Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Numer karty / rok: 597/2019

Numer karty / rok 597/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy Budows zespołu 5 budynków wielorodzinnych mieszkaniowo – usługowych z garażami podziemnymi i infrastrukturą, lokalizowanego na działkach nr 5/14, 5/15, 5/16, AM-15, obręb Zakrzów, przy ul. Zatorskiej we Wrocławiu,

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer karty / rok: 596/2019

Numer karty / rok 596/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu postanowienia

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy Budowa zespołu 5 budynków wielorodzinnych mieszkaniowo – usługowych z garażami podziemnymi i infrastrukturą, lokalizowanego na działkach nr 5/14, 5/15, 5/16, AM-15, obręb Zakrzów, przy ul. Zatorskiej we Wrocławiu,

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer karty / rok: 595/2019

Numer karty / rok 595/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy zgodnie z art. 42 pkt 2 oraz art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 630 i 1501)

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 594/2019

Numer karty / rok 594/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) – przepisy prawa miejscowego ustalające między innymi przeznaczenie terenu oraz określające zasady jego zagospodarowania i zabudowy, wydane przez Radę Miejską Wrocławia w formie uchwały

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 593/2019

Numer karty / rok 593/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Rakowieckiej we Wrocławiu”, przewidzianego do realizacji na terenie działek: 13/1, 13/5, 13/7, 13/8, 13/9, 14 oraz części dz. nr 17, AM-3, obręb Rakowiec

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer karty / rok: 592/2019

Numer karty / rok 592/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku magazynowo – produkcyjnego wraz z biurami i zapleczami oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Granicznej we Wrocławiu” przewidzianego do realizacji na działce nr 1/28 AM 3 obręb Muchobór Wielki.

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer karty / rok: 591/2019

Numer karty / rok 591/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu inne dokumenty

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy na podstawie art. 54 i art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 590/2019

Numer karty / rok 590/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów i programów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) - sporządzony w formie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia i wyłożony do wglądu publicznego w toku procedury planistycznej

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 589/2019

Numer karty / rok 589/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy dokument zawierający analizę i ocenę wpływu rozwiązań zawartych w projekcie planu miejscowego na stan środowiska przyrodniczego, będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 588/2019

Numer karty / rok 588/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy dokument zawierający przetworzoną i zinterpretowaną informację dla potrzeb opracowania ustaleń środowiskowych studium uwarunkowań (...) lub planu miejscowego oraz odpowiedniej prognozy środowiskowej, będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij