Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Informacje dla osób chętnych do pracy w obwodowych komisjach ds. referendum ogólnokrajowego we Wrocławiu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji ds. referendum ogólnokrajowego, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników podmiotów uprawnionych uczestniczących w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Kandydatami na członków obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego zgłaszanymi przez pełnomocników podmiotów uprawnionych (lub upoważnione przez nich osoby) mogą być tylko osoby uprawnione do udziału w referendum, tj.:

 1. stale zamieszkałe na obszarze Wrocławia tj. zameldowane na pobyt stały we Wrocławiu albo wpisane do rejestru wyborców na swój wniosek i posiadające prawo wybierania;
 2. są obywatelami polskimi;
 3. najpóźniej w dniu referendum ukończyły 18 lat;
 4. nie są pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 5. nie są pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
 6. nie są ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

 1. partia polityczna, która w ostatnich przed referendum wyborach do Sejmu:
  a) samodzielnie tworząc komitet wyborczy, otrzymała, w skali kraju, co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów,
  b) wchodziła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały, w skali kraju, co najmniej 6% ważnie oddanych głosów
 2. klub poselski, klub senatorski oraz klub parlamentarny, które na rok przed dniem ogłoszenia uchwały lub postanowienia o zarządzeniu referendum zrzeszały odpowiednio posłów lub senatorów wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitet wyborczy wyborców, a posłowie lub senatorowie ci stanowili więcej niż połowę składu tych klubów
 3. stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, która spełnia następujące warunki:
  a) została zarejestrowana lub zgłoszona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później niż na rok przed dniem ogłoszenia uchwały lub postanowienia o zarządzeniu referendum,
  b) obszar jej działania obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  c) prowadzi działalność związaną z przedmiotem referendum, a działalność ta mieści się w zakresie jej celów statutowych;
 4. fundacja, która spełnia następujące warunki:
  a) została zarejestrowana lub zgłoszona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później niż na rok przed dniem ogłoszenia uchwały lub postanowienia o zarządzeniu referendum,
  b) prowadzi działalność związaną z przedmiotem referendum, a działalność ta mieści się w zakresie jej celów statutowych;

które najpóźniej w 40 dniu przed dniem referendum, zawiadomiły Państwową Komisję Wyborczą o zamiarze skorzystania z uprawnienia i którym Państwowa Komisja Wyborcza wydała zaświadczenie o przysługiwaniu uprawnienia.


Wykaz wszystkich pełnomocników podmiotów uprawnionych w związku z referendum ogólnokrajowym oraz ich adresy dostępne są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakładce Wybory, referenda i spisy, Referendum ogólnokrajowe 2015, Obwodowe komisje ds. referendum ogólnokrajowego (www.bip.um.wroc.pl), po upływie terminu na zawiadamianie o zamiarze skorzystania z uprawnienia, tj. po dniu 28 lipca 2015 r.

Można być członkiem tylko jednej komisji ds. referendum ogólnokrajowego.

Pełnomocnik podmiotu uprawnionego (lub upoważniona przez niego osoba) może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji ds. referendum ogólnokrajowego. We Wrocławiu utworzonych zostanie 305 obwodów głosowania. Zgłoszeń dokonuje się, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji. Poniżej sugerowany do wykorzystania druk zgłoszenia dla pełnomocników podmiotów uprawnionych.

Termin zgłaszania przez pełnomocników podmiotów uprawnionych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 7 sierpnia 2015 r. piątek, do godz. 15.45.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje od pełnomocników podmiotów uprawnionych (lub osób przez nich upoważnionych) Miejskie Biuro ds. Referendum Ogólnokrajowego we Wrocławiu, p. Elżbieta Kościewska tel. 71 777 7352, (budynek Urzędu, Pl. Nowy Targ 1-8, pok. 116).

Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji ds. referendum następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 4 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników podmiotów uprawnionych (lub upoważnione przez nich osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez Prezydenta Wrocławia spośród pracowników samorządowych gminy, gminnych jednostek organizacyjnych lub pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji ds. referendum ogólnokrajowego liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy podmiotów uprawnionych zostaną o tym poinformowani w odpowiednim czasie.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się spośród osób stale zamieszkałych na obszarze Wrocławia.

Obwodowe komisje ds. referendum ogólnokrajowego powołuje Prezydent Wrocławia, najpóźniej w dniu 17 sierpnia br. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Ponadto należy zauważyć, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij