Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Posiedzenie nr 48, dnia 14 lutego 2018 r. godz. 15.00

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Porządek obrad
Posiedzenie Komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury nr 48
dnia 14 lutego 2018 r. godz. 15.00
sala 309, Sukiennice 9

I. Przyjęcie porządku posiedzenia.
II. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia
1. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie "Strategii rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 - 2022" – druk nr 1273/18,
2. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wzniesienia we Wrocławiu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego – druk nr 1275/18,
3. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania ulic  we Wrocławiu – druk nr 1304/18
4. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Strategii rozwoju Wrocławia pod nazwą „Strategia Wrocław 2030” - druk nr 1247A/17,
5. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Trzmielowickiej, Ratyńskiej i Wyboistej we Wrocławiu - druk nr 1269/18,
6. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ronda ks. Jerzego Popiełuszki i linii kolejowej nr 292 we Wrocławiu - druk nr 1270/18,
7. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bernardyńskiej, Klemensa Janickiego i Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu - druk nr 1271/18,
8. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Motylkowej i Świt we Wrocławiu - druk nr 1278/18,
9. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Orlej, Bolesława Ulanowskiego, Sokolej i Racławickiej we Wrocławiu - druk nr 1279/18,
10. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Orlej i Racławickiej we Wrocławiu - druk nr 1280/18,
11. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie dworca Wrocław Nadodrze - druk nr 1281/18,
12. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rakietowej we Wrocławiu - druk nr 1282/18,
13. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Żernickiej we Wrocławiu – druk nr 1302/18,
14. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia - druk nr 1294/18,
15. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1295/18,
16. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1296/18,
17. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1297/18,
18. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1298/18,
19. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1299/18,
20. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1300/18,
21. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 1301/18,
22. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia – druk 1228/18.
III. Zaopiniowanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego         
Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości
1. wykaz nr 1/2018 nieruchomości przeznaczonej do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNS-SN.6840.243.2015 z dnia 25.01.2018 r.
2. wykaz nr 2/2018 nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego w trybie zamiany z Politechniką Wrocławską dot. pisma znak WNS-NZ.6823.11.10.2015 z dnia 10.01.2018 r.
3. wykaz nr 3/2018 nieruchomości przeznaczonej do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNS-SN.6840.3.2018 z dnia 25.01.2018 r.
4. wykaz nr 4/2018 przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNS-SN.6840.6.2018, WNS-SN.6840.265.2013 z dnia 25.01.2018 r.
5. wykaz nr 6/2018 nieruchomości przeznaczonej do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNS-SN-V.6840.2009 z dnia 25.01.2018 r.
6. wykaz nr 7/2018 nieruchomości przeznaczonej do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNS-SN.II.6840.7224.2007 z dnia 25.01.2018 r.
7. wykaz nr 9/P/18 wolnego lokalu mieszkalnego, położonego na terenie Wrocławia Stare Miasto, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dot. pisma znak WNS-BSL-LU.I.DM.7121/9/P/18 z dnia 26.01.2018 r.
8. wykaz nr 8/P/18 wolnego lokalu użytkowego, położonego na terenie Wrocławia Stare Miasto, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dot. pisma znak WNS-BSL-LU.I.DM.7121/8/P/18 z dnia 26.01.2018 r.
9. wykaz nr 12/P/18 wolnego lokalu niemieszkalnego, położonego na terenie Wrocławia Śródmieście, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dot. pisma znak WNS-BSL-LU.II.7121/12/P/18 z dnia 26.01.2018 r.
10. wykaz nr 11/P/18 wolnego lokalu mieszkalnego (pustostanu), położonego na terenie Wrocławia Śródmieście, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dot. pisma znak WNS-BSL-LU.AM.P.II.7121/11/2018 z dnia 26.01.2018 r.
11. wykaz nr 10/P/18 wolnego lokalu mieszkalnego, położonego na terenie Wrocławia Krzyki, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dot. pisma znak WNS-BSL-LU.P.III.7121.10/P/2018 z dnia 26.01.2018 r.
12. wykaz nr 2/P/18 wolnego pomieszczenia niestanowiącego samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego na terenie Wrocławia Śródmieście, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali w budynku przy ul. Karola Olszewskiego 77, dot. pisma znak WNS-BSL-LU.II.7121/2/P/18 dnia 26.01.2018 r.
13. wykaz nr 106/P/17 wolnych pomieszczeń położonych na terenie Wrocławia Śródmieście, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali, dot. pisma znak WNS-BSL-LU.II.DM.7121/106/P/17 z dnia 26.01.2018 r.
14. wykaz nr 1/P/18 wolnego lokalu mieszkalnego położonego na terenie Wrocławia Śródmieście, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dot. pisma znak WNS-BSL-LU.II.DM.7121/1/P/18 z dnia 26.01.2018 r.
15. wykaz nr 5/P/18 wolnego lokalu mieszkalnego położonego na terenie Wrocławia Śródmieście, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dot. pisma znak WNS-BSL-LU.II.DM.7121/5/P/18 z dnia 26.01.2018 r.
16. wykaz nr 7/P/18 wolnego lokalu niemieszkalnego, położonego na terenie Wrocławia Krzyki, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dot. pisma znak WNS-BSL-LU.III.DM.7121/7/P/18 z dnia 26.01.2018 r.
17. wykaz nr 3/P/2018 wolnego pomieszczenia położonego na terenie Wrocławia Śródmieście, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali w nieruchomości dot. pisma znak WNS-BSL-LU.II.7121/3/P/2018 z dnia 26.01.2018 r.
Wydział Nieruchomości Komunalnych
1. wykaz nr 1/2018 nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNK-E.6845.153.2017 z dnia 26.01.2018 r.
2. wykaz nr 2/2018 nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNK-UPN.6840.67.2017 z dnia 26.01.2018 r.,
3. wykaz nr 3/2018 nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNK-UPN.6840.60.2017 z dnia 26.01.2018 r.,
4. wykaz nr 4/2018 nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNK-UPN.6845.6.2017 z dnia 26.01.2018 r.,
5. wykaz nr 5/2018 nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNK-UPN.6841.6.2017.BM z dnia 26.01.2018 r.,
6. wykaz nr 6/2018 nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNK-UPN.6840.31.2015.BM z dnia 26.01.2018 r.,
7. wykaz nr 7/2018 nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNK-UPN.6840.48.2016 z dnia 26.01.2018 r.,
8. wykaz nr 8/2018 nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNK-UPN.6840.48.2016 z dnia 26.01.2018 r.,
9. wykaz nr 9/2018 nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNK-UPN.6841.3.2017 z dnia 26.01.2018 r.,
10. wykaz nr 10/2018 nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNK-RK.6841.1.2017 z dnia 26.01.2018 r.,
11. wykaz nr 11/2018 nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNK-RK.6840.5.2016 z dnia 26.01.2018 r.,
12. wykaz nr 12/2018 nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNK-RK.6840.3.2016 z dnia 26.01.2016 r.,
13. wykaz nr 13/2018 nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNK-RK.6840.3.2017 z dnia 26.01.2018 r.,
14. wykaz nr 14/2018 nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNK-RK.6840.3.2017 z dnia 26.01.2018 r.,
15. wykaz nr 15/2018 nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego dot. pisma znak WNK-UPN.6840.54.2017 z dnia 2.02.2018 r.
Zarząd Zasobu Komunalnego
1. wykaz nr WU/1/18 garaż przeznaczony do oddania w najem w trybie nieograniczonego przetargu ustnego dot. pisma znak ZZK-WU-JB/4002/198/18 z dnia 30.01.2018 r.
2. wykaz nr WU/3/18 garaż przeznaczony do oddania w najem w trybie nieograniczonego przetargu ustnego dot. pisma znak ZZK-WU-JB/4002/198/18 z dnia 30.01.2018 r.
3. wykaz nr WU/4/18 lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem w trybie nieograniczonego przetargu ustnego dot. pisma znak ZZK-WU-JB/4002/198/18 z dnia 30.01.2018 r.
4. wykaz nr WU/5/18 lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem w trybie nieograniczonego przetargu ustnego dot. pisma znak ZZK-WU-JB/4002/208/18 z dnia 31.01.2018 r.
IV. Sprawy bieżące.
V. Odpowiedzi na wnioski.
VI. Pisma do wiadomości.
VII. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij