Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

W BIPie publikowane są karty informacyjne spraw prowadzonych przez 2 komórki organizacyjne UMW: Wydział Architektury i Budownictwa oraz Biuro Rozwoju Wrocławia.

Karty informacyjne Wydziału Środowiska i Rolnictwa dostępne są na stronie Ekoportalu: wykaz.ekoportal.pl

Numer karty / rok: 56/2018

Numer karty / rok 56/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy zgodnie z art. 42 pkt 2 oraz art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 55/2018

Numer karty / rok 55/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) – przepisy prawa miejscowego ustalające między innymi przeznaczenie terenu oraz określające zasady jego zagospodarowania i zabudowy, wydane przez Radę Miejską Wrocławia w formie uchwały

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 54/2018

Numer karty / rok 54/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów i programów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy uchwała Rady Miejskiej Wrocławia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.), określająca między innymi obszar i zakres planu, zobowiązująca Prezydenta Wrocławia do podjęcia prac planistycznych

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 53/2018

Numer karty / rok 53/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
ochrona powietrza
ochrona przed hałasem
ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy budowa magistrali ciepłowniczej 2xDn900/1100 wzdłuż linii kolejowej nr 292 i 271, wzdłuż ulicy J. Nowaka-Jeziorańskiego, pod rzeką Odrą, w ulicy Strogroblowej oraz wzdłuż ulicy Gnieźnieńskiej we Wrocławiu oraz odcinków sieci: oświetleniowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i drenażu w celu likwidacji kolizji z ww. magistralą ciepłowniczą (zadanie II), na działkach: nr 6/5, 8/2, 9, 11, 12, 13/2, 14/2, AM-2; nr 3/5, 2/10, AM-3; nr 9/2, 8, AM-4; nr 2/9, AM-5; nr 2, 3, 4, 5/2, 6/2, 7/2, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23/1, AM-9, obręb Różanka, nr 1/10, 1/11, 1/13, AM-3; nr 1/2, 2/3, 2/4, AM-5; nr 4/3, 6/2, AM-13; nr 2/5, AM-18, obręb Poświętne, nr 1/2, 6/9, 6/15, 6/16, 15, AM-1, obręb Kleczków, nr 1, 5, 6, 7/1, 7/3, 8, AM-13; nr 1/1, 1/2, 2/2, 2/5, 2/6, 2/7, 3/2, 4/2, 4/5, 4/6, 4/9, 5/2, AM-19, obręb Stare Miasto.

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty / rok: 52/2018

Numer karty / rok 52/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych, w zabudowie wolno stojącej i 1 budynku jednorodzinnego wolno stojącego wraz z budową drogi wewnętrznej, zagospodarowaniem terenu i infrastr. techniczną na działkach nr 8/1,9/8,9/9, części działek nr 8/2, 8/3,8/4,9/10, AM-15, obręb Ratyń przy ul. Pejzażowej 66÷82.

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty / rok: 51/2018

Numer karty / rok 51/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych, w zabudowie wolno stojącej wraz z budową drogi wewnętrznej, zagospodarowaniem terenu i infrastr. techniczną na części działek nr 8/3, 8/4, 9/10, AM-15, obręb Ratyń przy ul. Pejzażowej 50÷64.

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty / rok: 50/2018

Numer karty / rok 50/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych, wolno stojących z zagosp. terenu i infrastr. techn. na działkach nr 8/1,8/2,8/3,8/4,8/5,9/8,9/9,9/10, 9/11,AM-15, obręb Ratyń – zmiana decyzji Nr 1634/2017 w zakresie cz. działek nr 8/3,8/4,9/10 przy ul. Pejzażowej 2-32.

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty / rok: 49/2018

Numer karty / rok 49/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych, w zabudowie wolno stojącej wraz z budową drogi wewnętrznej, zagospodarowaniem terenu i infrastr. techniczną na części działek nr 8/3, 8/4, 9/10, AM-15, obręb Ratyń przy ul. Pejzażowej 34÷48.

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty / rok: 48/2018

Numer karty / rok 48/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
ochrona powietrza
ochrona przed hałasem
ochrona wód

Zakres przedmiotowy budowa budynku usługowego, tj. zakładu napraw blacharsko-lakierniczych dla pojazdów osobowych i dostawczych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Szczecińskiej (oznaczenia geodezyjne: działki nr 10/50, 10/52, 10/54, AM-6, obręb Żerniki).

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty / rok: 47/2018

Numer karty / rok 47/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolno stojącego z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul.Wojska Polskiego 32 (działki nr 21/3 i 21/7, AM-10, obręb Ratyń).

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij