[start]Termin zgromadzenia: 09 listopada 2018 r., godz. 12.00[koniec]
Miejsce: pl. Legionów