Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Numer karty / rok: 107/2020

Numer karty / rok 107/2020

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu zgłoszenia

Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Zakres przedmiotowy Stacja bazowa telefonii komórkowej T - MOBILE POLSKA S.A. 46263 WROCŁAW KRZYKI U przy ul. Wiaduktowej 19

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer karty / rok: 106/2020

Numer karty / rok 106/2020

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu zgłoszenia

Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Zakres przedmiotowy Stacja bazowa telefonii komórkowej WROCŁAW BOREK 46012, ul. Ślężna 90

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer karty / rok: 105/2020

Numer karty / rok 105/2020

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących, dwulokalowych wraz z zagosp. terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Pejzażowej 74-84 (działka nr 8/1, AR_15, obręb Ratyń).

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty / rok: 104/2020

Numer karty / rok 104/2020

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja produkcji odświeżaczy powietrza w istniejącej hali magazynowej we Wrocławiu przy ul. Przybyły 22, 22a”, przewidzianego do realizacji na części działki 3/32 AM 39 obręb Żerniki.

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer karty / rok: 103/2020

Numer karty / rok 103/2020

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zespół mieszkaniowy z usługami wbudowanymi przy ul. Aptekarskiej we Wrocławiu”, przewidzianego do realizacji na dz. nr 2 oraz części dz. nr 3, 5, 8 i 9, AM-9, obręb Poświętne.

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer karty / rok: 102/2020

Numer karty / rok 102/2020

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów i programów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) - sporządzony w formie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia i wyłożony do wglądu publicznego w toku procedury planistycznej

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 101/2020

Numer karty / rok 101/2020

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy dokument zawierający analizę i ocenę wpływu rozwiązań zawartych w projekcie planu miejscowego na stan środowiska przyrodniczego, będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 100/2020

Numer karty / rok 100/2020

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu inne dokumenty

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy na podstawie art. 54 i art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 99/2020

Numer karty / rok 99/2020

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu inne dokumenty

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy na podstawie art. 54 i art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 98/2020

Numer karty / rok 98/2020

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy dokument zawierający przetworzoną i zinterpretowaną informację dla potrzeb opracowania ustaleń środowiskowych studium uwarunkowań (...) lub planu miejscowego oraz odpowiedniej prognozy środowiskowej, będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij