Archiwum Miejskie Wrocławia 
ul. Stalowa 62
53-440 Wrocław
tel. +48 71 770 20 10
www.amw.wroclaw.pl

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław
tel. +48 71 77 24 900
faks +48 71 77 24 939
bip.cirs.wroclaw.pl

  • Wrocławskie Centrum Seniora
   pl. Dominikański 6
   50-159 Wrocław
   tel. +48 71 77 24 934 - stanowisko ds. aktywizacji seniorów
   tel: +48 71 344 44 44, +48 71 77 24 935 - punkt informacyjny
  • www.seniorzy.wroclaw.pl


Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 777 75 65
www.bip.cui.wroclaw.pl

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
54-131 Wrocław,
ul. Mączna 3
tel. +48 71 376 99 00
faks +48 71 376 99 05
bip.mcus.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
tel. +48 71 78 22 300 do 03
www.mops.wroclaw.pl

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
tel. +48 71 733 40 60
faks +48 315 43 18
www.mcs.wroc.pl  

Straż Miejska Wrocławia
50-001 Wrocław
ul. Gwarna 5/7
tel./faks +48 71 347 16 35, 347 16 34
bip.strazmiejska.wroclaw.pl

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
50-089 Wrocław
ul. Swobodna 73a
tel +48 71 796 45 60
faks +48 71 796 45 61
www.wcdn.wroc.pl/bip.php

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice
ul. Zwycięska 2
53-033 Wrocław
tel. +48 71 339 83 64
faks +48 71 333 45 18
www.bip.wtwk-partynice.pl

Wrocławski Zespół Żłobków
53-609 Wrocław
ul. Fabryczna 15
tel./faks +48 71 358 46 46
bip.wzz.wroc.pl

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
53-633 Wrocław
ul. Długa 49
tel. +48 71 355 90 76 (centrala)
faks +48 71 355 08 66
bip.zdium.wroc.pl

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego
51-163 Wrocław
Al. Kromera 44
tel. +48 71 32 72 100
faks +48 71 32 72 350
bip.zgkikm.wroc.pl

Zarząd Inwestycji Miejskich
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 15a
tel. +48 71 36 07 332
faks +48 71 36 07 331
www.bip.zim.wroc.pl

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław
tel. +48 71 721 58 10
tel./faks +48 71 721 58 11

Zarząd Zasobu Komunalnego
50-111 Wrocław
ul. Św. Elżbiety 3/4
tel. +48 71 777 84 00, 777 77 49, 777 79 31
faks +48 71 777 75 06
bip.zzk.wroc.pl

Zarząd Zieleni Miejskiej
50-231 Wrocław
ul. Trzebnicka 33
tel./faks +48 71 328 66 11, 328 66 12, 328 25 04, 328 25 05
bip.zzm.wroc.pl