Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Komunikat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Treść

W nawiązaniu do pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 stycznia 2019 roku o sygnaturze BZ.6333.1.2019.RW dotyczącego kontroli budynków zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz obiektów wielkopowierzchniowych pod kątem zagrożenia przeciążeniem ich konstrukcji przez zalegający śnieg na dachu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia przypomina o zagrożeniach jakie występują w okresie zimowym oraz obowiązkach użytkowników, właścicieli i zarządców obiektów budowlach w zakresie bezpieczeństwa.

Zjawiska meteorologiczne występujące w okresie zimowym takie jak niskie temperatury, gołoledź, oblodzenia a przede wszystkim intensywne i długotrwałe opady śniegu mogą stanowić zagrożenie dla obiektów budowlanych a zawłaszcza wielkopowierzchniowych oraz osób przebywających w ich wnętrzach i najbliższym otoczeniu.

Do obowiązków właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego zgodnie z art. 61 ust. 2 Ustawy z dnia 7 Lipca 1997 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245) należy zapewnienie, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Właściciel nieruchomości ma również obowiązek zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1454, 1629) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Środki jakie można użyć do posypywania i polewania chodnika w celu usunięci lodu i śniegu zawarte są w rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. poz. 1960).

W związku z wymienionymi obowiązkami użytkowników, zarządców i właścicieli nieruchomości prosimy o systematyczne i szybkie usuwanie zalegającego śniegu oraz sopli lodowych z dachów, szybkie usuwanie lodu i śniegu z chodników oraz wzmożoną kontrolę stanu technicznego obiektu w okresie zimowym. W przypadku braku możliwości wykonania powyższych obowiązków przez zarządcę lub właściciela nieruchomości, wynikających z nieposiadania wyspecjalizowanych pracowników lub ich niewystarczającej ilości, należy się zwrócić do firm i podmiotów specjalizujących się w przedmiotowym zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku problemów z pozyskaniem informacji o firmach świadczących tego rodzaju prace oraz w związku z dużym zagrożeniem spowodowanym zalegającym śniegiem na dachach, zarządcy i właściciele nieruchomości mogą zwrócić się telefoniczne do Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który dysponuje w swojej bazie danych informacjami o podmiotach działając w danym obszarze specjalizacji. W celu pozyskania informacji prosimy o kontakt z Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 71 77 02 222.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij