Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: D-PB-oś-29642-2018

Znak sprawy D-PB-oś-29642-2018

Rodzaj dokumentu Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego

Data wytworzenia 15.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo – socjalnym, obejmująca realizację trzech hal magazynowych z częściami socjalno – biurowymi, portierni, zbiornika p.poż. i pompowni, dwóch zbiorników retencyjnych, komunikacji wewnętrznej...

Znak sprawy: D-WZ-15393-2018

Znak sprawy D-WZ-15393-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 18.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na usługowy (usługi medyczne: gabinet logopedyczny, niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna) w parterze istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego; Wrocław, ul. Piastowska 43/1 (obręb pl. Grunwaldzki, AM-6, część dz. nr 73).

Znak sprawy: D-CP-27200-2018

Znak sprawy D-CP-27200-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 18.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa kładki  przez rzekę Ślęzę  w ciągu ulic Trawowa – Francuska, jako odcinka przyszłej drogi pieszo-rowerowej, realizowanej w ramach zadania pn.: „Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu: Część 1. 04540 Budowa Kładki w ciągu ul. Trawowa - Francuska; teren inwestycji w...

Znak sprawy: W-CP-28125-2018

Znak sprawy W-CP-28125-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 17.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa odcinka kanalizacji deszczowej oraz odcinka oświetleniowej linii kablowej nn w ulicy Wieśniaczej we Wrocławiu. Adres geodezyjny inwestycji: obręb Strachocin, AM-4, dz. nr 56.  

Znak sprawy: P-WZ-21013-2018

Znak sprawy P-WZ-21013-2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 17.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami ( w tym handlu) i biurami na poziomie parteru, garażem podziemnym i na poziomie parteru wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, po wyburzeniu istniejących budynków przy ul....

Znak sprawy: D-CP-36417-2018

Znak sprawy D-CP-36417-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 08.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 32 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku zlokalizowanego na terenie działki nr 3/5, AM-17, obręb 0058 Poświętne we Wrocławiu.

Znak sprawy: I-WZ-27254-2018

Znak sprawy I-WZ-27254-2018

Rodzaj dokumentu Uzgodnienie

Data wytworzenia 16.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego wraz z częścią piwniczną z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne, w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Mikołaja Reja 47 we Wrocławiu (dz. nr 90, AM-15, obr. Plac Grunwaldzki).

Znak sprawy: P-WZ-15561-2018

Znak sprawy P-WZ-15561-2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 16.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem garażu na poziomie parteru i kondygnacji podziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Popowickiej (działka nr 8/10, część działki nr 8/2, 8/11, 7, AM-9, obręb Popowice) we Wrocławiu.

Znak sprawy: D-PB-oś-7995-2016

Znak sprawy D-PB-oś-7995-2016

Rodzaj dokumentu Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego

Data wytworzenia 08.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek A i B) z garażami podziemnymi oraz niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, zagospodarowaniem terenu i miejscami postojowymi we Wrocławiu (działki nr 3/18, 6/14, 12/1, 13/3, 6/16, AM-1, obręb Krzyki).

Znak sprawy: P-PB-23742-2018

Znak sprawy P-PB-23742-2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 15.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Przebudowa wnętrza blokowego pomiędzy ulicami: Tadeusza Kościuszki, gen. Kazimierza Pułaskiego, Komuny Paryskiej i gen. Ignacego Prądzyńskiego we Wrocławiu (dz.nr: 65/76, 65/83, 65/84, 65/45, AM-9, obręb Południe).

Znak sprawy: W-CP-36743-2018

Znak sprawy W-CP-36743-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 08.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa linii kablowej SN, w celu powiązanie linii kablowej SN K-1473 przy ul. Topolowej za stacją R-2767 przy ul. Chorzowskiej 53a we Wrocławiu (dz. nr 39/6, 39/5, 39/7, AM-4, dz. nr 37/3, AM-3, obręb Brochów).

Znak sprawy: W-CP-36745-2018

Znak sprawy W-CP-36745-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 08.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa linii kablowej SN 20 kV na dz. nr 41, AM-33, obręb Południe oraz linii kablowej SN 20 kV i złącza kablowego na dz. nr 2/5, AM-43, obręb Grabiszyn we Wrocławiu.

Znak sprawy: D-ZRID-9108-2018

Znak sprawy D-ZRID-9108-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 05.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa drogi publicznej w ulicy Lawendowej we Wrocławiu oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2KDD/9.

Znak sprawy: D-CP-25658-2018

Znak sprawy D-CP-25658-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 10.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci wodociągowej PE100 SDR 17 160x9,5, sieci kanalizacji sanitarnej DN200 oraz sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu, adres geodezyjny inwestycji: dz. nr 35 AM-1, część dz. nr: 1/2 AM-18 obręb Swojczyce.

Znak sprawy: D-CP-26789-2018

Znak sprawy D-CP-26789-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 11.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Niemcewicza we Wrocławiu,adres geodezyjny inwestycji: dz. nr: 1, 22, 79 AM-17, obręb Plac Grunwaldzki.

Znak sprawy: W-ZRID-36385-2018

Znak sprawy W-ZRID-36385-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 05.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu, polegająca na wykonaniu elementów skrzyżowania służącego obsłudze komunikacyjnej planowanego osiedla ,,Nowe Żerniki" - realizowanej etapowo w zakresie etapu docelowego.

Znak sprawy: W-ZRID-36386-2018

Znak sprawy W-ZRID-36386-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 05.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu od zachodniego przyczółka wiaduktu nad linią kolejową nr 273 relacji Wrocław - Szczecin do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej) na odcinku ok. 2610 m.

Znak sprawy: P-ZRID-26751-2018

Znak sprawy P-ZRID-26751-2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 05.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa odcinka drogi gminnej 2KDL i pętli autobusowej, realizowanej w ramach części 2 kontraktu pn. „02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94".

Znak sprawy: D-CP-30172-2018

Znak sprawy D-CP-30172-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 10.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa kolumbariów na terenie istniejącego cmentarza wyznaniowego przy ul. Brodzkiej we Wrocławiu (działka nr 48, AM-26, obręb Pracze Odrzańskie).

Znak sprawy: Z-WZ-21255-2018

Znak sprawy Z-WZ-21255-2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data wytworzenia 09.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania  istniejącego budynku biurowego na budynek zamieszkania zbiorowego (hotel, dom studencki) z usługami w parterze wraz z parkingiem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną; we Wrocławiu przy ul. Henryka Sienkiewicza 8...

Znak sprawy: Z-WZ-21256-2018

Znak sprawy Z-WZ-21256-2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data wytworzenia 09.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (hotel, dom studencki) z usługami w parterze wraz z parkingiem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną, po rozbiórce istniejących budynków; we Wrocławiu przy ul. Henryka Sienkiewicza 8 (oznaczenia geodezyjne: działki nr 24, 25, AM- 16,...

Znak sprawy: D-WZ-25781-2018

Znak sprawy D-WZ-25781-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 05.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na prywatną przychodnię lekarską w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dworcowej 11b we Wrocławiu (dz. nr 6/33, 7/1, AM-36, obręb Stare Miasto).

Znak sprawy: P-ZRID-3750-2018

Znak sprawy P-ZRID-3750-2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data wytworzenia 01.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej – Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław – Popowice.

Znak sprawy: I-WZ-1752-2018

Znak sprawy I-WZ-1752-2018

Rodzaj dokumentu Uzgodnienie

Data wytworzenia 03.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa 3 budynków jednorodzinnych w zabudowie grupowej przy ul. Łaskiej 11 we Wrocławiu (dz. nr 54, AM-19, obr. Muchobór Wielki).

Znak sprawy: Z-WZ-13041-2018

Znak sprawy Z-WZ-13041-2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data wytworzenia 02.10.2018

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu, dla terenu położonego przy ulicy Wiejskiej we Wrocławiu, oznaczonego jako działka nr 3/5 i część działki nr 1 AM – 10, obręb Oporów.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij