Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wydział Księgowości

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Sekretariat
50-107 Wrocław
Sukiennice 10
II piętro, pok. 206
tel.+48 71 777 82 60
faks +48 71 777 84 75
e-mail: wks@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Magdalena Bulik-Nowińska
Zastępca Dyrektora: Iwona Bobowska
Zastępca Dyrektora: Katarzyna Sawina


Struktura:

 • Dział Księgowości Urzędu
  Kierownik: Ewa Wronowska 
  I piętro, pok. 114
  tel. +48 71 777 82 31 

 • Dział Księgowości Budżetu
  Kierownik: Katarzyna Mazurek
  III piętro, pok. 315
  tel. +48 71 777 83 68

 • Dział ds. Rozliczeń Podatku VAT
  Kierownik: Agnieszka Januszkiewicz
  parter, pok. 2
  tel. +48 71 777 82 98

 • Dział Sprawozdawczości Budżetowej
  Kierownik: Renata Arendarska 
  III piętro, pok. 308
  tel. +48 71 777 83 71

 • Dział Księgowości Środków Trwałych
  Kierownik: Marzena Krężlak
  II piętro, pok. 209
  tel. +48 71 777 83 62

 • Dział Księgowości Dochodów
  Kierownik: Monika Szostak
  parter, pok. 3b
  tel. +48 71 777 81 51

  • Dochody z dzierżawy
   - osoby fizyczne, osoby prawne
   tel. + 48 71 777 88 74
  • Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego
   tel. + 48 71 777 82 37
  • Dochody z tytułu:
   - renty planistycznej
   - zwrotu otrzymanego odszkodowania w związku ze zwrotem nieruchomości (wywłaszczenie)
   - opłaty adiacenckiej
   - dodatkowej opłaty rocznej za niezabudowanie gruntu w wyznaczonym terminie
   tel. + 48 71 777 81 37
  • Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   tel. + 48 71 777 81 65
  • Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Wrocław
   - osoby fizyczne, osoby prawne
   tel. + 48 71 777 83 91, 777 82 36, 777 81 37
  • Dochody Skarbu Państwa
   tel. + 48 71 777 81 96, 777 82 63
  • Dochody z tytułu: niepodatkowych należności budżetowych, opłaty za pobyt we WrOPON, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego Straży Miejskiej oraz kar porządkowych, opłaty za wycinkę drzew
   tel. + 48 71 777 70 67, 777 83 69, 777 71 02, 777 81 61
  • Zespół Księgi Głównej
   tel. +48 71 777 84 19, 777 82 66, 777 89 01, 777 81 50, 777 81 01,777 81 26


Wydział Księgowości realizuje zadania z zakresu:

 1. prowadzenia rachunkowości budżetu Miasta, Urzędu oraz organu podatkowego;
 2. prowadzenia rozliczeń oraz sporządzania kwartalnych sprawozdań dotyczących Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 3. prowadzenia rozliczeń w zakresie dotacji celowych udzielanych organizacjom pozarządowym oraz dotacji podmiotowych udzielnych jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego;
 4. prowadzenia ewidencji w zakresie wadiów, kaucji zabezpieczających wykonanie umów oraz kaucji gwarancyjnych;
 5. prowadzenia pełnej księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 6. nadzoru nad dekretacją, ewidencją i obiegiem dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie;
 7. ewidencji w księgach rachunkowych majątku rzeczowego i finansowego oraz wyposażenia Urzędu, a także zarządzania jego inwentaryzacją;
 8. sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych Miasta;
 9. księgowania sprawozdań budżetowych, dochodowych i wydatkowych miejskich jednostek organizacyjnych;
 10. sporządzania rocznego sprawozdania i półrocznej informacji z wykonania budżetu Miasta;
 11. sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Miasta (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia;
 12. sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury;
 13. sporządzania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
 14. sporządzania informacji okresowych z wykonania budżetu oraz ankiet do materiałów porównawczych, zestawień i analiz z zakresu realizowanych zadań i projektów w Wydziale;
 15. rozliczeń podatku VAT Urzędu;
 16. centralizacji rozliczeń podatku VAT Gminy Wrocław;
 17. sporządzania Jednolitych Plików Kontrolnych Urzędu;
 18. centralizacji Jednolitych Plików Kontrolnych Gminy Wrocław;
 19. przygotowania projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zadań realizowanych w Wydziale;
 20. sporządzania okresowych sprawozdań z zakresu zadań Wydziału;
 21. współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Wrocław i komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi, celem realizacji zadań Wydziału.


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wrocław


Procedury realizowane przez Wydział Księgowości dostępne są w zakładce Poradnik Klienta


Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij