Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wymiana lub modernizacja urządzeń, instalacji lub pojazdów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Urząd Miejski w latach 2016- 2018 wymienił oprawy oświetleniowe na energooszczędne w następujących budynkach UM:
 • pl Nowy Targ 1-8 korytarz przy pokoju 116, pokój nr 145, 135, 310, 231, 315 135
 • ul. G. Zapolskiej 4, pokój nr 500-505, K1,
 • ul. Sukiennice 10, pokój nr 116

Wymieniono również oprawy oświetlenia zewnętrznego przy następujących obiektach:
 • ul. G Zapolskiej 4,
 • ul. Benedyktyńska 5,

W zakresie wymiany lub modernizacji urządzeń, instalacji lub pojazdów na terenie Miasta Wrocławia w latach 2016 - 2018 realizowano głównie przedsięwzięcia z następującego zakresu:
 • montaż głowic termostatycznych
 • zamiana głowic termostatycznych na głowice inteligentne
 • remontu istniejącego węzła cieplnego i instalacji CO lub wykonanie nowej instalacji CO,
 • wykonanie nowej lub modernizacja istniejącej instalacji wody ciepłej i zimnej
 • wymiana grzejników,
 • wymiana starego sprzętu AGD na nowy o mniejszym zużyciu energii,
 • wymiana żarówek i opraw oświetleniowych na energooszczędne,
 • zastosowanie czujników ruchu w systemie oświetlenia,
 • modernizacja instalacji wentylacji ( tym wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem ciepła) i instalacji klimatyzacji,
 • modernizacja kotłowni gazowej ( w tym np. wymiana kotła gazowego na nowy)
 • remont instalacji elektrycznej , sanitarnej

Przykładowe jednostki, które zrealizowały przedsięwzięcie z ww. zakresu:

1. Placówki oświatowe :
 1. Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Kolista
 2. Szkoła Podstawowa nr 71, ul. Kołłątaja
 3. Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Blacharska
 4. IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Świstackiego
 5. Szkoła Podstawowa nr 84 , ul. Górnickiego 20
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 , ul. Strachocimska 155-157
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Stanisławowska
 8. Przedszkole nr 23, ul. Zwycięska 8a
 9. Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Trwała 17-19
 10. Przedszkole nr 57, ul. Ul. Chorzowska 55
 11. Przedszkole nr 1, ul. Kasprowicza 89a
 12. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Inflancka 13
 13. Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Pawia 3
 14. Przedszkole nr 18, ul. H. Sienkiewicza 85
 15. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 14, ul. Częstochowska
 16. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Zemska 16b

2. Żłobki i jednostki pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej :
 1. Żłobek nr 3, ul. Białowieska 27,
 2. Dom Socjalny, ul. Obornicka 58A,
 3. Wrocławskie Centrum Integracji , ul. Strzegomska 49
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Zemska
 5. Dzienny Dom Pomocy, ul. Karmelkowa 25
 6. Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a
 7. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Lindego 19-21
 8. Dom Socjalny, ul. Obornicka 58A
 9. Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a
 10. Żłobek nr 12, ul. Jugosłowiańska 85a
 11. Żłobek nr 9, ul. Hoene-Wrońskiego 13d
 12. Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ, Podróżnicza 26/28
 13. Budynek administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków, ul. Fabryczna 15
 14. Przychodnia STABŁOWICE – Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ, ul. Stabłowicka 15
 15. Dom Pomocy Społecznej, ul. Kaletnicza 8
 16. Dzienny Dom Pomocy, ul. Komuny Paryskiej 11
 17. Dom Pomocy Społecznej, ul. Karmelkowa 25
 18. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rędzińska 66/68
 19. Dwa Dzienne Domy Pomocy, ul. Semaforowa 5

3. Placówki sportowe i rekreacyjne:
 1. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice, ul. Zwycięska 2
 2. Młodzieżowe Centrum Sportu , al. I.J. Paderewskiego 35
 3. Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN sp. z o.o. (obiekty: pływalnia letnia Orbita przy ulicy Wejherowskiej 34, Hala Orbita przy ulicy Wejherowskiej 34, Centrum Treningowe nr 2 przy ulicy Lubińskiej 53, Centrum Treningowe nr 3 przy ulicy Krajewskiego 2)

4.Placówki kultury:
 1. Klub Muzyki i Literatury, Pl. Gen. T. Kościuszki 10
 2. Klub „Pod kolumnami”, Pl. Św. Macieja 21
 3. Wrocławski Teatr Współczesny , ul. Rzeźnicza 12
 4. Muzeum Miejskie Wrocławia, ul. Sukiennice 14/15 ( obiekty Arsenał , Ratusz, Sukiennice, Muzeum Teatru)
 5. Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8b
 6. Wrocławski Teatr Lalek, pl Teatralny 4


Pozostałe jednostki i spółki miejskie :

5. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., pl. Solny 14 - wymiana oświetlenia na LED w lokalach użytkowych oraz na korytarzach, montaż oświetlenia ledowego na czujniki ruchu na klatce schodowej,

6. Straż Miejska Wrocławia , ul. Gwarna 5/7 – modernizacja oświetlenia,

7. Archiwum Miejskie Wrocławia , ul. Stalowa 62 – wymiana halogenowych źródeł światła na źródła LED,


8. Zarząd Zasobu Komunalnego:
 • budynek przy ul. Św. Elżbiety 3- wymiana centrali telefonicznej z analogowej na światłowodową , wymiana oświetlenia na LED,
 • budynek przy ul. Grabiszyńskiej 257 – modernizacja oświetlenia w budynku biurowym ,


9. Wrocławski Park Technologiczny S.A. – w budynku Omega zastosowano tri generacje – produkcja prądu, ciepła i chłodu w skojarzeniu.

10. Ekosystem sp. z o.o., ul. K. Michalczyka 23 – wymiana oświetlenia na LED w toaletach,

11. Centrum Usług Informatycznych - modyfikacja systemu klimatyzacji precyzyjnej CPD w budynkach przy ulicy Strzegomskiej i Świdnickiej,

12. Centrum Kształcenia ustawicznego, ul. Swobodna 73 – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej ,

13. MPK sp. z o.o., ul. B. Prusa 75-79:

Działania MPK sp. z o.o. mające na celu poprawę efektywności energetycznej w zakresie wymiany lub modernizacja urządzeń, instalacji lub pojazdów w latach 2016 -2018 na terenie Miasta Wrocławia to m. n.:

 1. Wycofanie z ruchu najstarszych autobusów – obniżenie zużycia paliwa, mniejsza emisja - osiągnięty efekt energetyczny 1 267 670 kWh/rok
 2. Wymiana floty pojazdów służbowych na pojazdy z napędem hybrydowym – zmniejszenie zużycia energii - osiągnięty efekt energetyczny 300 kWh/rok
 3. Wymiana transformatorów w stacji prostownikowej – obniżenie strat jałowych i strat transformacji - osiągnięty efekt energetyczny 223 000 kWh/rok
 4. Wymiana transformatorów na zajezdni autobusowej – obniżenie strat jałowych i strat transformacji - osiągnięty efekt energetyczny 39 850 kWh/rok
 5. Wymiana oświetlenia na LED w obiektach spółki – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, koszt : 17 500 zł, osiągnięty efekt energetyczny 16 090 kWh/rok
 6. Wymiana 50 autobusów na niskoemisyjne – obniżenie zużycia paliwa, mniejsza emisja - osiągnięty efekt energetyczny : 865 900 kWh/rok,
 7. Montaż sterowania nagrzewnicami zwrotnic tramwajowych – zajezdnia przy ulicy Kamiennej, obniżenie zużycia energii elektrycznej poprzez automatykę pogodową - osiągnięty efekt energetyczny : 1 076 kWh/rok,Montaż sterowania nagrzewnicami zwrotnic tramwajowych – zajezdnia przy ulicy Powstańców Śląskich, obniżenie zużycia energii elektrycznej poprzez automatykę pogodową - osiągnięty efekt energetyczny : 24 192 kWh/rok,

14. ZDiUM
 • 2016 rok
  Wymieniono 3161 szt. opraw oświetlenia drogowego z istniejących rtęciowych i sodowych na nowoczesne oprawy LEDowe o łącznej mocy 474,15 kW- po modernizacji łączna moc opraw wynosi 189,66 kW (zmniejszono moc o 284,49 Kw) , oszczędność energii elektrycznej po wymianie w skali roku wynosiła 1 137 960 kWh,
 • 2017 rok
  Wymieniono 1371 szt. opraw oświetlenia drogowego z istniejących rtęciowych i sodowych na nowoczesne oprawy LEDowe o łącznej mocy 205,65 kW- po modernizacji łączna moc opraw wynosi 82,26 kW (zmniejszono moc o 123,39 Kw) , oszczędność energii elektrycznej po wymianie w skali roku wynosiła 493 560 kWh,
 • 2018 rok
  Wymieniono 1442 szt. opraw oświetlenia drogowego z istniejących rtęciowych i sodowych na nowoczesne oprawy LEDowe o łącznej mocy 216,30 kW- po modernizacji łączna moc opraw wynosi 86,52 kW (zmniejszono moc o 129,76 Kw) , oszczędność energii elektrycznej po wymianie w skali roku wynosiła 519 120 kWh,


15. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o., ul. Przybyszewskiego 102/104
 • Budynek przy ulicy Kasztelańskiej 15,19,21 – wymieniono 87 lamp oświetlenia klatek schodowych na oprawy LED z czujnikami ruchu - osiągnięty efekt energetyczny 12 000 kWh,
 • Budynek przy ulicy Bytomskiej 1 – wymieniono 58 lamp oświetlenia klatek schodowych na oprawy LED z czujnikami ruchu - osiągnięty efekt energetyczny 9 000 kWh,
 • Budynek przy ulicy Kasztelańskiej 13,17 – wymieniono 81 lamp oświetlenia klatek schodowych na oprawy LED z czujnikami ruchu - osiągnięty efekt energetyczny 12 000 kWh,
 • Budynek przy ulicy Świstackiego 5,7,11,13 – wymieniono 59 lamp oświetlenia klatek schodowych na oprawy LED z czujnikami ruchu - osiągnięty efekt energetyczny 9 000 kWh,
 • Budynek przy ulicy Przybyszewskiego 112,114 – wymieniono 45 lamp oświetlenia klatek schodowych na oprawy LED z czujnikami ruchu - osiągnięty efekt energetyczny 7 000 kWh,

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij