Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XVIII dnia 26 listopada 2015 r., godz. 12:00

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Porządek obrad
 Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XVIII
26 listopada 2015 roku, godz. 12:00
w sali 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu

I.    Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II.    Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III.    Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:


1.    Budżetu Miasta na 2016 rok – druk nr 376/15

I czytanie

1)    przedstawienie przez Prezydenta Wrocławia projektu uchwały budżetowej

- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban

2)    przedstawienie stanowisk klubów
3)    dyskusja

Projekt uchwały


2.    Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 377/15

I czytanie

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia

- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały


3.    Zmieniająca uchwałę Nr V/17/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok – druk nr 387/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


4.    Zmieniająca uchwałę nr V/18/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 388/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Wynik głosowania


5.    Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Wrocławia za 2015 rok – druk nr 365/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


6.    Wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 380/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


7.    Wzorów formularzy w podatku od nieruchomości – druk nr 381/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


8.    Wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 382/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


9.    Wzorów formularzy w podatku leśnym – druk nr 383/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


10.    Wzorów formularzy w podatku rolnym – druk nr 384/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
 Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,  Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


11.    Opłaty targowej – druk nr 385/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


12.    Formatu elektronicznego, warunków i trybu składania informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 386/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,  Komisja      Infrastruktury  Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


13.    Wskazania Wrocławia jako miejscowości spełniającej warunki do pobierania opłaty miejscowej – druk nr 390/15 -           punkt wycofany z porządku obrad

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta- Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


14.    Wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności, inkasentów i wynagradzania za inkaso – druk nr 391/15 - punkt wycofany z porządku obrad

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Wynik głosowania


15.    Przyjęcia projektu zmian Statutu Wrocławia – druk nr 301A/15

II czytanie

- wnioskodawca - Klub Radnych Rafała Dutkiewicza z Platformą Obywatelską
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Bohdan Aniszczyk
- opiniują - Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa

Projekt uchwały

Wynik głosowania

Wynik głosowania

Wynik głosowania


16.    Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu – druk nr 351/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej             i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej

Projekt uchwały

Wynik głosowania


17.    Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu – druk nr 352/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej              i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej

Projekt uchwały

Wynik głosowania


18.    Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu – druk nr 353/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej          i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej

Projekt uchwały

Wynik głosowania


19.    Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu – druk nr 354/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej             i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej

Projekt uchwały

Wynik głosowania


20.    Zmiany uchwały nr LIV/1567/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrocławiu
– druk nr 393/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Marzena Horbaczewska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Wynik głosowania


21.    Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/657/12 Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie upoważnienia Zarządu Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku – druk nr 392/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Prezes Spółki Ekosystem Sp. z o.o. - Bartosz Małysa
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony  Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej              i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały

Wynik głosowania


22.    Wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych – druk nr 350/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- Stanisław Kosiarczyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji    i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


23.    „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Wrocławia” – druk nr 374/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa - Andrzej Wąsik
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej             i Gospodarki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Wynik głosowania


24.    Zmieniająca uchwałę nr XXXV/781/12 Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Wrocławia – druk nr 364/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej                i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


25.    Dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom
i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
– druk nr 361/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6j

Załącznik 7

Załącznik 8

Wynik głosowania


26.    „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia
na rok 2016” – druk nr 360/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Praworządności
i Bezpieczeństwa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Załącznik

Wynik głosowania


27.    Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok – druk nr 358/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Wynik głosowania


28.    Likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 28 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Maślickiej 8a/23 – druk nr 357/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych,          Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Wynik głosowania


29.    Likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w celu utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławskie Centrum Integracji – druk nr 359/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Wynik głosowania


30.    Podziału instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Wrocławski Dom Literatury
– druk nr 363/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


31.    Nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu

– druk nr 362/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


32.    Zmieniająca uchwałę Nr XXII/1906/04 Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej
- druk nr 356/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


33.    Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szybowcowej, Na Ostatnim Groszu,
Płk. Bolesława Orlińskiego i Eugeniusza Horbaczewskiego we Wrocławiu
– druk nr 378/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


34.    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek o numerach 266/2 i 276/11 AM-11 obręb Stabłowice
we Wrocławiu – druk nr 366/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


35.    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie południowego odcinka ulicy Borowskiej we Wrocławiu
– druk nr 367/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


36.    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Grodzkiej, Szewskiej i Aleksandra hr. Fredry we Wrocławiu
– druk nr 294A/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


37.    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Skwierzyńskiej i Jęczmiennej we Wrocławiu
– druk nr 369/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


38.    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie nieruchomości położonej przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu
– druk nr 370/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


39.    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Strzegomskiej i Jaworskiej oraz linii kolejowej
we Wrocławiu – druk nr 371/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


40.    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Redyckiej i Lekcyjnej we Wrocławiu – druk nr 372/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


41.    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie ulic Grabiszyńskiej i Inżynierskiej we Wrocławiu
– druk nr 373/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


42.    Zmieniająca uchwałę nr VII/96/15 Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
- druk nr 375/15

- wnioskodawca - Komisji Rewizyjnej
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Tomasz Hanczarek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rewizyjna

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


43.    Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Ołtaszyn Henryka Wąsika – druk nr 389/15

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Wynik głosowania


44.    Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Brochów Andrzeja Grębli – druk nr 341/15

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Wynik głosowania


45.    Konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli – druk nr 342/15

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Załącznik

Wynik głosowania


46.    Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jagodno II we Wrocławiu – druk nr 343/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


47.    Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Koszykarskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu
– druk nr 355/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


48.    Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania alei Dębowej i ulicy Ślężnej
we Wrocławiu – druk nr 379/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


49.    Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 349/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,  Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


50.    Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 345/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


51.    Rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia
– druk nr 346/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


52.    Rozpatrzenia skargi na Prezesa Spółki EKOSYSTEM – druk nr 347/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


53.    Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
– druk nr 348/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


54.    Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 we Wrocławiu – druk nr 344/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


IV.    Przyjęcie protokołu sesji  XVII/15.
V.    Interpelacje i zapytania.
VI.    Wolne wnioski i oświadczenia.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij