Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XIII dnia 9 lipca 2015 r., godz. 12:00

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Porządek obrad
Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XIII
9 lipca 2015, godz. 12:00
Sala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu

I Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:


1. Zmieniająca uchwałę Nr V/17/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok - druk nr 266/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują: Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały (0,71 MB)
Uzasadnienie (0,14 MB)


2. Zmieniająca uchwałę nr V/18/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 267/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują: Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały (0,03 MB)
Uzasadnienie (0,03 MB)
Załącznik 1 (0,17 MB)
Załącznik 2 (0,08 MB)
Załącznik 3 (0,08 MB)


3. Zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia – druk nr 268/15 I czytanie

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały (0,18 MB)
Uzasadnienie (0,02 MB)


4. Przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Wrocławia – druk nr 259/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa

Projekt uchwały (0,23 MB)


5. Zmieniająca uchwałę nr XXXVI/813/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - druk nr 260/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały (0,26 MB)
Uzasadnienie (0,06 MB)


6. Utworzenia na terenie Wrocławia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. – druk nr 261/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały (0,17 MB)
Uzasadnienie (0,03 MB)


7. Utworzenia na terenie Wrocławia odrębnych obwodów głosowania w referendum lokalnym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. – druk nr 262/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały (0,17 MB)
Uzasadnienie (0,03 MB)


8. Powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum – druk nr 264/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa

Projekt uchwały (0,03 MB)


9. Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej – druk nr 258/15 I czytanie

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują: Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały (0,03 MB)
Załącznik (6,8 MB)


10. Uchylająca uchwałę Nr VIII/117/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego – druk nr 257/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują: Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały (0,03 MB)


11. Wyrażenia zgody na objęcie granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Wrocław - druk nr 250/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Prezes Zarządu WCB EIT - Jerzy Langer
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Projekt uchwały (0,02 MB)
Załącznik (4,65 MB)


12. Zmieniająca uchwałę Nr LXII/1582/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – druk nr 256/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały (0,04 MB)


13. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zbyciu lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr (...) przy ul. Stanisława Dubois we Wrocławiu – druk nr 251/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują: Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały


14. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr (...) przy ul. Myśliwskiej we Wrocławiu – druk nr 252/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują: Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały


15. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr (...) przy ul. Nasturcjowej we Wrocławiu – druk nr 253/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują: Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały


16. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr (...) przy ul. Henryka Brodatego we Wrocławiu – druk nr 254/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują: Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały


17. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr (...) przy ul. Józefa Lompy we Wrocławiu – druk nr 255/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują: Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały


18. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jerzmanowskiej i Osinieckiej we Wrocławiu – druk nr 237/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (0,03 MB)
Uzasadnienie (0,03 MB)
Załącznik (0,55 MB)


19. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Józefa Chełmońskiego we Wrocławiu – druk nr 238/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (0,02 MB)
Uzasadnienie (0,02 MB)
Załącznik (0,52 MB)


20. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Deszczowej we Wrocławiu – druk nr 239/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (0,02 MB)
Uzasadnienie (0,02 MB)
Załącznik (7,09 MB)


21. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polarnej we Wrocławiu – druk nr 240/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (0,02 MB)
Uzasadnienie (0,02 MB)
Załącznik (0,49 MB)


22. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Mariana Morelowskiego, Karmelkowej i Jerzego Kowalskiego we Wrocławiu – druk nr 241/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (4,6 MB)


23. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lotniczej, Jerzego Bajana i Szybowcowej we Wrocławiu – druk nr 242/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (0,5 MB)
Uzasadnienie (0,02 MB)


24. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Rogowskiej i Żernickiej we Wrocławiu – druk nr 243/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (15,39 MB)
Uzasadnienie (0,07 MB)
Załącznik (14,94 MB)


25. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Karola Skibińskiego i Krakowskiej we Wrocławiu – druk nr 244/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (9,26 MB)
Uzasadnienie (0,04 MB)
Załącznik (8,83 MB)


26. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Karmelkowej i Giełdowej we Wrocławiu – druk nr 245/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (4,83 MB)
Uzasadnienie (0,04 MB)
Załącznik (4,36 MB)


27. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Na Niskich Łąkach i Żabiej Ścieżki we Wrocławiu – druk nr 246/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (3,52 MB)
Uzasadnienie (0,03 MB)
Załącznik (3,15 MB)


28. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ulicy Adama Mickiewicza 40 we Wrocławiu – druk nr 247/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (2,74 MB)
Uzasadnienie (0,04 MB)
Załącznik (2,36 MB)


29. Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr 248/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały (0,71 MB)
Uzasadnienie (0,06 MB)


30. Nadania nazwy skwerom na terenie Wrocławia – druk nr 249/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały (0,45 MB)
Uzasadnienie (0,04 MB)


31. Wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – druk nr 265A/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa

Projekt uchwały (0,03 MB)


32. Ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 274/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa

33. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 263/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,01 MB)


34. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 272/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)


35. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego – druk nr 271/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)


36. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dziecięcy Dom” – druk nr 273/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)


37. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego – druk nr 236/15 II czytanie

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)


IV Dyskusja i głosowanie nad projektem stanowiska w sprawie modernizacji linii kolejowych na Dolnym Śląsku – druk nr 270/15

- wnioskodawca: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- referuje: Przewodniczący Komisji Komunikacji i Ochrony Środowiska - Jan Chmielewski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Projekt stanowiska (0,01 MB)

V Interpelacje i zapytania.

VI Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij