Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych Skarbu Państwa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Treść

Z dniem 1 stycznia 2019 r. właściciele mieszkań w blokach oraz domów jednorodzinnych stojących na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, uwłaszczyli się z mocy prawa.

Poniższa informacja ma na celu przybliżenie zasad przyjętych przez ustawodawcę.

5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 wskazanej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – tj.:

  • budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;
  • budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne);
  • budynkami, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Potwierdzenie przekształcenia – z urzędu
Potwierdzeniem faktu przekształcenia będzie zaświadczenie wydane przez Prezydenta Wrocławia z urzędu w ciągu 12 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2019 r. Zaświadczenia będą wydawane sukcesywnie.

Potwierdzenie przekształcenia – na wniosek
Właściciel może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. W tym przypadku należy wraz z wnioskiem wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł. Termin na wydanie zaświadczenia na wniosek wynosi, co do zasady, 4 miesiące od dnia otrzymania wniosku.

Czy zaświadczenie należy złożyć do sądu/ewidencji gruntów?
Nie. Zaświadczenia są z urzędu przekazywane zarówno do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych, jak i do Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego.

Opłaty
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jest odpłatne. Nie rodzi to jednak za sobą żadnych nowych skutków finansowych poza tymi, które ponosili państwo do tej pory.
Roczna opłata przekształceniowa odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywałaby w 2019 r. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29.02.2020 r., a pozostałe opłaty w terminie 31 marca każdego roku, począwszy od 2020 r.
Opłatę wnosi się przez okres 20 lat.
Całą opłatę można też wpłacić jednorazowo – płatność "z góry".

Bonifikata
W przypadku wniesienia opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa jednorazowo, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata. Wysokość bonifikaty wynosi 90%.
Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej należy zgłosić na piśmie, po otrzymaniu zaświadczenia.

Całkowita spłata
Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

A co, jeżeli mam wszczęte postępowanie na podstawie „starej” ustawy o przekształceniu?
Postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, [...], wszczęte na podstawie ustawy [z 2005 r.] i niezakończone decyzją ostateczną do dnia 31 grudnia 2018 r., umarza się, jeżeli użytkownik wieczysty lub współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę, nie złożą do dnia 31 marca 2019 r. [...] oświadczenia o zamiarze prowadzenia dalszego postępowania na podstawie [dotychczasowych przepisów].

Wobec powyższego, każdy kto chce aby jego nieruchomość została przekształcona na podstawie ustawy z 2005r. powinien złożyć, w terminie do 31 marca 2019 r., oświadczenie, w którym wyrazi wolę kontynuacji prowadzenia postępowania na podstawie dotychczasowej podstawy prawnej, tj. ustawy z 29 lipca 2005 r. Warunkiem dalszego prowadzenia takiego postępowania jest złożenie oświadczeń przez taką ilość współużytkowników, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Brak takiego oświadczenia będzie podstawą do umorzenia postępowania i do wydania z urzędu zaświadczenia o przekształceniu z mocy prawa w trybie nowych przepisów, tj. ustawy z 20 lipca 2018 r.

Inne formularze i wzory dokumentów dostępne na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:
https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/#Wzory%20dokument%C3%B3w

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij