Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wydział Finansowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Sekretariat
50-107 Wrocław
Sukiennice 10
II piętro,
pok. 216
tel. +48 71 777 83 45
faks +48 71 777 80 29
e-mail: wfn@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Magdalena Komers
Zastępca Dyrektora Wydziału: Krzysztof Woda


Struktura

 • Dział Umów i Rejestracji Zobowiązań
  Kierownik Działu: Barbara Szałęga
  III piętro, pok. 307
  tel. +48 71 777 88 24
  • Centralny Rejestr Zobowiązań
   III piętro, pok. 304, 305, 306
   tel. +48 71 777 83 58, 777 80 74
   tel. +48 71 777 75 10, 777 80 76

 • Dział Planowania
  Kierownik Działu: Katarzyna Urbańczyk-Maniowska
  IV piętro, pok. 402
  tel. +48 71 777 70 68

 • Dział Budżetu
  Kierownik Działu: Elżbieta Jałoszyńska
  II piętro,  pok. 213
  tel. +48  71 777 93 68

 • Dział Centralnej Obsługi Finansowej
  Kierownik Działu: Anna Skóra
  I piętro, pok. 108A
  tel. +48 71 777 81 71

 • Zespół Programów Finansowych
  Koordynator Programu: Małgorzata Domańska
  III piętro, pok. 316
  tel. +48 71 777 81 79

 • Sekcja ds Inwentaryzacji Majątku
  Koordynator: Grażyna Czerniewska
  tel. +48 777 73 71

Wydział Finansowy realizuje zadania z zakresu:

 1. pracowania założeń dotyczących budżetu Miasta i strategii finansowej Miasta;
 2. opracowywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta;
 3. współpracy z bankami oraz instytucjami finansowymi, firmami konsultingowymi i audytorami;
 4. pozyskiwania dla Miasta źródeł finansowania krajowych zagranicznych z wyłączeniem funduszy unijnych;
 5. przygotowania i prowadzenia postępowań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych związanych z prowadzeniem bankowej obsługi budżetu Miasta, a także pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w budżecie Miasta;
 6. analizy możliwości udzielenia przez Miasto poręczeń i gwarancji;
 7. opracowywania analiz, w tym symulacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta, niezbędnych do zarządzania finansami Miasta, zadłużeniem oraz płynnością;
 8. identyfikowania i analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń związanych z otoczeniem, w którym funkcjonuje Miasto, mających wpływ na realizowaną strategię finansową;
 9. monitorowania i analizy warunków społeczno-ekonomicznych, kondycji gospodarki krajowej i regionalnej oraz projekcja założeń makroekonomicznych w perspektywie krótkoterminowej, średnioterminowej i wieloletniej;
 10. sporządzania informacji związanych z budżetem Miasta i jego realizacją oraz z gospodarką finansową prowadzoną przez Miasto, wymaganych przez organy kontrolne oraz inne instytucje zewnętrzne;
 11. sporządzania prognoz ekonomiczno-finansowych oraz raportów dotyczących realizowania strategii finansowej Miasta dla instytucji finansowych oraz podmiotów współpracujących z Miastem;
 12. przygotowania projektów uchwał i zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową i plan finansowy Miasta oraz wieloletnią prognozę finansową Miasta;
 13. przyjmowania, badania prawidłowości i analizowania pism, wniosków i innych materiałów dotyczących budżetu Miasta i jego zmian, w tym w układzie zadaniowym;
 14. opracowywania materiałów, analiz i zestawień porównawczych budżetu, jego zmian, bieżącej realizacji i wykonań za lata ubiegłe oraz opracowywania przewidywanego wykonania budżetu Miasta;
 15. opracowania i aktualizacji harmonogramu dochodów i wydatków budżetu;
 16. analizy kontrolingowej obejmującej koszty funkcjonowania komórek organizacyjnych Urzędu;
 17. prowadzenia Centralnego Rejestru Zobowiązań;
 18. pozyskiwania środków finansowych w formie finansowania pozabudżetowego;
 19. obsługi finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz przekazywania środków finansowych z budżetu Miasta na realizację umów dotacyjnych, obsługi zaciąganych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych emitowanych przez Miasto;
 20. dokonywania płatności na rzecz kontrahentów Miasta;
 21. prowadzenia ewidencji poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, stanowiących zabezpieczenie umów;
 22. prowadzenia ewidencji papierów wartościowych: akcji, weksli, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych obcych;
 23. obsługi kasowej w zakresie rozliczeń z pracownikami z tytułu: delegacji zagranicznych i krajowych, zatwierdzonych zaliczek, wypłat wynagrodzeń pracowników, wypłat z funduszu socjalnego, z tytułu przyznanych stypendiów, faktur gotówkowych innych;
 24. prowadzenia rejestru zobowiązań wekslowych Miasta: własnych i obcych;
 25. prowadzenia całości prac związanych z procesem inwentaryzacji składników majątku będącego na stanie księgowym Urzędu, w tym koordynacja przeprowadzania spisu majątku, prowadzenia niezbędnej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz bieżąca współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

Procedury realizowane przez Wydział Finansowy dostępne są w zakładce Poradnik Klienta


Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Przyjmowanie oraz wydawanie dokumentów do rejestracji w CRZ
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:00

Realizacja płatności
Od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:45 do 14:00

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij