Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Konsultacje z mieszkańcami Wrocławia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead


Najważniejsze informacje:

Konsultacje przeprowadzane  są   z  mieszkańcami   Wrocławia w celu zasięgnięcia opinii w przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach istotnych dla Wrocławia. Ogłasza się je na wczesnym etapie  prac  nad zagadnieniem poddawanym konsultacjom. Przewiduje się różne formy konsultacji. Konsultacje może ogłosić Rada Miejska Wrocławia,  prezydent Wrocławia lub na wniosek zainteresowanych mieszkańców lub organizacji pozarządowych. W przeprowadzeniu konsultacji może zaangażować się również rada osiedla.

Komunikat o konsultacjach ogłasza się na stronie internetowej www.wroclaw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Podobnie jak zbiorcze  wyniki  konsultacji  w terminie 60  dni  od ostatniego dnia wyznaczonego do zgłaszania przez mieszkańców opinii i uwag.  W uzasadnionych przypadkach, wymagających  sporządzenia  obszernej dokumentacji  lub  dodatkowych  analiz,  termin ten może ulec wydłużeniu.

Prezydent   Wrocławia   przekazuje  zbiorcze  wyniki   konsultacji Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Przewodniczący  Rady  na  sesji Rady  informuje radnych o wynikach konsultacji.


Zielony Tramwaj Ołtaszyn - konsultacje społeczne

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Trasa tramwajowa na Ołtaszyn

Termin
11 września - 2 października 2017

ZAKRES KONSULTACJI

  • Przebieg trasy tramwajowej.
  • Lokalizację przystanków ze szczególnym uwzględnieniem ich powiązania z planowaną do rewitalizacji linią kolejową nr 292.
  • Wyposażenie nowej pętli tramwajowej i autobusowej w rejonie ul. Zwycięskiej.


CEL KONSULTACJI

  • Poznanie opinii mieszkańców.
  • Włączenie mieszkańców w współdecydowanie o wariancie i zakresie ważnej inwestycji.
  • Wypracowanie ostatecznych rozwiązań akceptowanych przez przyszłych użytkowników.


ADRESACI KONSULTACJI

Mieszkańcy Wrocławia, w szczególności ci, którzy będą korzystać z nowej trasy.


FORMY KONSULTACJI


EFEKT KONSULTACJI
Raport z konsultacji stanowiący rekomendację do dalszych prac.


Więcej informacji o konsultacjach:
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/zielony-tramwaj-oltaszyn 

Uwaga!
Na podstawie zapisów UCHWAŁY NR XIX/387/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia - pkt. 3 i 4, informujemy iż termin opublikowania zbiorczych wyników konsultacji ulega wydłużeniu.
Jest to podyktowane przeprowadzeniem dodatkowych prac i analiz związanych z przygotowaniem przedmiotowego dokumentu. 

Raport z konsultacji społecznych trasy tramwajowa na Ołtaszyn  - 26 marca 2018  - plik do pobrania w formacie pdf


Lokalny Program Rewitalizacji 2016 - 2018

Przedmiotem konsultacji jest Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2018. Jest to dokument istotny w realizacji zainicjowanego przez Miasto procesu rewitalizacji obszarów kryzysowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz obejmujących aspekty społeczne, funkcjonalno-przestrzenne, środowiskowe i gospodarcze wytyczone zostały kierunki działań jakie należy podjąć aby wyprowadzić określone obszary miasta ze stanu degradacji. Planowana jest kontynuacja procesu rewitalizacji na Nadodrzu i rozpoczęcie działań rewitalizacji na Przedmieściu Oławskim. Zgłoszone podczas konsultacji propozycje projektów stanowić będą podstawę do wyboru inicjatyw ważnych dla poprawy jakości życia mieszkańców na tych obszarach.
Konsultacje organizowane są przez spółkę Wrocławska Rewitalizacja przy współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 25 stycznia 2016 r.
  • Termin zakończenia konsultacji:  14 lutego 2016 r.


Uwaga!
Na podstawie zapisów UCHWAŁY NR XIX/387/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia - pkt. 3 i 4, informujemy iż termin opublikowania zbiorczych wyników konsultacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 -2018 ulega wydłużeniu do 9 maja 2016 roku.
Jest to podyktowane przeprowadzeniem dodatkowych prac i analiz związanych z przedmiotowym dokumentem.

Więcej informacji – strony konsultacji:


Raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2018 na terenie Nadodrza i Przedmieścia Oławskiego za okres 25 stycznia – 14 lutego 2016 - plik do pobrania w formacie .pdf

Kolejne konsultacje  w ramach uchwały ogłaszane są TUTAJ

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij