Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Pomoc publiczna

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

Wydział Zarządzania Należnościami
Sekcja Pomocy Publicznej
ul. Kotlarska 41
I piętro, pok. 114
tel. +48 71 777 75 86, 777 89 41, 777 70 76, 777 89 86, 777 75 40

Zespół pomocy publicznej zajmuje się wspieraniem przedsiębiorstw inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie Wrocławia.

W celu wspierania przedsiębiorczości Miasto oferuje pomoc publiczną w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych

Do zadań Zespołu należy m.in.:

 • tworzenie programów w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez Miasto Wrocław
 • wspieranie prac komórek organizacyjnych Miasta w zakresie udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom,
 • sporządzanie i przekazywanie do odpowiednich organów sprawozdań zbiorczych w zakresie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych,
 • opracowywanie zapytań do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w oparciu o materiały własne Zespołu jak i przedstawione przez komórki organizacyjne Miasta udzielające pomocy publicznej przedsiębiorcom.


Podstawowe informacje o pomocy państwa dla przedsiębiorców w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Pomocą publiczną jest transfer zasobów publicznych, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

 • transfer skutkuje dostarczeniem korzyści ekonomicznej na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, tj. stanowi świadczenie, którego przedsiębiorca nie mógłby uzyskać w normalnych warunkach rynkowych,
 • transfer jest selektywny, tj. uprzywilejowuje niektóre podmioty lub wytwarzanie niektórych dóbr,
 • transfer wpływa na konkurencję, tj. grozi jej zakłóceniem lub faktycznie ją zakłóca,
 • transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.


Do kluczowych aktów prawa UE oraz wytycznych formułowanych przez właściwe w tym zareksie organy UE należą w szczególności:

 1. Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz.Urz. C 209 z 27.07.2013.
 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. L 352/9 z 24.12.2013).
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. L 352/9 z 24.12.2013).
 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. L 379 z 28.12.2006).
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE (Dz.Uurz. L 214 z 09.08.2008).
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz.Urz. L 302 z 01.11.2006)
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
 8. Komunikat Komisji w sprawie kryteriów dotyczących szczegółowej oceny pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych (Dz.Urz. C 223 z 16.09.2009)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij