Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: W-ZRID-1710-2019

Znak sprawy W-ZRID-1710-2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, długości około 10.40 km od km 8+070 do km 18+470 ( w układzie lokalnym).

Znak sprawy: D-CP-41191-2018

Znak sprawy D-CP-41191-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Chłopskiej we Wrocławiu na działce nr 18, 24/4, AM-7, obręb Kowale (na wysokości posesji przy ul. Chłopskiej 2b di 2e).

Znak sprawy: D-WZ-37262-2018

Znak sprawy D-WZ-37262-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo- usługowego na klub dziecięcy w parterowej części budynku mieszkalno- usługowego, Wrocław, ul. Jugosłowiańska 65c (część działki nr 148 , AM-11 , obręb Różanka ).  

Znak sprawy: D-PB-oś-33934-2018

Znak sprawy D-PB-oś-33934-2018

Rodzaj dokumentu Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa zespołu pięciu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi: budynek A, budynek B1/B2, budynek B3/B4, budynek B5/B6, budynek C z częścią usługową oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Rędzińskiej 30-38 we Wrocławiu, działki nr...

Znak sprawy: D-PB-oś-39393-2018

Znak sprawy D-PB-oś-39393-2018

Rodzaj dokumentu Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym, wbudowanym węzłem ciepłowniczym, zagospodarowaniem terenu (z wyłączeniem sieci i przyłączy) przy ul. Maślickiej we Wrocławiu (dz. nr 61/4 AM 22 obręb Maślice).

Znak sprawy: D-ZRID-oś-3750-2018

Znak sprawy D-ZRID-oś-3750-2018

Rodzaj dokumentu Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej – Starogroblowej - Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) – etap I odcinek w ciągu drogi gminnej od km –0+125.00 km do km 3+525.00 wraz z węzłem Jagiełły-Dmowskiego odcinka na ul. Jagiełły od km 0+000,00 do km 0+155,00”, w...

Znak sprawy: D-ZRID-3750-2018

Znak sprawy D-ZRID-3750-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej – Starogroblowej - Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) – etap I odcinek w ciągu drogi gminnej od km –0+125.00 km do km 3+525.00 wraz z węzłem Jagiełły-Dmowskiego odcinka na ul. Jagiełły od km 0+000,00 do km 0+155,00” w...

Znak sprawy: D-CP-39989-2018

Znak sprawy D-CP-39989-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbudowa z nadbudową budynku „A” z przeznaczeniem na budynek administracyjno- biurowy uczelni wyższej, budowa budynku usługowo- administracyjnego „B” wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym zjazdem z drogi publicznej, Wrocław, ul. Na Grobli (dz. nr 4/13, cz. działki nr 7/2,...

Znak sprawy: D-ZRID-1089-2019

Znak sprawy D-ZRID-1089-2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych, etap 2 - skrzyżowanie ul. Grabiszyńskiej (droga wojewódzka nr 347) z ul. Gen. Józefa Hallera (droga krajowa nr 5) - ul. Grabiszyńska od nr 269 do 293.

Znak sprawy: D-CP-936-2018

Znak sprawy D-CP-936-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE DE 225, pod linią kolejową na działce nr 7/9, AM-18, obręb Karłowice we Wrocławiu.

Znak sprawy: I-WZ-5973-2018

Znak sprawy I-WZ-5973-2018

Rodzaj dokumentu Uzgodnienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej. Oznaczenia geodezyjne: obręb: Polanowice AM-1 działki nr 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, część działki nr 2/7 we Wrocławiu.

Znak sprawy: D-CP-41038-2018

Znak sprawy D-CP-41038-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z włączeniem do sieci w ul. Teofila Modelskiego, na potrzeby zabudowy jednorodzinnej przy ul. Marszowickiej 73 we Wrocławiu – dz. nr 6/2, AM-19, obręb Marszowice; z wyłączeniem tej części inwestycji, która położona jest na działce nr:...

Znak sprawy: D-PB-oś-32713-2018

Znak sprawy D-PB-oś-32713-2018

Rodzaj dokumentu Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa dwóch budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną jako I etapu inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działek nr 17/24, 17/25, 17/29 w rejonie ul. Stabłowickiej we Wrocławiu (dz. nr...

Znak sprawy: D-CP-36440-2018

Znak sprawy D-CP-36440-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 77810 PWR_WROCLAW_BESKIDZKA (44671) zlokalizowanej we Wrocławiu w rejonie ul. Beskidzkiej na działce nr 33/3, AM-11, obręb Ratyń.

Znak sprawy: D-CP-41388-2018

Znak sprawy D-CP-41388-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa linii kablowych oraz złącz kablowych niskiego napięcia w rejonie ul. Osobowickiej i ul. Łużyckiej (na dz. nr 25, 21/9, 24, 21/4, 21/3, 21/10, 23/6, AM-9, nr 138/4, 68, 67/2, 67/1, AM-10, obręb Różanka) we Wrocławiu.

Znak sprawy: D-CP-39970-2018

Znak sprawy D-CP-39970-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa linii kablowej niskiego napięcia w rejonie ul. Jaskółczej (na dz. nr 58/3, 19/4, 48/3, AM-23, nr 6/4, 5, 7/2, AM-24, obręb Kowale) we Wrocławiu.  

Znak sprawy: W-CP-44739-2018

Znak sprawy W-CP-44739-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa wolno stojącego, parterowego budynku dydaktycznego z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury i zagospodarowaniem terenu usytuowanego na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego  we Wrocławiu. Teren inwestycji objęty wnioskiem położony jest na części działki nr 16, AM-25, obręb...

Znak sprawy: D-PB-23742-2018

Znak sprawy D-PB-23742-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Przebudowa wnętrza blokowego pomiędzy ulicami: Tadeusza Kościuszki, gen. Kazimierza Pułaskiego, Komuny Paryskiej i gen. Ignacego Prądzyńskiego we Wrocławiu – działki ew. nr 65/76, 65/83, 65/84,65/45, AR-9, obręb Południe.

Znak sprawy: W-CP-42846-2018

Znak sprawy W-CP-42846-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej we Wrocławiu. Teren inwestycji objęty wnioskiem położony jest w obrębie działek nr: 5, AM-18; 1/5, 7/2, 7/12, 7/9, 7/10, 8/1, 6/1, AM-15, obręb Stare Miasto.  

Znak sprawy: W-CP-44265-2018

Znak sprawy W-CP-44265-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa dwóch obiektów (szatniowego i biurowo - szatniowego) towarzyszących infrastrukturze sportowo - rekreacyjnej jako kontenerów modułowych w układzie grupowym przy ul. Kosmonautów 320 we Wrocławiu (dz. nr 11, AM-3, obręb Złotniki).

Znak sprawy: W-CP-44316-2018

Znak sprawy W-CP-44316-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Racławickiej we Wrocławiu (na odcinku od ul. Jastrzębiej do ul. Sokolej i od ul. Gajowickiej do ul. Modlińskiej). Teren inwestycji objęty wnioskiem położony jest w obrębie działek nr: 1/3, AM-6; 1/2, 63/2, 62, 169/3, AM-1, obręb Borek; 16/2, 17, 66, 67,...

Znak sprawy: W-CP-42074-2018

Znak sprawy W-CP-42074-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa linii kablowej niskiego napięcia, realizowanej w ramach zadania budowy przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania pompowni (komunalnej) przy ulicy Fabrycznej 16d we Wrocławiu (od stacji transformatorowej przy ulicy Muchoborskiej 14) – z wyłączeniem tych części inwestycji,...

Znak sprawy: D-CP-314-2019

Znak sprawy D-CP-314-2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa linii kablowej SN 20kV na dz. nr 41, AM-33, obręb Południe oraz linii kablowej SN 20kV i złącza kablowego na dz. nr 2/5, AM-43, obręb Grabiszyn we Wrocławiu.

Znak sprawy: D-WZ-28555-2018

Znak sprawy D-WZ-28555-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej przy ul. Rakowieckiej 60c (działka nr 31/3, AM-3, obręb Rakowiec).

Znak sprawy: D-CP-35622-2018

Znak sprawy D-CP-35622-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa gazociągu niskiego ciśnienia; inwestycja w rejonie skrzyżowania ulicy Piotra Czajkowskiego z ulicą Sołtysowicką we Wrocławiu: do miejsca wejścia rurociągu na obszar kolejowy; teren inwestycji położony w granicach działek ewidencyjnych nr: 4, 5, 12/5, 12/20 i 13, arkusz mapy 13, obręb...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij