Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

W BIPie publikowane są karty informacyjne spraw prowadzonych przez 2 komórki organizacyjne UMW: Wydział Architektury i Budownictwa oraz Biuro Rozwoju Wrocławia.

Karty informacyjne Wydziału Środowiska i Rolnictwa dostępne są na stronie Ekoportalu: wykaz.ekoportal.pl

Numer karty / rok: 10/2018

Numer karty / rok 10/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów i programów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) - sporządzony w formie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia i wyłożony do wglądu publicznego w toku procedury planistycznej

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 9/2018

Numer karty / rok 9/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy dokument zawierający analizę i ocenę wpływu rozwiązań zawartych w projekcie planu miejscowego na stan środowiska przyrodniczego, będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 8/2018

Numer karty / rok 8/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu inne dokumenty

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy na podstawie art. 54 i art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 7/2018

Numer karty / rok 7/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy dokument zawierający przetworzoną i zinterpretowaną informację dla potrzeb opracowania ustaleń środowiskowych studium uwarunkowań (...) lub planu miejscowego oraz odpowiedniej prognozy środowiskowej, będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 6/2018

Numer karty / rok 6/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
ochrona powietrza
ochrona przed hałasem
ochrona wód

Zakres przedmiotowy budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych BP1 i BP2 z garażami wbudowanymi i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Jedności Narodowej 196-220 we Wrocławiu (dz. nr 13/11, 13/12, cz. Dz. 13/8, 13/7, 13/3, 13/13, 13/10 AM-10 obręb Plac Grunwaldzki).

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty / rok: 5/2018

Numer karty / rok 5/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
ochrona powietrza
ochrona przed hałasem
ochrona wód

Zakres przedmiotowy budowa: czterech budynku mieszkalnych wielorodzinnych (w tym jednego z częścią usługową - gabinet kosmetyczny, fryzjer, handel detaliczny, o maksymalnej powierzchni użytkowej 400,00 m2 parteru budynku, powierzchni sprzedaży od 20,00 m2 do 150,00 m2), zjazdu z drogi (działki nr 1), wyjazdu pożarowego na drogę (działkę nr 2/4), miejsc postojowych, niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej, poprzedzonej rozbiórką istniejących budynków, przewidziana do realizacji na terenie położonym we Wrocławiu, działki numer: 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21 arkusz mapy 19, obręb Popowice, część działek nr: 2/4 - arkusz mapy 1, nr 1 - arkusz mapy 2 obręb Muchobór Mały.

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty / rok: 4/2018

Numer karty / rok 4/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
ochrona wód

Zakres przedmiotowy budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej, Wrocław, ul. Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska, w ramach zadania - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 dla osiedla ŚWINIARY we Wrocławiu”. Teren inwestycji objęty wnioskiem położony jest w obrębie działek:- nr 1, arkusz mapy 5, nr 1/1, 17, arkusz mapy 15, nr 1/1, arkusz mapy 16, nr 13/1, 13/2, arkusz mapy 17, nr 6, arkusz mapy 21, nr 7/1, 7/2, arkusz mapy 22, obręb Świniary,- nr 3, arkusz mapy 6, obręb Lipa Piotrowska.

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty / rok: 3/2018

Numer karty / rok 3/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
ochrona wód

Zakres przedmiotowy budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej, Wrocław, ul. Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska, w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 dla osiedla ŚWINIARY we Wrocławiu”. Teren inwestycji objęty wnioskiem położony jest w obrębie działek: - nr 1, arkusz mapy 5, nr 1/1, 17, arkusz mapy 15, nr 1/1, arkusz mapy 16, nr 13/1, 13/2, arkusz mapy 17, nr 6, arkusz mapy 21, nr 7/1, 7/2, arkusz mapy 22, obręb Świniary, - nr 3, arkusz mapy 6, obręb Lipa Piotrowska.

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty / rok: 2/2018

Numer karty / rok 2/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
ochrona przed hałasem
ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Zakres przedmiotowy budowa stacji prostownikowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w obrębie działek: nr 3/3, 2/2, arkusz mapy 16, obręb Stare Miasto, przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu, w ramach zadania pod nazwą: „budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej – Starogroblowej – Długiej we Wrocławiu (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo - kolejowego Wrocław – Popowice.”

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty / rok: 1/2018

Numer karty / rok 1/2018

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
ochrona przed hałasem
ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Zakres przedmiotowy budowa stacji prostownikowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w obrębie działek: nr 3/3, 2/2, arkusz mapy 16, obręb Stare Miasto, przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu, w ramach zadania pod nazwą: „budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej – Starogroblowej – - Długiej we Wrocławiu (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo - kolejowego Wrocław – Popowice.”

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij