Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Sekretariat/Kancelaria 
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
III piętro, pok. 311
tel. +48 71 777 75 76
faks +48 71 777 75 77
e-mail: wsp@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Agnieszka Cybulska-Małycha
Zastępca Dyrektora Wydziału: Monika Drobyszewska


Struktura

 • Dział Regulacji Stanów Prawnych
  Kierownik: Jolanta Stańczyk
  III piętro, pok. 317
  tel. +48 71 777 92 76
  • III piętro, pok. 316
   +48 71 777 92 60
  • III piętro, pok. 314
   tel. +48 71 777 92 59
  • II piętro, pok. 260
   tel. +48 71 777 85 91, 777 92 63, 777 92 57


 • Zespół Zarządzania Zasobem
  III piętro, pok. 316
  tel. +48 71 777 73 46, 777 93 47
 • III piętro, pok. 315
  tel. +48 71 777 93 11, 777 91 97, 777 70 53, 777 92 64

 

 • Dział Opłat za Użytkowanie Wieczyste
  Kierownik: Agnieszka Maj
  III piętro, pok. 318 
  tel. +48 71 777  93 38
  • obręby Stare Miasto, Śródmieście
   III piętro, pok. 327,
   tel. +48 71 777 92 65
  • obręb Krzyki
   III piętro, pok. 327,
   tel. +48 71 777 92 58
  • obręb Fabryczna
   III piętro, pok. 326,
   tel. +48 71 777 82 33
  • obręb Psie Pole
   III piętro, pok. 326,
   tel. +48 71 777 81 68
  • nieruchomości wielolokalowe - obręb Krzyki
   III piętro, pok. 327,
   tel. +48 71 777 85 19
  • nieruchomości wielolokalowe - pozostałe obręby
   III piętro, pok. 326,
   tel. +48 71 777 84 69

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa realizuje zadania w zakresie:

 1. spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi ustawowo Prezydentowi, w szczególności:
  a) zbywania nieruchomości i nabywania nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa,
  b) dokumentowania, regulacji stanów prawnych nieruchomości i ustanawiania oraz zmiany tytułów prawnych do nieruchomości, w tym prowadzenia spraw dotyczących roszczeń o ustanowienie lub zmianę tytułu prawnego do nieruchomości,
  c) prowadzenia postępowań w sprawach trwałego zarządu,
  d) prowadzenia spraw użytkowania wieczystego w tym aktualizacji i naliczania opłat z tego tytułu,
  e) naliczania opłat za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego,
  f) prowadzenia postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  g) składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
  h) ustanawiania lub zmiany tytułów prawnych w trybie przepisów szczególnych,
  i) powierzania czynności zarządzania nieruchomościami licencjonowanym zarządcom,
  j) prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 2. prowadzenia postępowań w sprawach wywłaszczeń, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz związanych z tym odszkodowań, ustalania wysokości odszkodowań za drogi powstałe w wyniku podziału nieruchomości, wydawanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości oraz wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości;
 3. uzgadniania i udziału w ustalaniu wysokości odszkodowań za grunty, które w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły na własność Skarbu Państwa pod drogi krajowe;
 4. prowadzenia rejestrów, ewidencji dotyczących nieruchomości wchodzących w skład zasobu oraz oddanych użytkowanie wieczyste;
 5. współpracy z pełnomocnikami prowadzącymi postępowania sądowe dotyczące zadań Wydziału;
 6. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.


Dział Opłat za Użytkowanie Wieczyste realizuje zadania z zakresu:

 1. naliczania wysokości opłat rocznych za użytkowanie i współużytkowanie wieczyste gruntów, na podstawie otrzymanych aktów notarialnych, zawiadomień z ksiąg wieczystych i innych dokumentów,
 2. przyjmowania zgłoszeń użytkowników wieczystych dotyczących zmiany adresu zamieszkania lub doręczania korespondencji,
 3. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 4. zmian wysokości stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 5. monitorowania sposobu korzystania z nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym.

Dział Regulacji Stanów Prawnych realizuje zadania z zakresu:

 1. postępowań administracyjnych o wydanie decyzji  w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
 2. postępowań administracyjnych o wydanie decyzji  o ustalenie odszkodowania z tytułu utraty prawa własności, użytkowania wieczystego, wygaśnięcia innych praw ustanowionych na nieruchomości w trybie przepisów szczególnych
 3. postępowań administracyjnych  o wydanie decyzji z urzędu / na wniosek   w sprawach trwałego zarządu: ustanowienie / wygaszenie/ przeniesienie między jednostkami organizacyjnymi Skarbu Państwa / aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu / udzielanie bonifikat od opłat ,
 4. wykonywania nadzoru właścicielskiego nad prawidłowością wykonywania trwałego zarządu , wyrażanie zgód właścicielskich na najem, dzierżawę, użyczenie części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie,
 5. prowadzenia postępowań administracyjnych o wydanie decyzji   w sprawach dotyczących wywłaszczenia, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
 6. postępowań administracyjnych  o wydanie decyzji w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
 7. postępowań administracyjnych  o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości urządzeń infrastruktury służącej realizacji celów publicznych,
 8. postępowań administracyjnych  o wydanie decyzji o wydanie decyzji z urzędu albo na wniosek zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania konserwacji, remontu, usunięcia awarii;  decyzji zezwalającej na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej i zagrożenia powstaniem szkody,
 9. postępowań administracyjnych  w sprawie zwrotu własności gruntu pod budynkami znajdującymi się na działce wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu,
 10. nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, przeprowadzania wizji w terenie, przeprowadzania rozpraw administracyjnych,  regulacji wpisów w KW
 11. zlecanie oraz analiza operatów szacunkowych niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia w prowadzonych postępowaniach,
 12. wydawanie zaświadczeń na podstawie art. 217 kpa

 

Zespół Zarządzania Zasobem realizuje zadania z zakresu:

 1. zbywania nieruchomości i nabywania nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa,
 2. dokumentowania, regulacji stanów prawnych nieruchomości i ustanawiania oraz zmiany tytułów prawnych do nieruchomości, w tym prowadzenia spraw dotyczących roszczeń o ustanowienie lub zmianę tytułu prawnego do nieruchomości,
 3. naliczania opłat za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego
 1. ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
 2. ustanawiania lub zmiany tytułów prawnych w trybie przepisów  szczególnych,
 3. powierzania czynności zarządzania nieruchomościami licencjonowanym zarządcom,
 4. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w  zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
 5. ustanawiania służebności przesyłu,
 6. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 7. uzgadniania i udziału w ustalaniu wysokości odszkodowań za grunty, które w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły na własność Skarbu Państwa pod drogi krajowe


Uwaga!
W zakresie tych z powyższych zadań, które obejmują w swoich ramach tytuły zobowiązaniowe dotyczące obszaru cywilonprawnych tytułów czasowych, istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

Aby otrzymać fakturę drogą elektroniczną należy wypełnić i dostarczyć do Wydziału Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego Wrocławia stosowne oświadczenie i wygenerować dokument .pdf.
Wygenerowany dokument .pdf można wydrukować, podpisać i dostarczyć do Wydziału osobiście bądź pocztą tradycyjną lub podpisać podpisem elektronicznym i wysłać drogą elektroniczną wykorzystując funkcjonalność dostępną na stronie  eFakturowanie.Procedury realizowane przez Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa dostępne są w zakładce Poradnik Klienta


Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij