Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Informacje dla osób chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych we Wrocławiu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, mających zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykaz uprawnionych do zgłaszania pełnomocników wyborczych dostępny będzie na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia na stronie: Informacje dla wyborców, po upływie terminu na zarejestrowanie kandydata na Prezydenta RP, tj. po dniu 26 marca 2015 r.

Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania.

Pełnomocnik wyborczy (lub upoważniona przez niego osoba) może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej. Zgłoszeń dokonuje się na specjalnych drukach, zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (ze zm.). Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 kwietnia 2015 r. (do godz. 15.45).

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje od pełnomocników komitetów wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) Miejskie Biuro Wyborcze we Wrocławiu, p. Elżbieta Kościewska tel. 71 777 7352, (budynek Urzędu, Pl. Nowy Targ 1-8, pok. 116).

Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez Prezydenta Miasta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.
W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez Prezydenta Miasta spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowanie. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o tym poinformowani w odpowiednim czasie.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Wrocławia.

Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Wrocławia tj. zameldowane na pobyt stały we Wrocławiu albo wpisane do rejestru wyborców na swój wniosek. Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze Wrocławia, co potwierdza wpis do rejestru wyborców i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim;
  2. najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;
  3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4. nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
  5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta RP powołuje spośród wyborców Prezydent Wrocławia, najpóźniej w dniu 20 kwietnia br.

Ponadto należy zauważyć, że:

  • samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu,
  • przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających kandydata na Prezydenta RP.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij