Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

WSR.E.MD.7682/6248/137-13/2010

Zawiadomienie - obwieszczenie dotyczące wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Wilczej we Wrocławiu", skierowanego do stron postępowania odnośnie możliwości wyrażenia sprzeciwu co do zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie.

WSR.O.BD.AP.7682-7/162/6673/10

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydanym postanowieniu z dnia 16.11.2010r. nr WSR.O.BD.AP.7682-5/162/6673/10 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie al. J. Kochanowskiego od skrzyżowania z ul. Wojciecha z Brudzewa do skrzyżowania z ul. Toruńską i ul. Kwidzyńską we Wrocławiu, przewidzianego do realizacji na działkach: dz. nr 8/2, 7, AM 7 oraz dz. nr 57/6, 57/5, 57/4, 57/3, 56, 55, 59, 75/1, 74/1, 74/2, 70, 69/1, 69/2, 68/1, 65/4, 41, 77, 39, 32, 25, 19/1, 18, 14/4, 14/3, 9/1, 76/1, 76/2, 63, 40, 15/2, AM 6 oraz dz. nr 2/2, 1/2, 4/1, 5/1, 7/1, 8, 9, 10, 11/4, 11/3, 11/2, 38/3, 79, 80/2, 89/2, 39, AM 3 oraz dz. nr 80/1, 79, 31, 28, 27, 11, 10, 12, 9, 6/15, 6/14, 4/1, 2/4, 1/1, AM 5 oraz dz. nr 74/2, 74/1, 38/3, 56/2, 75, 2, 10, 14, 15, 24, 28, 38/1, 38/4, 40, 48, 55, 56/1, AM 4, obręb Zacisze oraz działkach: dz. nr 19/5, 19/3, 21, 23, 30, AM 13, obręb Zalesie oraz 9,7, AM 22, obręb Kowale.

WSR.MD.7683.11874/137-15/08

Zawiadomienia - obwieszczenia o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie odcinków ulic: M. Skłodowskiej-Curie, Wróblewskiego, A. Mickiewicza i Wystawowej wykonywanych w ramach zadania pn. rozbudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie

WSR.E.BK.6210/8447/151/10

Zawiadomienie  o  wszczęciu  postępowania   administracyjnego   w sprawie wydania decyzji stwierdzającej przejście działek gruntowych pokrytych   powierzchniowymi wodami płynącymi położonymi na terenie miasta Wrocławia  w  trwały zarząd Marszałka Województwa Dolnośląskiego

WSR.O.AN.JM.7682-6/129/5866/10

Zawiadomienie - obwieszczenie o prowadzeniu z udziałem społeczeństwa postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Zespołu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Grota-Roweckiego we Wrocławiu" wraz z siecią kanalizacji sanitarnej.

WSR.E.NU.7682/5741/128-4/10

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT_34151 WRO_KOŃCOWA, zlokalizowanej na działce nr 28/11, AM-22, obręb Muchobór Wielki, przy ul. Krzemienieckiej 46 we Wrocławiu.

WSR.O.BD.AP.7682-6/158/7287/10

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydanym postanowieniu z dnia 08.11.2010r. nr WSR.O.BD.AP.7682-5/158/7287/10  o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Przyjaźni we Wrocławiu wraz z torowiskiem tramwajowym, trakcją tramwajową, siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz siecią cieplną realizowaną na działkach nr 3/1, 4/3, 4/4, 8/1, AM 20, obręb Klecina, 1/1, AM 21, obręb Klecina, 22/1, 21/1 AM 1, obręb Partynice, 1, 13, 158, 2/4, 2/1, 2/7, 3/17, 3/14, 3/12, 3/15, 162, 4, 3/9, 31/6, 31/7, 31/8, 26/1, 3/10, 3/11, 31/4, 32/3, 32/4, 32/27, 32/26, 32/28, 33/1, 33/2, 157, 156, 34, 35/8, 35/7, 35/6, 35/5, 35/4, 35/1, 36/1,  37/1, 146, 154/1, 154/2, 39, 83, 82, 81, AM2, obręb Partynice, 1/36, 1/38, 1/37, 1/16, 1/15, 1/8, 1/13, 62/1, 1/68,2, AM 3, obręb Partynice, 19, 20, 23, 37/27, 37/37, 37/35, 43/7, 43/9, 43/2, 43/3, AM 8, obręb Krzyki, 8, 9/1, 9/2, 16/5, 16/4, 17/8, 17/4, 17/10, 17/9, 17/6, 20/1, 20/2, 20/4, 20/5, 23, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/7, 27, 28, 11, AM 10, obręb Krzyki, 33, 28/4, 30/5, 29/4, 29/6, 31/1, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, AM 9, obręb Krzyki.

WSR.OK.AP.7682-7/161/7810/10

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Czechowickiej we Wrocławiu, realizowanej na działkach nr 28, 11, 6/17, 6/6, 10, 12, 13 AM-4 i nr 2, 20, 1/10, 3, 5/3, 1/8 AM-3, obręb Księże Małe.

WSR.OK.AP.7682-1/181/7026/10

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalno – usługowych z garażami podziemnymi, o powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej co najmniej 54 000 m2, przy ul. Racławickiej we Wrocławiu, realizowanej na działkach nr 2/11, 2/12, 3/6, 3/9, 3/12, 3/14, 3/15, 3/16, 4/2, 5/6, 6/6, 6/9, 6/13, 12/1, 12/4, 13/3, 13/6 AM-1 obręb Krzyki, 1/1, 1/3 AM-4 obręb Krzyki oraz na działkach nr 2/4, 2/8, 2/13, 2/14, 3/10, 3/13, 5/3, 6/1, 6/5, 6/7, 6/8, 6/10, 6/11, 7/8, 7/19, 11, 12/2, 13/4 AM-1 obręb Krzyki i 2/15, 2/16, 2/17 AM-4 obręb Krzyki.

WSR.O.MC.7682-7682-38/80/4952/09/10

Zawiadomienie-obwieszczenie stron postępowania w sprawie wydania w dniu 30 września 2010r. decyzji Prezydenta Wrocławia nr WSR.O.MC.7682-36/80/4952/09/10, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ we Wrocławiu wraz z nawierzchnią placu i jej zagospodarowaniem, realizowanego na działkach nr 22/4, 22/5, 16/10, 31/7 oraz częściach dzioałek nr 5/4, 25/4, 30/8, 30/18, 28/7, 37/4, 24, 20, 11/2, AM 27, obręb Stare Miasto, o wniesieniu w dniu 28.10.2010r. i 29.10.2010r. odwołań od ww. decyzji

WSR.O.MK.7682-14/172/8686/09/10

Zawiadomienie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie  budynku   handlowo-usługowego  z  dostosowaniem go do potrzeb zakładu naprawy opon samochodowych oraz handlu, remoncie i przebudowie domu jednorodzinnego, przebudowie budynku  inwentarskiego  oraz  adaptację  jego  funkcji na magazyn zakładu napraw opon przy ul. Stanisławowskiej 63 we Wrocławiu, na dz. nr 35/2  AM-12 obręb Muchobór Wielki.

WSR.E.WA.7682.8049.168-2/10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi publicznej, zlokalizowanej przy ul. Ułańskiej, na części działek nr 38, 39, 40, 41, 43, 44, 50, 54, 55, AM-9, obręb Ołtaszyn we Wrocławiu.

WSR.OK.AP.7682-1/178/7911/10

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków biurowo – usługowo – handlowych wraz z parkingiem wielopoziomowym i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, w tym przebudową odcinka sieci ciepłowniczej, we Wrocławiu przy ul. Swobodnej/Borowskiej, realizowanej na działkach 6/1, 8/1, 9/1, 9/2, 9/3, 20 AM-16, obręb Południe

WSR.O.MC.7682-6/145/6703/10

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi z uzbrojeniem w ul. Bengalskiej i ul. Woskowej we Wrocławiu", realizowanego na działkach nr 153, 104, 59/2, 115, AM 25 oraz dz. nr 11/2, 11/8, 11/7, 11/6, 11/5, 11/4, 40, 20, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, AM 26, obręb Brochów.

WSR.O.AN.7682-1/177/7863/10

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Ks. A. Kordeckiego we Wrocławiu wraz z budową sieci wodociągowej, odwodnieniem, oświetleniem i MTKK

WSR.O.MC.7682-1/170/7394/10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa budynku salonu i serwisu samochodowego BMW i MNI wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonego przy ul. Karkonoskiej 61 we Wrocławiu, realizowanego na działkach nr 14/4, 14/6, 15/2, 16/1, 25, 26, 27/3, 27/4, 30, AM 1, obręb Partynice.  

WSR.O.JM.7682/5781/134-9/10

Zawiadomienie-obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej o konstrukcji stalowej przylegającej do Budynku C14, planowanej do realizacji na terenie działek nr 1/7 i 1/18, AM 3 oraz nr 4/4, AM 4 obręb Grabiszyn, położonych na obszarze Wrocławskiego Parku Przemysłowego przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu

WSR.E.DW.7682/7233/144-2/10

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kolektora deszczowego w łączniku ul. Przyjaźni i Racławickiej we Wrocławiu" Etap I, II, III

WSR.E.EJ.7682/7773/155-3/2010

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS wraz z przebudową torowiska w ul. Glinianej i ul. Borowskiej od ul. Hubskiej do ul. Peronowej we Wrocławiu

WSR.E.MM.7682/4429/52/87-7/10

Zwiadomienie o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego zakładu produkcyjnego Oleofarm s.c. przy ul. Mokronoskiej, na działce nr 2/16, AM-16, obręb Oporów we Wrocławiu

WSR.O.MC.7681-1/3/6783/10

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. "Budowa budynku produkcyjno-magazynowego AD, budynku produkcyjno-magazynowego IATD oraz zespołu zbiorników magazynowych substancji ciekłych na terenie 3M Wrocław Sp. z o. o. przy ulicy Kowalskiej 143 we Wrocławiu", realizowanego na działkach nr 2/5 i 2/3, AM 14, obręb Kowale

WSR.O.MC.7682-8/70/2989/10

Zawiadomienie-obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Tarnogajskiej – Klimasa we Wrocławiu, na działkach nr 117/13, 117/14, 117/15, 117/16, 117/17, 117/18, 117/19, AM 7 oraz 2/17, AM 8, obręb Tarnogaj

WSR.E.NU.7682/6844/150-2/10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. BT34233 WRO_BRUCKNERA, lokalizowanej na działce nr 11/15, AM-24, obręb Kowale, przy ul. Olsztyńskiej 47 we Wrocławiu.

WSR.OG.JN.7682-5/146/7290/10

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydanym w dniu 04.10.2010r. postanowieniu Prezydenta Wrocławia nr WSR.OG.JN.7682-5/146/7290/10 stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi dojazdowej 5KD-D/2 wraz z infrastrukturą do projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 25/3, 26/5 i 28/5 AM-9 obręb Krzyki przy ul. Krzyckiej we Wrocławiu, przewidzianego do realizacji na działkach nr 30/5, 30/14, 28/6, 28/5, 28/4, 26/6, 26/5, 25/4 AM-9 oraz dz. nr 11 AM-10 obręb Krzyki. 

WSR.E.DW.MD.7682/7086/121/74/09

Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 04.10.2010r. znak WSR.E.DW.MD.7682/7086/121/74/09 dotyczącego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu". 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij