Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Konsultacje projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016-2020 w perspektywie do roku 2025

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie: Uchwały Nr XIX/387/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia

Program jest dokumentem strategicznym w zakresie polityki ochrony środowiska, w którym określa się cele i kierunki działań konieczne do realizacji w mieście, w zakresie ochrony środowiska. Został sporządzony w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Ponadto dokument Programu ochrony środowiska musi być zbieżny z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych na szczeblu samorządu terytorialnego.

W dokumencie zdiagnozowano problemy środowiskowe w podziale na najważniejsze komponenty środowiska. Dla każdego komponentu została przeprowadzona analiza bieżącego stanu środowiska, analiza SWOT, opisano prognozowane tendencje zmian w środowisku do roku 2025 oraz zmiany klimatu i ich wpływ. Wskazano cele środowiskowe i wskaźniki monitoringu środowiska. W ramach celów przedstawiono niezbędne działania, służące do wyeliminowania wskazanych problemów środowiskowych. Powyższe działania zostały określone dla następujących obszarów:

 • klimat i powietrze atmosferyczne,
 • klimat akustyczny,
 • pola elektromagnetyczne,
 • zasoby i jakość wód, gospodarka wodno – ściekowa,
 • zasoby geologiczne,
 • gleby,
 • gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • zasoby przyrodnicze,
 • nadzwyczajne zagrożenia środowiska,
 • działania edukacyjne,
 • monitoring środowiska.


Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672 ze zm.).

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej www.wroclaw.pl projekt Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016-2020 w perspektywie do roku 2025

Data rozpoczęcia konsultacji: 9 lutego 2017 r.
Data zakończenia konsultacji: 3 marca 2017 r.

Konsultacje obejmują swym zasięgiem teren miasta Wrocławia. Uwagi do przedmiotowego projektu sporządzone w formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza konsultacji można przesłać w terminie do dnia: 3 marca 2017 roku

 • na adres email: wsr@um.wroc.pl (skan podpisanego formularza)
 • na adres:
  Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia,
  ul. W. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław.

W przypadku przekazania uwag pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu zebrania uwag zainteresowanych osób fizycznych i prawnych w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij