów JST pn. "Planowanie przestrzenne"

zamówienie na Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Biura ZIT WrOF i Koordynatorów JST pn. "Planowanie przestrzenne"

nr sprawy ZP/PN/45/2019/BIT

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych, Al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. nr 134

zamówienie na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji dla Urzędu Miejskiego Wrocławia.

zamówienie na Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji dla Urzędu Miejskiego Wrocławia.

nr sprawy ZP/PN/44/2019/WOU

zamawiający Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia Pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych Al. Kromera 44 51-163 Wrocław pok. nr 139

zamówienie na: Wykonanie robót remontowo - budowlanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia

zamówienie na Wykonanie robót remontowo - budowlanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia

nr sprawy ZP/PN/42/2019/WOU

zamawiający Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. M.Kromera 44 pok. 139

zamówienie na: Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Biura ZIT WrOF i Koordynatorów JST pn. "Planowanie przestrzenne"

zamówienie na Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Biura ZIT WrOF i Koordynatorów JST pn. "Planowanie przestrzenne"

nr sprawy ZP/PN/38/2019/BIT

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych, Al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. nr 134

zamówienie na: Dostawa Mobilnej stacji pomiaru hałasu

zamówienie na Dostawa Mobilnej stacji pomiaru hałasu

nr sprawy ZP/PN/41/2019/WSR

zamawiający Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. 138

zamówienie na: Druk papieru firmowego, papieru z hologramem, wizytówek, kopert, dyplomów, zaproszeń, materiałów i broszur informacyjnych, wielkoformatowych kolorowych wydruków oraz wykonanie identyfikatorów dla Urzędu Miejskiego Wrocławia

zamówienie na Druk papieru firmowego, papieru z hologramem, wizytówek, kopert, dyplomów, zaproszeń, materiałów i broszur informacyjnych, wielkoformatowych kolorowych wydruków oraz wykonanie identyfikatorów dla Urzędu Miejskiego Wrocławia

nr sprawy ZP/PN/40/2019/WOU

zamawiający Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zamówień Publicznych, Al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. nr 135

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij