Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

WSR.O.MM.7682-12/6/11173/09/10

Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami na działkach nr 4/17, 4/15, 4/13, 4/32, 4/31, 4/29, 4/30 AM-9, obręb Sołtysowice we Wrocławiu.

WSR.E.WA.7682.6170.131-2/10

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanej na działce nr 13, AM-1, obręb Poświętne we Wrocławiu.

WSR.OK.MC.7682-1/145/6703/10

Zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 3.09.2010r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi z uzbrojeniem w ul. Bengalskiej i ul. Woskowej we Wrocławiu.

WSR.O.BD.7682-1/142/1591/10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych (6 kondygnacjami) z budynkami usługowymi (2 kondygnacje) oraz garażami podziemnymi, terenowymi oraz drogami dojazdowymi przy ul. Trzmielowickiej, Ratyńskiej i Wojska Polskiego we Wrocławiu, zlokalizowanego na działkach nr: 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, AM 9, obręb Ratyń oraz w części działki drogowe: dz. nr 45, AM 16, obręb Leśnica (ul. Wojska Polskiego), dz. nr 1 AM 1, obręb Złotniki (ul. Wojska Polskiego), dz. nr 28, AM 14, obręb Leśnica (ul. Trzmielowicka), dz. nr 67/2, AM 4, obręb Ratyń (ul. Trzmielowicka), dz. nr 1, AM 9, obręb Ratyń (ul. Ratyńska).

WSR.OK.AP.7682-9/82/3599/10

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu Handlowo – Usługowego wraz z parkingiem na 310 miejsc parkingowych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego/ ul. Długosza, zlokalizowanego na działce nr 4 AM-18, obręb Karłowice.

WSR.O.MC.7682-28/80/4952/09/10

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ we Wrocławiu wraz z nawierzchnią placu i jej zagospodarowaniem.

WSR.O.MC.7682-5/125/5901/10

Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ulicy Omskiej 1-15 we Wrocławiu, realizowanego na działkach nr 111, 113, 2, AM 18, obręb Zakrzów.

WSR.O.MC.7682-6/117/5135/10

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie nawierzchni docelowej wraz z oświetleniem w ul. Trawowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Zagony do przejazdu kolejowego, realizowanego na działkach nr 7/5, 22, AM 11 oraz 2/34, 3, 203, AM 7, obręb Muchobór Wielki, a także o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

WSR.E.MM.7682/6945/88/140-1/10

Zawiadomienia o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa Inteligentnego Systemu Transportu ITS Wrocław", realizowanego na 181 działkach geodezyjnych na terenie miasta.

WSR.O.JN.7682-10/112/1392/10

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia w dniu 20.08.2010r. nr WSR.O.JN.7682-9/112/1392/10 Prezydenta Wrocławia, stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa układu drogowego w rejonie ul. Parafialnej i ul. Pawiej we Wrocławiu, przewidzianego do realizacji na działkach: dz. nr 21, 22, 43, 64, 66, 68, 23, 24/2, 46, 47/7, 66 AM-5 obręb Ołtaszyn; dz. nr 1, 11, 12/9, 21 AM-4 obręb Ołtaszyn; dz. nr 39, 40, 71/2, 158/1, 158/3, 158/4, 166, 167/1, 167/2, 38/3 AM-1 obręb Wojszyce; dz. nr 13, 14/1, 28 AM-2 obręb Wojszyce; dz. nr 138, 146, 205/6 AM-4 obręb Wojszyce; dz. nr 312, 313, 314, 315, 317, 318, 320, 321, 323, 324 AM-5 obręb Wojszyce; dz. nr 2/10, 3/1, 6, 7, 12, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 22, 31/2, 32, 33/3, 34/14, 34/18, 37/1, 40/1, 44, 45, 49/7, 50, 51, 52, 57/1, 61, 53 AM-6 obręb Wojszyce; dz. nr 17, 19, 20, 46, 92, 113, 18/6 AM-9 obręb Wojszyce; dz. nr 2 AM-10 obręb Wojszyce; dz. nr 1, 2/1, 2/2, 6, 5/2, 6, 7/2, 27, 28, 29, 31, 32, 39, AM-11 obręb Wojszyce; dz. nr 25/2, 26/2, 36, 1/1, 27/1, 27/3 AM-12 obręb Wojszyce

WSR.E.NU.7681.3588/3589/65.4/10

Zawiadomienie  nr WSR.E.NU.7681.3588/3589/65.4/10 z dnia 13.08.2010r. o zakończeniu wznawianego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT_34033 WRO_ŚLĘŻNA_2, lokalizowanej przy ul. Ślężnej 148 we Wrocławiu (działka: 12/9, AM-6, obręb Gaj), zakończonego decyzją ostateczną Prezydenta Wrocławia z dnia 18.12.2009r. nr WSR.E.NU.7681/10735/65-2/09

WSR.O.AN.7682-1/139/6238/10

Zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2010r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie łącznika ul. Krzywoustego z ul. Litewską we Wrocławiu.

WSR.O.MM.MC.7682-7/119/4342/10

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie węzła rozjazdów na ul. Piłsudskiego-Świdnickiej i odcinka torowiska tramwajowego w ul. Piłsudskiego od ul. Świdnickiej do pl. Legionów oraz odcinka torowiska tramwajowego w ul. Podwale od pl. Orląt Lwowskich do pl. Jana Pawła II, a także o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

WSR.O.JM.7682/5781/134-1/10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej o konstrukcji stalowej przylegającej do Budynku C14, planowanej do realizacji na terenie działek nr 1/7 i 1/18, AM 3 oraz nr 4/4, AM 4 obręb Grabiszyn, położonych na obszarze Wrocławskiego Parku Przemysłowego przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu. 

WSR.O.AP.7682-1/131/5730/10

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-usługowego z garażem naziemnym i podziemnym przy ul. Rychtalskiej/Zakładowej we Wrocławiu wraz z budową sieci wodociągowej fi 400 oraz tymczasową drogą pożarową, dz. nr 10/24, 10/38, 10/42, 10/49, 10/50, 13 AM-3, obręb Kleczków - plik do pobrania w formacie .pdf

WSR.E.MD.7682/6248/137-1/2010

Zawiadomienie - obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Wilczej we Wrocławiu". - plik do pobrania w formacie .pdf

WSR.E.MD.DW.7682/7086/121/66/09

Obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2010r. znak  WSR.E.MD.DW.7682/7086/121/66/09 o podaniu do publicznej wiadomości protokołu (z uwzględnionymi uwagami) z otwartej dla społeczeństwa rozprawy administracyjnej. - plik do pobranai w formacie .pdf Protokół - plik do pobrania w formacie .pdf

WSR.O.AN.7682-12/69/2926/09/10

Zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2010r. o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku handlowo-usługowego przy ul. Grabiszyńskiej 238-240 we Wrocławiu, zlokalizowanego na działce nr 4/11, AM-24, obręb Grabiszyn - plik do pobrania w formacie .pdf

WSR.E.WA.7682.6170.132-1/10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanego na działce nr 13, AM-1, obręb Poświetne we Wrocławiu. - plik do pobrania w formacie .pdf

WSR.E.MD.7682/3464/71-3/2010

Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 05.08.2010r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu warsztatów samochodowych mechanicznych, blacharskich, wulkanizacyjnych, diagnostycznych wraz z myjnią samochodową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Krzemienieckiej we Wrocławiu na działce nr 11/1, AM-33, obręb Muchobór Wielki" - plik do pobrania w formacie .pdf

WSR.E.MM.7682/4429/52/87-2/10

Obwieszczenia, zawiadomienia i decyzje WSR  zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa nowego zakładu produkcyjnego Oleofarm S.C. przy ul. Mokronoskiej, działka nr 2/16, AM-16, obręb Oporów we Wrocławiu - plik do pobrania w formacie .pdf

WSR.E.MM.7682/5144/63/109-3/10

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa instalacji do skażania i rozlewania spirytusu oraz innych produktów do opakowań jednostkowych" przy ul. Monopolowej 4 we Wrocławiu, na działce nr 9/13, AM 17, obręb Kowale - plik do pobrania w formacie .pdf

WSR.O.MK.7682-8/68/2304/10

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji nowej zabudowy handlowo-usługowej w postaci budynku pawilonu handlowego wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną w II etapie, przewidzianego do realizacji przy ul. Bardzkiej 1B i 1C, na dz. 3/16, 3/20, 3/21, 3/24, 3/26, AM-2, obręb Gaj - plik do pobrania w formacei .pdf

WSR.O.MC.7682-24/80/4952/09

Zawiadomienie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ we Wrocławiu wraz z nawierzchnią placu i jej zagospodarowaniem, - plik do pobrania w formacei .pdf

WSR.O.MC.7682-23/80/4952/09/10

Zawiadomienie - obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ we Wrocławiu wraz z nawierzchnią placu i jej zagospodarowaniem, o złożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o doprecyzowaniu charakterystyki planowanej inwestycji. - plik do pobrania w formacie .pdf

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij