Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: D-WZ-3922-2018

Znak sprawy D-WZ-3922-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa od jednego do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług i garaży w parterach wraz z garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanie terenu, po wyburzeniu istniejących budynków przy ul. Starogranicznej 32, 32a, 32b we...

Znak sprawy: W-ZRID-26751-2018

Znak sprawy W-ZRID-26751-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa odcinka drogi gminnej 2KDL i pętli autobusowej, realizowanej w ramach części 2 kontraktu pn. „02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94.

Znak sprawy: W-ZRID-18307-2018

Znak sprawy W-ZRID-18307-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, planowanego od pl. Orląt Lwowskich, wzdłuż ulic Robotniczej, Strzegomskiej do ul. Rogowskiej we Wrocławiu.

Znak sprawy: W-CP-24195-2018

Znak sprawy W-CP-24195-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym nN w rejonie ulic: Piaskowej, Św. Ducha, Frycza Modrzewskiego i bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu, w granicach działek nr : 5/18, 7/3, 8/8, 8/7, 8/6, 8/5, AM-27, obręb Stare Miasto.

Znak sprawy: Z-WZ-15561-2018

Znak sprawy Z-WZ-15561-2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem garażu na poziomie parteru i kondygnacji podziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Popowickiej (działka nr 8/10, część działki nr 8/2, 8/11, 7, AM-9, obręb Popowice) we Wrocławiu.

Znak sprawy: W-CP-28721-2018

Znak sprawy W-CP-28721-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Przebudowa hali remontowej (warsztatu samochodowego) - budynek nr 16a wraz z zapleczem sanitarnym z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia tj. warsztatu samochodowego z możliwością wjazdu autobusów będących na stanie AWL; przebudowa części budynku nr 16b wraz ze zmianą sposobu użytkowania...

Znak sprawy: Z-WZ-7805-2018

Znak sprawy Z-WZ-7805-2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa budynku zamieszkania zbiorowego z przeznaczeniem na hotel, motel, hostel oraz dom studencki z  garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną (po rozbiórce istniejących zabudowań); Wrocław, ul. Kluczborska 31-33 (działka nr 117/2, AM-14, obręb Plac Grunwaldzki).

Znak sprawy: Z-WZ-45053-2017

Znak sprawy Z-WZ-45053-2017

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną; Wrocław, ul. Kluczborska 31-33 (działka nr 117/2, część dz. nr 49, AM-14, obręb Plac Grunwaldzki).

Znak sprawy: Z-WZ-4156-2018

Znak sprawy Z-WZ-4156-2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego (biurowego) wraz ze zmianą jego funkcji na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową (hotelowo- biurowo- handlową) wraz parkingiem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną, Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 31 (oznaczenia...

Znak sprawy: Z-WZ-7505-2018

Znak sprawy Z-WZ-7505-2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zmiana sposobu użytkowania części lokalu usługowego, zlokalizowanej na drugiej kondygnacji nadziemnej w budynku mieszkalno-usługowym, na lokale mieszkalne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji przewiduje się: maksymalnie 9 lokali mieszkalnych na drugiej...

Znak sprawy: U-CP-22862-2018

Znak sprawy U-CP-22862-2018

Rodzaj dokumentu Uzgodnienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa linii kablowych średniego i niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi średniego i niskiego napięcia w ulicach: H. M. Kamieńskiego (od ul. Ługowej do ul. Polanowickiej), Ałunowej, Ługowej (do wysokości posesji 10a), Starościńskiej (na wysokości posesji 19-21) we Wrocławiu – z...

Znak sprawy: D-CP-22875-2018

Znak sprawy D-CP-22875-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku ul. Ślężna - ul. Borowska we Wrocławiu (obręb Borek, AM-9, części działek nr: 3, 2 i 82; obręb Gaj, AM-12, działki nr: 15, 14/1, 14/2, 14/3, 12/17, części działek nr: 14/4, 13, 12/44; obręb Gaj, AM-13, działki nr:...

Znak sprawy: W-CP-28346-2018

Znak sprawy W-CP-28346-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa linii kablowej niskiego napięcia w rejonie ul. Marszowickiej (na dz. nr 6, 8, AM-22, dz. nr 42/1, 42/2, AM-16, obręb Marszowice) we Wrocławiu.

Znak sprawy: W-CP-27793-2018

Znak sprawy W-CP-27793-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci wodociągowej w ulicy Maksymiliana Jackowskiego we Wrocławiu na działce nr 10, AM-3, obręb Bartoszowice (na odcinku od posesji nr 49-55 do 59).

Znak sprawy: D-CP-18343-2018

Znak sprawy D-CP-18343-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z kablową siecią elektroenergetyczną średniego napięcia i niskiego napięcia w rejonie ulicy Tęczowej we Wrocławiu - z możliwą przebudową kolidującego uzbrojenia terenu; inwestycja na nieruchomości przy ulicy Tęczowej,  przyległej do nieruchomości...

Znak sprawy: W-CP-24194-2018

Znak sprawy W-CP-24194-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowymi;inwestycja na nieruchomościach przy ulicy Strachocińskiej 164 do 164g  i 174a, a także w ulicy Strachocińskiej  i Przy Torze  we Wrocławiu (z wyłączeniem tej części inwestycji, która położona jest na obszarze...

Znak sprawy: D-ZRID-28266-2018

Znak sprawy D-ZRID-28266-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzjerskiej w ramach zadania ,,poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej (AOW) do granicy miasta - etap 2" w zakresie zmiany układu drogowego poprzez budowę drogi rowerowej...

Znak sprawy: D-ZRID-28265-2018

Znak sprawy D-ZRID-28265-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzjerskiej w ramach zadania: ,,Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej (AOW) do granicy miasta - etap 2" - poszerzenie ze względu na drogę rowerową.

Znak sprawy: W-CP-26224-2018

Znak sprawy W-CP-26224-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym nn przy ul. Ołbińskiej 12 we Wrocławiu - dz. nr 42, 170, AM-17, obręb Plac Grunwaldzki.

Znak sprawy: D-CP-21491-2018

Znak sprawy D-CP-21491-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Międzyleskiej, z włączeniem do sieci w ul. Gazowej we Wrocławiu, w granicach działek nr: 2/4, 2/13, 3/3, 7/1, AM-8, obręb Tarnogaj.  

Znak sprawy: W-CP-27499-2018

Znak sprawy W-CP-27499-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w rejonie ul. Przejazdowej (na dz. nr 8/15, 8/14, 1/1, AM-5, nr 7/1, 1/1, AM-4, obręb Sołtysowice) we Wrocławiu – na potrzeby usunięcia kolizji z planowaną przebudową pasa drogowego ul. Przejazdowej.

Znak sprawy: P-ZRID-19781-2018

Znak sprawy P-ZRID-19781-2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbudowa skrzyżowania ulic Polaka i Wrocławczyka wraz z infrastrukturą techniczną we Wrocławiu.

Znak sprawy: W-CP-26839-2018

Znak sprawy W-CP-26839-2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa linii kablowej 2-torowej SN 20kV w rejonie ul. Płaskiej, Onufrego Zagłoby, Granicznej (na dz. nr 18/2, 22/2, AM-45, nr 721/2, AM-42, nr 32/1, AM-43, obręb Żerniki) we Wrocławiu.

Znak sprawy: D-CP-20314-2018

Znak sprawy D-CP-20314-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetleniowej wraz z posadowieniem 2 szt. słupów oświetleniowych o wysokości    4,0 m w rejonie ul. Jerzego Bajana (na dz. nr 5/248, AM-3, obręb Gądów Mały) we Wrocławiu.

Znak sprawy: D-CP-20313-2018

Znak sprawy D-CP-20313-2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetleniowej wraz z posadowieniem 5 szt. słupów oświetleniowych o wysokości    4,0 m w rejonie ul. Franciszka Hynka (na dz. nr 5/271, AM-3, obręb Gądów Mały) we Wrocławiu.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij