Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

WSR.E.EJ.7682/4952/104-12/2010

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach WSR.E.EJ.7682/4952/104-12/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rozjazdów tramwajowych w węźle rozjazdowym ulic: Piłsudskiego-Kołłątaja we Wrocławiu, zlokalizowanego na działkach nr: 1 AM 13; 43/15 AM 35; 17, 32 AM 36 obręb Stare Miasto we Wrocławiu.

WSR.E.WA.7682.7267.152-1/10

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzających postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn. "Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. W. Berenta we Wrocławiu", zlokalizowanej na działkach nr 55, 83, 112, 175, AM-11 oraz działkach nr 1, 34, 47, 48, 67, 68, AM-12 obręb Karłowice we Wrocławiu.

WSR.OG.JN.7682-13/112/1392/10

Zawiadomienie o wydanej w dniu 14 września 2010r. przez Prezydenta Wrocławia Decyzji Nr WSR.OG.JN.7682-13/112/1392/10 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa układu drogowego w rejonie ul. Parafialnej i ul. Pawiej we Wrocławiu, przewidzianego do realizacji na działkach: dz. nr 21, 22, 43, 64, 66, 68, 23, 24/2, 46, 47/7, 66 AM-5 obręb Ołtaszyn; dz. nr 1, 11, 12/9, 21 AM-4 obręb Ołtaszyn; dz. nr 39, 40, 71/2, 158/1, 158/3, 158/4, 166, 167/1, 167/2, 38/3 AM-1 obręb Wojszyce; dz. nr 13, 14/1, 28 AM-2 obręb Wojszyce; dz. nr 138, 146, 205/6 AM-4 obręb Wojszyce; dz. nr 312, 313, 314, 315, 317, 318, 320, 321, 323, 324 AM-5 obręb Wojszyce; dz. nr 2/10, 3/1, 6, 7, 12, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 22, 31/2, 32, 33/3, 34/14, 34/18, 37/1, 40/1, 44, 45, 49/7, 50, 51, 52, 57/1, 61, 53 AM-6 obręb Wojszyce; dz. nr 17, 19, 20, 46, 92, 113, 18/6 AM-9 obręb Wojszyce; dz. nr 2 AM-10 obręb Wojszyce; dz. nr 1, 2/1, 2/2, 6, 5/2, 6, 7/2, 27, 28, 29, 31, 32, 39, AM-11 obręb Wojszyce; dz. nr 25/2, 26/2, 36, 1/1, 27/1, 27/3 AM-12 obręb Wojszyce.

Zawiadomienia od 1 stycznia do 3 sierpnia 2010 r.

29 lipca 2010r.: - zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzających postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegających na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM nr BT 34116 WRO_OLSZEWSKIEGO, lokalizowanej przy ul. Tramwajowej 2b we Wrocławiu (działka 71, AM 4, obręb Dąbie).
(plik do pobrania w formacie .pdf)     26 lipca 2010r.: -zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji dnia 23.07.2010r., przez Prezydenta Wrocławia nr WSR.E.AN.7682/11312/229/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie torowiska tramwajowego w ul. Olszewskiego na odcinku od zajezdni nr VI do pętli tramwajowej Biskupin we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     21 lipca 2010r.: -zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA 46661 Wrocław - Muchobór Wielki ALT, lokalizowanej na działce nr 24, AM-21, obręb Muchobór Wielki, przy ul. Stanisławowskiej 25 we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     21 lipca 2010r.: -ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie torowiska tramwajowego w ulicy Hubskiej na odcinku od ul. Pięknej do ul. Kamiennej we Wrocławiu, zlokalizowanego na działkach nr: 1/1 AM 5; 3/10, 3/33, 5/3 AM 2 obręb Gaj oraz 67/2, 80/1, 80/2, 81 AM 29; 80, 81/8, 82/2 AM 28 obręb Południe we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     21 lipca 2010r.: -ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rozjazdów tramwajowych w węźle rozjazdowym ulic: Piłsudskiego-Kołłątaja we Wrocławiu, zlokalizowanego na działkach nr: 1 AM 13; 43/15 AM 35; 17, 32 AM 36 obręb Stare Miasto we Wrocławiu..
(plik do pobrania w formacie .pdf)     21 lipca 2010r.: -obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji Prezydenta Wrocławia znak WSR.E.MM.7681/11488/146/70-7/09/10 z dnia 15 marca 2010 dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji azotanu magnezu w celu wytworzenia azotanu żelazowo-magnezowego z osadów pofiltracyjnych, realizowanego we Wrocławiu, na działce 4/2, AM-4, obręb Jerzmanowo, którego inwestorem są Zakłady Chemiczne "Złotniki" S.A. z siedzibą przy ul. Żwirowej 73 we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     21 lipca 2010r.: -obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji Prezydenta Wrocławia znak WSR.E.MM.7681/11488/146/70-7/09/10 z dnia 15 marca 2010 dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji azotanu magnezu w celu wytworzenia azotanu żelazowo-magnezowego z osadów pofiltracyjnych, realizowanego we Wrocławiu, na działce 4/2, AM-4, obręb Jerzmanowo, którego inwestorem są Zakłady Chemiczne "Złotniki" S.A. z siedzibą przy ul. Żwirowej 73 we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     15 lipca 2010r.: -Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn. Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap II (odcinek od ul. Poświęckiej do ul. Kamieńskiego).
(plik do pobrania w formacie .pdf)     13 lipca 2010r.: Zawiadomienie-obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na Ostatnim Groszu we Wrocławiu. Zadanie 2 – przebudowa peronów przystankowych oraz ich integracja z przystankami autobusowymi na zachodnim wlocie placu Jana Pawła II (od strony ul. Sokolniczej).
(plik do pobrania w formacie .pdf)     7 lipca 2010r.: Zawiadomienie - obwieszczenie o wydanej w dniu 7 lipca 2010r. przez Prezydenta Wrocławia Decyzji Nr WSR.O.JN.7682-8/65/2792/10 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi publicznej gminnej we Wrocławiu, ul. Zagłoby od numeru 47b do 49c, przewidzianego do realizacji na działce nr 326/3 AM-42 obręb Żerniki.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     6 lipca 2010r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzających postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn. "Pozyskiwanie i rozwój nowej technologii produktu IT i wdrożenie go do sprzedaży w firmie THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o.", w ramach programu Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4-4.1, zlokalizowanego przy ul. Braniborskiej 2/10 we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     2 lipca 2010r.: Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej i drogi ul. Sikorczej i Szczyglej na osiedlu Kowale Ogrody we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     30 czerwca 2010r.: Zawiadomienia - obwieszczenia o wydaniu decyzji dnia 28.06.2010r., przez Prezydenta Wrocławia nr WSR.E.AN.7682/4645/100/10 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działkach nr: 37/5, AM-17 i 38/5, AM-17, obręb Pawłowice, przy ul. Starodębowej we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     24 czerwca 2010r.: Zawiadomienie o wydanej w dniu 18.06.2010r. pzez Prezydenta Wrocławia Decyzji Nr WSR.O.JN.7682-1/3824/98/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu przy ul. Chełmońskiego 37/41 we Wrocławiu, przewidzianego do realizacji na działce nr 9 AM-9 obręb Biskupin - umorzenie postępowania.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     21 czerwca 2010r.: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn "Budowa i wymiana kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic 0,2-0,3m o długości około 6200m, przebudowy istniejącej przepompowni, budowy kanału tłocznego, remontu sieci wodociągowej o średnicy 225mm o długości około 620m, przebudowy sieci wodociągowej w zakresie średnic 100-150mm o długości około 4100m, budowy nowych odcinków sieci wodociągowej o długości około 750m na osiedlu Osobowice we Wrocławiu".
(plik do pobrania w formacie .pdf)     11 czerwca 2010r.: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu pt. Stworzenie czytnika prasy uruchamianego w przeglądarce internetowej
(plik do pobrania w formacie .pdf)     11 czerwca 2010r.:Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia Prezydenta Wrocławia z dnia 09.06.2010r. nr WSR.O.JN.7682-5/65/2792/10, stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi publicznej gminnej we Wrocławiu, ul. Zagłoby od numeru 47b do 49c, przewidzianego do realizacji na działce nr 326/3 AM-42 obręb Żerniki, i o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     9 czerwca 2010r.: Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych realizowanego na terenie działki nr 21, AM-32, obręb Plac Grunwaldzki we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     7 czerwca 2010r.: Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji dnia 07.06.2010r., przez Prezydenta Wrocławia nr WSR.E.AN.7682/12488/9/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic 0,2 ÷ 0,3m, o długości ok. 12600m, budowie przepompowni ścieków, budowie kanału tłocznego, remoncie sieci wodociągowej w zakresie średnic 200 ÷ 400mm, o długości ok. 3720m, przebudowie sieci wodociągowej w zakresie średnic 100 ÷ 150mm, o długości ok. 5160m na osiedlu Lipa Piotrowska i Widawa we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     25 maja 2010r.: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu sportowo-rekreacyjnego o krytą pływalnię wraz z zapleczem, odnową biologiczną i niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach istniejących przyłączy oraz przeniesieniem istniejącego zbiornika na olej opałowy, realizowanego przy ul. Kozanowskiej 69, na działce nr 3/4, AM-4, obręb Kozanów.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     21 maja 2010r.: Zawiadomienie-obwieszczenie o wydanej w dniu 20 maja 2010r. przez Prezydenta Wrocławia Decyzji Nr WSR.O.JN.7682-11/16/12320/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu – od cmentarza do mostu na rzece Ślęza, przewidzianego do realizacji na działkach nr: 11/7, AM-23 obręb Grabiszyn; 2/2, 3/2, 3/3 AM-30 obręb Grabiszyn; 3, 2/3 AM-31 obręb Grabiszyn; 4, 8/1, 17/1, 12, 13, 14, 6, 9/1, 11, 1/1 AM-32 obręb Grabiszyn; 1/3 AM-5 obręb Oporów.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     21 maja 2010r.: ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa lądowiska dla śmigłowców medycznych
(plik do pobrania w formacie .pdf)     21 maja 2010r.: ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie tłoczni ścieków na terenie działki nr 544/96, AM-1, obręb Wilczyce, gmina Długołęka; Budowie rurociągu tłocznego fi 140 mm od ww. projektowanej tłoczni ścieków sanitarnych do wpięcia w istniejący kanał sanitarny fi 250 mm biegnący wzdłuż ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu, realizowanej na terenie działek nr 544/96, 544/99, 544/97, 434 AM-1 obręb Wilczyce w gminie Długołęka i na terenie działek nr 40 AM-2 obręb Zgorzelisko, nr 8 AM-24 obręb Zakrzów oraz działek nr 3 AM-11 i 16/1 AM-25 obręb Psie Pole we Wrocławiu<
(plik do pobrania w formacie .pdf)     18 maja 2010r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie terenowej stacji bazowej telefonii cyfrowej BTS nr 46198, zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Jagiellończyka 46 /Niemcewicza 26 (działka nr 171, AM 18, obręb Plac Grunwaldzki).
(plik do pobrania w formacie .pdf)     14 maja 2010r.:Zawiadomienia o wydaniu decyzji dnia 13.05.2010r., przez Prezydenta Wrocławia nr WSR.E.AN.7682/11093/227/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej na odcinku od al. Gen. J. Hallera do pętli tramwajowej "Oporów" wraz z pętlami tramwajowymi "Oporów" i "Grabiszyńska", zlokalizowanej na działkach nr 11/7 AM-23, dz. nr 3/6, 14/6 AM-24, dz. nr 3 AM-31, dz. nr 8/1 AM-32, dz. nr 1/2 AM-34, obręb Grabiszyn we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     14 maja 2010r.:Zawiadomienie o wydanej w dniu 12.05.2010r. przez Prezydenta Wrocławia Decyzji Nr WSR.O.JN.7682-11/242/12054/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie łącznika ul. Granicznej z Nowym Portem Lotniczym we Wrocławiu, przewidzianego do realizacji na działkach nr 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 9/3, 9/4, 9/6, 9/9, 9/10, 10/3, 10/13, 10/14, 11, 21 AM-6 obręb Strachowice.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     14 maja 2010 r.: ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elewacji budynku Gmachu Hutniczego B1 Politechniki Wrocławskiej wraz z remontem muru oporowego z ogrodzeniem oraz wejścia, jako I etap zadania inwestycyjnego o nazwie "Przebudowa budynku B1 w kompleksie gmachów Politechniki Wrocławskiej wraz z unowocześnieniem infrastruktury dydaktycznej budynków B1 i B2" realizowanej we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25 na działce nr 32, AM-31, obręb Plac Grunwaldzki.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     10 maja 2010 r.: -Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego na działce 8/2, AM- 18, obręb Swojczyce przy ul. Mydlanej we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     7 maja 2010 r.: -Zawiadomienie o wydaniu decyzji dnia 04.05.2010r., przez Prezydenta Wrocławia nr WSR.E.AN.7682/8511/146/10, odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa kanalizacji w ul. Przedwiośnie we Wrocławiu", zlokalizowanego na działkach nr: 2, 11/1, AM-16, obręb Zakrzów oraz na dz. nr: 60/3, AM-11, obręb Zakrzów we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     5 maja 2010 r.: -Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Budynku biurowo – usługowego zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Armii Krajowej 62" planowanego do realizacji na terenie działki nr 3/2, AM 3, obręb Tarnogaj.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     4 maja 2010 r.: -Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji dnia 28.04.2010r., przez Prezydenta Wrocławia nr WSR.E.AN.7682/11821/237/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic 0,2 ÷ 0,3 m, o długości ok. 7300 m, remoncie sieci wodociągowej w zakresie średnic 0,2 ÷ 0,3 m, o długości ok. 1900m oraz przebudowie sieci wodociągowej w zakresie średnic 0,1 ÷ 0,3 m, o długości ok. 5600 m na osiedlu Zakrzów we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     23 kwietnia 2010 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej transmisji danych – wieża telekomunikacyjna z zespołem anten oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, nr WRO33305 WROCŁAW MAŚLICE, firmy AERO 2 Sp. z o.o., lokalizowanej przy ul. Brodzkiej 10a we Wrocławiu (działka nr: 23/2, AM 33, obręb Pracze Odrzańskie).
(plik do pobrania w formacie .pdf)     23 kwietnia 2010 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającegi na budowie wolnostojącego masztu antenowego, lokalizowanego przy ul. Długiej we Wrocławiu (działka nr 7/1, AM 14, obręb Stare Miasto).
(plik do pobrania w formacie .pdf)     23 kwietnia 2010 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie terenowej stacji bazowej telefonii cyfrowej BTS nr 46173, zlokalizowanej przy ul. Zaściankowej we Wrocławiu (działka nr 8/66, AM 19, obręb Swojczyce).
(plik do pobrania w formacie .pdf)     23 kwietnia 2010 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej (rozdzielczej) i kanalizacji sanitarnej w łączniku ul. Gorlickiej we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     22 kwietnia 2010 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzających postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na: budowie stacji transmisji danych – wieży telekomunikacyjnej z zespołem anten oraz niezbędną infrastrukturą techniczną WRO33305 WROCŁAW MAŚLICE, inwestora SFERIA S.A., lokalizowanej przy ul. Brodzkiej 10a we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     22 kwietnia 2010 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzających postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej WRO33308 WROCŁAW GAJOWICE, inwestora SFERIA S.A., lokalizowanej przy ul. Gajowickiej 130 we Wrocławiu (działki nr: 44, 45/1, AM 33, obręb Południe).
(plik do pobrania w formacie .pdf)     21 kwietnia 2010 r.: Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji Prezydenta Wrocławia nr WSR.E.AF.7681.10500.63.10/10 z dnia 15.04.2010 r.o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji tabletkarni na terenie Farmaceutyczno-Chemicznej Spółdzielni Pracy LABOR we Wrocławiu przy ul. Długosza 49 (działka nr 19, AM-19, obręb Karłowice).
(plik do pobrania w formacie .pdf)     14 kwietnia 2010 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie anten radiolinii na istniejącej konstrukcji, na wieży telekomunikacyjnej, zlokalizowanej na działce nr 2/96, AM-22, obręb Grabiszyn, przy ul. Grabiszyńskiej 241 we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     14 kwietnia 2010 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji anteny radiolinii na istniejącej konstrukcji, na wieży telekomunikacyjnej, zlokalizowanej na działce nr 1/3, AM-6, obręb Grabiszyn, przy ul. Fabrycznej 16e we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     14 kwietnia 2010 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji urządzeń projektowanej stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA WROCŁAW_46679_STABŁOWICE_ALT, zlokalizowanej na działce nr 43/2, AM-5, obręb Stabłowice, przy ul. Głównej 69 we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     14 kwietnia 2010 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT_34076_WRO_Kowale_2, lokalizowanej na działce nr 2/2, AM-13, obręb Kowale, przy ul. Kowalskiej 127g we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     14 kwietnia 2010 r.: zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL WROCŁAW ROBOTNICZA 2 nr 12105/2393, zlokalizowanej na działce nr 11/18, AM-12, obręb Stare Miasto, przy ul. Strzegomskiej 2-4 we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     15 marca 2010 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Paliw Płynnych przy ul. Żmigrodzkiej 145, na działce nr 38/8 AM-1, obręb Karłowice we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     9 marca 2010 r.: Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji Prezydenta Wrocławia nr WSR.E.AF.7682.11311.230.10/09 z dnia 08.03.2010 r.o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie torowiska tramwajowego w ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Legionów do pl. Orląt Lwowskich (działki nr 35 i 37/1, AM-23 oraz nr 26/1, AM-32 obręb Stare Miasto).
(plik do pobrania w formacie .pdf)     2 marca 2010 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     26 lutego 2010 r.:ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewaloryzacji historycznej zabudowy przemysłowej i budowie nowych budynków mieszkalnych z usługami i garażem podziemnym dla samochodów osobowych na 400 miejsc parkingowych we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 18 – 22, realizowanego na działkach 29, 40, 42 i 63 AM-16, obręb Plac Grunwaldzki.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     26 lutego 2010 r.: - Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu przez Prezydenta Wrocławia decyzji z dnia 23.02.2010r., nr WSR.O.BD.7682-2/904/21/10 umarzającej, jako bezprzedmiotowe, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n. Przystosowanie zespołu parkowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa, przewidzianej do realizacji na działce nr 2/37 AM-8 i działkach nr 5/2, 5/3, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 6/1, 6/2, 6/4, 6/5 AM-6, obręb Pawłowice.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     24 lutego 2009 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu".
(plik do pobrania w formacie .pdf)     29 stycznia 2009 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzających postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 46435 WROCŁAW_PSIE_POLE, lokalizowanej na działce nr 27, AM-24,obręb Psie Pole, przy ul. Inflanckiej 1-5 we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     29 stycznia 2009 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzających postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM nr BT 34080 WROCŁAW_SWOBODNA, lokalizowanej przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 we Wrocławiu (działki: 7/4, 6, 5/4, 3/3 oraz 4/4, AM 15, obręb Południe).
(plik do pobrania w formacie .pdf)     29 stycznia 2009 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzających postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na:, przy ul. Czekoladowej 77 we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     29 stycznia 2009 r.: zawiadomienia o wydaniu decyzji umarzających postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT_34033 WRO_ŚLĘŻNA_2, zlokalizowanej na działce nr 12/9, AM-6, obręb Gaj, przy ul. Ślężnej 148 we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     29 stycznia 2009 r.: zawiadomienia o wydaniu decyzji umarzających postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT34096_WRO_CENTROSTAL, lokalizowanej na działce nr 5/3, AM-1, obręb Różanka, przy ul. Pełczyńskiej 8 we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     29 stycznia 2009 r.: zawiadomienia o wydaniu decyzji umarzających postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej WRO33300 inwestora SFERIA S.A., lokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 69 we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     29 stycznia 2009 r.: zawiadomienia o wydaniu decyzji umarzających postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na: przebudowie istniejącej bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. nr 46177 WROCŁAW UNIWERSYTET, zlokalizowanej na działce nr 4/1, AM-26, obręb Stare Miasto, przy Placu Uniwersyteckim 2 we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     29 stycznia 2009 r.: zawiadomienia o wydaniu decyzji umarzających postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na: istniejącej konstrukcji, na dachu budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zlokalizowanej na działce nr 22, AM-33, obręb Stare Miasto, przy ul. Podwale 31/33 we Wrocławiu.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     26 stycznia 2009 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji Prezydenta Wrocławia z dnia 22.01.2010r., nr WSR.O.BD.7682-1/12180/12/09/10 umarzającej, jako bezprzedmiotowe, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hotelowego na działkach nr 8/20, 8/3, AM-20 obręb Oporów we Wrocławiu przy ul. Mokronoskiej.
(plik do pobrania w formacie .pdf)     5 stycznia 2009 r.: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkawaniach dla przedsięwziecia pn. Przystosowanie komór śluz na stopniu Rędzin do przepuszczania wód powodziowych - przepływ kontrolowany
(plik do pobrania w formacie .pdf)  

WSR.E.NU/7682/1222/32-6/10

Zawiadomienie o wydaniu przez Prezydenta Wrocławia decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 WRO 1082, lokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Piołunowej 21 (działka nr 2/2, AM 13, obręb Jerzmanowo)

WSR.OG.MM.7682-14/2.12598/09/10

Zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szpitala przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu (obręb Stabłowice, AM- 34 dz. nr 14/9 oraz AM- 33, dz. nr 36/3, 39/3, 43/3, 45/4, 29/14).

WSR.E.AN.7682/7420/149-2/10

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o  umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej, kanalizacji    sanitarnej i sieci wodociągowej dla potrzeb projektowanej zabudowy wielorodzinnej (5 budynków wielorodzinnych) przy ul. Mącznej we Wrocławiu.  Inwestycja będzie lokalizowana na terenie działek: ul. Mączna dz nr 31/1, 31/2 – AM-13, 26/1, 27, AM-14, ul. Pilczycka dz. nr 30/3 i 30/1 i 28/8, 31/1 AM-13 obręb Pilczyce we Wrocławiu

WSR.E.AN.7682/7208/143-1/10

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Objazdowej we Wrocławiu", lokalizowanego na działkach nr 57/10, 58, 59/15, 63, 77/1, AM-29, obręb Żerniki, dz. nr 49/2, 83, 102, 103, 104, AM-30, obręb Żerniki we Wrocławiu

WSR.O.MM.7682-9/119/4342/10

zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie węzła rozjazdów na ul. Piłsudskiego – Świdnicka oraz odcinka torowiska tramwajowego w ul. Piłsudskiego od ul. Świdnickiej do pl. Legionów oraz odcinka torowiska tramwajowego w ul. Podwale od pl. Orląt Lwowskich do pl. Jana Pawła II.

WSR.OK.JN.7682-2/141/6883/10

Zawiadomienie o wydanej w dniu 6 września 2010r. przez Prezydenta Wrocławia Decyzji Nr WSR.OK.JN.7682-2/141/6883/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Januszowickiej 35-37 we Wrocławiu o blok sportowy wraz z łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji na działce nr 27, AM 5, obręb Borek.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij