Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Numer karty / rok: 570/2019

Numer karty / rok 570/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
ochrona powietrza
ochrona przed hałasem

Zakres przedmiotowy zmiana ostatecznej decyzji Prezydenta Wrocławia nr 1946/2009 z dnia 05.10.2009 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi „Browar Park” – etap: sieci zewnętrzne przy ul. Jedności Narodowej 198-220 we Wrocławiu (obecnie 206-248d).

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty / rok: 569/2019

Numer karty / rok 569/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
ochrona powietrza
ochrona przed hałasem

Zakres przedmiotowy zmiana ostatecznej decyzji Prezydenta Wrocławia nr 768/2008 z dnia 10.04.2008 r. wydanej dla inwestycji obejmującej: budowę budynku biurowego z garażem podziemnym przy ul. Poznańskiej/Legnickiej we Wrocławiu wraz ze zjazdem z ulicy i placem postojowym dla samochodów oraz przyłączami kanalizacji (2 deszczowej i 1 ogólnospławnej) i 2 przyłączami wodociągowymi, przełożeniem sieci wodociągowej i sieci c.o. oraz wycięciem nieczynnej sieci c.o., przełożeniem przyłącza eN zasilającego reklamę oraz przełożeniem lampy oświetleniowej - zakres inwestycji obejmuje nieruchomości: dz. nr 5/1, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 AM-10 oraz dz. nr 16/1 AM-12 obręb Stare Miasto.

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty / rok: 568/2019

Numer karty / rok 568/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów i programów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy uchwała Rady Miejskiej Wrocławia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.), określająca między innymi obszar i zakres planu, zobowiązująca Prezydenta Wrocławia do podjęcia prac planistycznych

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 567/2019

Numer karty / rok 567/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu postanowienia

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy Postanowienie ws. konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Schilsner Industry Group Sp. z o.o. zlokalizowanego na terenie działki nr 8/9 AM-10 obręb Psie Pole”.

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer karty / rok: 566/2019

Numer karty / rok 566/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Schilsner Industry Group Sp. z o.o. zlokalizowanego na terenie działki nr 8/9 AM-10 obręb Psie Pole”.

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer karty / rok: 548/2019

Numer karty / rok 548/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu zgłoszenia

Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Zakres przedmiotowy Stacja bazowa telefonii komórkowej WRO1108, przy ulicy Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer karty / rok: 565/2019

Numer karty / rok 565/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu zgłoszenia

Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Zakres przedmiotowy Stacja bazowa telefonii komórkowej BT34129 WRO ZAKRZÓW, ul. Litewska 1 we Wrocławiu

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer karty / rok: 564/2019

Numer karty / rok 564/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów i programów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) - sporządzony w formie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia i wyłożony do wglądu publicznego w toku procedury planistycznej

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 563/2019

Numer karty / rok 563/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy dokument zawierający analizę i ocenę wpływu rozwiązań zawartych w projekcie planu miejscowego na stan środowiska przyrodniczego, będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 562/2019

Numer karty / rok 562/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu inne dokumenty

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy na podstawie art. 54 i art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij